Itsenäisyydellä on hintansa

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 5.jpg
Keskusta.fi / Satakunta / Suomeksi / Kunnat / Säkylä / Uutiset ja tapahtumat / Itsenäisyydellä on hintansa
Keskustan valtuustoryhmä yhtä lukuunottamatta  julkisti kannanottonsa 
Alasatakunta lehdessä 5.3. itsenäistä Säkylää ajavan Pro-liikkeen 
johdolle.

Pro Säkylä -liikkeen johdolle:
ITSENÄISYYDELLÄ ON HINTANSA


Pro – liikkeiden tilaisuudessa Lallintalolla jaettiin 
informaatiolehtistä ”Ajattelemisen aihetta Lallintalolta kotiin 
1.3.2009”. Lehtisessä todetaan, että kuntaliitosta ei ole pakko tehdä 
ja parempi vaihtoehto on säilyttää itsenäisyys. Itsenäisyys on 
kaikille arvokas asia, mutta sillä on myös oma hintansa. Säkylän 
itsenäisyyden hinnasta liikkeen johto on tyystin vaiennut. Tarkkailun 
kohteena lehtisessä on Euran kunnan talous epäkorrekteilla 
lausahduksilla, jotka perustuvat enemmän tunteeseen kuin tietoon.

Pro -liikkeiden lehtisessä kysytään uuden Euran veroprosenttia vuonna 
2012. Itsenäisessä Säkylän kunnassa veroprosenttia ja palvelujen 
asiakasmaksuja pitäisi korottaa laskelmien mukaan lähes 5 %:a. Tämä 
osuisi kaikkein kipeimmin kunnan pienituloisiin asukkaisiin. 
Asukkaille keskeinen kysymys: olemmeko valmiita veroprosentin 
tuntuvaan kasvuun ja asiakasmaksujen huomattavaan korotukseen?

Pro Säkylä -liikkeen puuhaajat puhuvat valtion lisärahoituksesta. 
Valtionosuuksien yksi tärkeä kriteeri on työllisyysaste. 
Työttömyysluku Säkylässä on 5 % ja Suomessa on kuntia, joissa 
työttömyys lähentelee jo 20 %.  Säkylän positiiviset tunnusluvut ovat 
johtaneet muita pienempiin valtionosuuksiin. Koko opetus- ja 
sivistystoimesta me jopa maksamme roposet valtiolle naapurien 
saadessa miljoonien eurojen tuen. On mahdotonta uskoa valtion 
lisärahoitukseen Säkylässä, niin toivottavaa kuin se olisikin. 
Uudessa Eurassa asemamme tasapuolistuu.

Itsenäisen kunnan on rahoitettava oma hallintobyrokratiansa ja 
vastattava lakisääteisten palvelujen tuottamisesta. Pro Säkylä -
liikkeen edustajat tarjoavat ratkaisuksi isäntäkuntamallia.  Tässä 
mallissa isäntäkunta hoitaa muiden sopijakuntien tehtävät, henkilöstö 
siirretään isäntäkunnan palvelukseen ja muille kunnille jää 
maksumiehen rooli. Kunnalle jää siis vain oma hallintobyrokratia ja 
kalliit ostopalvelut. Valtuutettujen määrä tosin pysyy ennallaan. 
Tätäkö asukkaat todella haluavat?

Säkylän vastuulliset valtuutetut ovat päättäneet, että kuntalaisten 
palvelut pidetään lähipalveluina. Tästä parhaimpina esimerkkeinä ovat 
vasta valmistunut uusi terveyskeskussairaala, osastojen saneeraus ja 
koulukeskuksen perusparannushanke. Näistä emme ole luopumassa uudessa 
kunnassa, vaan varmistamme niiden säilymisen, kuten 
liittymissopimuksessa olemme sopineet.

Toivomme, että Pro-Säkylä -liikkeen johto tutustuu Säkylän kunnan 
talouteen, väestökehitykseen ja muihin kunnan kehitystä esitteleviin 
asiakirjoihin ja käyttää positiivisen energiansa yhteisen strategian 
parantamiseen. Olisi myös oikein ja kohtuullista, että Pro-Säkylä -
liikkeen johto kertoisi rehellisesti nimilistoja kerätessään, että 
SÄKYLÄN ITSENÄISYYDELLÄ ON HINTANSA.  Säkyläläiset ovat huolissaan 
palveluista ja niiden säilymisestä täällä.

Säkylän keskustavaltuutetut: Esko Eela, Timo Kuusisto, Jarmo 
Kyllönen, Tarmo Luoto, Timo Mäki, Jaakko Reko, Sirkku Reko, Satu 
Tietari ja Tauno Varhia