Kolumnisti

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 5.jpg

1.7.2016

Kolumnistin kirjoittaminen näillä sivuilla on päättynyt, ehkä tapaamme uusilla foorumeilla. Kiitos kuluneista vuosista.

11.6.2016

Hei, ei tämä vetele! Naisia lisää eturiviin, kaikki dynamiikka tarvitaan. Suomi100.

24.5.2016

Nuorten viljelijöiden pakeilla. Yrittäjillä luja usko alaan ja tekemiseensä. Samaa asennetta toivoisi muuhunkin yrittämiseen, useimmat alat sentään nykyistä maanviljelystä vähemmän haastavia. Osaamisesta on kysymys.

28.4.2016

Jos nyt pitäisi veikata, sanoisin ettei merkittävää yhteiskuntasopimusta synny. Toivon olevani väärässä.

11.3.2016

Mielenkiintoista miten sote näyttää kehittyvän. Paluu viiden yliopistopiirin ohjaavuuteen on ilman muuta jo asiantuntevan koordinoinnin tehostumisen kannalta järkevää. Estää monen turhan seinän rakentamisen. Itse pidän tärkeänä myös perustason terveyskeskusten nykyistä tiiviimpää yhteyttä laadukkaaseen diagnosointiin, konsultointiin ja tutkimukseen. Rahoituspuolella erikoissairaanhoidon siirtyminen valtiolle avittaa vahvojen peruskuntien mallia paljon.

Soten mahdollinen kehittyminen selkeyttäisi myös aluehallintouudistusta, auttaa näkemään sen heikkouksia. Vahvojen peruskuntien malli sopii viiden koordinoivaan sote-alueen yhteyteen väliportaan hallintoa joustavammin ja pitää palvelut lähempänä. Maakuntamalli kiihdyttää maaseutualueiden tyhjentymistä ilman muuta vahvoja peruskuntia voimakkaammin valmistelun ja käytännön päätösvallan siirtyessä maakuntakeskukseen. Monentasoista hallintoa on vältettävä jo kustannussyistä.

4.2.2016

Paavo Väyrynen päätti perustaa oman puolueen. Kun kuulin, ensimmäisenä nousi mieleen Tuure Junnila. Ehkä koska Tuurea ja Paavoa yhdistää peräänantamattomuus ja toisaalta he muodostavat jossakin mielessä toistensa täydellisen vastakohdan. Ei vähiten suhteessa itään.

10.1.2016

Aurinkoeneregia tullee tänä vuonna kunnolla sisään suomalaiseen energiakeskusteluun. Paneelien hintojen arvioidaan edelleen laskevan, näköpiirissä on, että aurinkoenergiasta tulee merkittävä vaihtoehto myös meillä.

21.12.2015

Viime viikkona olen miettinyt arvojohtajuutta. Maan taloudellinen tilanne on hankala mutta siihen nähden sotaa pakenevien tarpeet ovat ensisijaisia. On ollut hämmentävää seurata sitä yhä aggressiivisempaa keskustelua, jonka pakolaisten saapuminen myös pohjoiseen Suomeen on herättänyt. Paikoin kovat puheet ovat muuttuneet vihateoiksi, pakolaiskeskuksia on poltettu ja yritetty polttaa.

Erityisen hammentävää on, että valtiojohto tuntuu peesaavan kehitystä, kannanotot ovat alkaneet liikkua vihapuhujien suuntaan. Tähän on tultu. Arvojohtajuutta maassa edustaa pieni mutta äänekäs äärinationalistien ja anarkistien joukko. Mitä puhuu PM, mitä puhuu TP, missä on läntinen sivistysvaltio ihanteineen, suomalainen sivistys?

Suomalaisia on lähtenyt 700 000 eri aikoina etsimään parempaa elämää muista maista,  keskustelun yksipuolisuus ja humanistien vaikeneminen nyt on käsittämätöntä. Joko ja milloin aloimme pelätä?

7.11.2015

Soten syntyminen vahvistaa luottamusta poliittisen järjestelmämme. Hallitus raivaa näkymää tulevaisuuteen, katse kääntyy kuin kääntyykin hyvien aikojen muistelusta paremman rakentamiseen. Kysymys ei ole vain kansakunnan muistista vaan myös lapsista ja nousevista polvista, tulevaisuudesta.

15.10.2015

Sotesta on hyvää vauhtia tulossa hallintokeskeinen ratkaisu vaikka tehokkuutta haetaan. Mihin tarvitaan 18 sotealuetta? No muistetaan, että sote-alueita on vanhastaan pajon paljon useampia, joten 18-12 on merkittävä parannus. Vaan ei paras mahdollinen.

15.9.2015

Pitkästä aikaa vaikutelma, että maalla on mahdollisuus toteuttaa toimivaa parlamentarismia, jossa hallitus huolehtii hallituksen tehtävistä. Suomen ongelmat ovat osin päättämisen ongelmia, olemme vuosia jättäneet suuret kysymykset avoimiksi ja keskittyneet näpertelyyn.

 On tärkeää, että hallitus toimii ja etenee johdonmukaisesti. Oppositio tulee tekemään ay-liikkeen tuella kaikkensa antaakseen vaikutelman, että maata hallitaan oppositiosta tai kolmikannalla eli kaikkialta muualta mutta ei hallituksesta.

8.9.2015

Sipilän hallitus osoittaa toimintakykyä, hyvä niin, ongelmatkin ovat haastavia. Sorsa aikoinaan edusti kantaa, että sopiminen antaa aina kauniimman taseen. Näkemys johtaa etujen jatkuvaan laajenemiseen. Lopulta Sorsakin enemmän tai vähemmän pettyi kansalaisen kiittämättömyyteen.

Demokraattisessa parlamentarismissa maata johtaa, ja tulee johtaa, eduskunnan enemmistön luottamusta nauttiva hallitus. Uudistuksia tarvitaan ja niissä maan etu on keskeisempi kuin hallituspuolueiden ja ay-liikkeen tai mahdollinen hankaus.

Jokainen konflikti suhteutuu ja häviää ajan virtaan, oleellista on, että kehitys ohjataan kestävälle tolalle. Toivon hallituksen etenevän johdonmukaisesti ja ripeästi nyt, kun kortit ovat osin pöydässä. Sivuille ei kannata vilkuilla tai opposition vahvistumista pelätä, kritiikki kuuluu demokratiaan. Ja hyvin tehdyssä työssä on aina myös uuden nousun siemen.

5.8.2015

Fennovoima tuntuu etenevän melkoisen keskustelun saattelemana. En ota tässä kantaa hankkeen turvallisuuspoliittiseen puoleen, totean vain, että nykymuodossaan hanke on EU:n Venäjä-pakotteiden vastainen ja kääntynyt päinvastaiseksi yhtiön perustamisen alkuperäisestä tavoitteesta eli pyrkimyksestä vähentää riippuvuutta Venäjästä.

Tässä vaiheessa on selvää, että Fennovoima ei ole liiketaloudellisella pohjalla vaan siitä on tullut puhtaasti poliittinen hanke. Ongelmallista sekin, etteivät ne kotimaiset osakkaat, jotka haluaisivat jättää yhtiön, pääse osakkeistaan eroon. Fennovoima on enemmän tai vähemmän valtion määräysvallassa olevien yhtiöiden ja kunnallisten energiayhtiöiden sekä Venäjän valtion hallinnassa olevan Rosatomin projekti.

Luvan saadessaan ydinvaoimalaitos valmistunee noin 2025. Kuitenkin jo nyt sähkön tukkuhinta pohjoismaisilla markkinoilla usein alittaa Fennovoiman ilmoittaman omakustannustason.

Tänään Hesarissa julkaistun artikkelin mukaan USA:n uudet energialinjaukset yhdessä Intian ja Kiinan lähivuosien noin 200 000 megavatin aurinkosähköhankkeiden kanssa saattavat johtaa siihen, että maailma kokee ilmasto- ja kilpailukykysyistä seuraavan kymmenen vuoden aikana historiansa nopeimman muutoksen energiaperustassaan. Luonnonmukaisuudesta ja eettisestä tuotannosta on nopeasti tulossa yksi maailmankaupan keskeisiä trendejä, samanaikaisesti tuulivoiman ja aurinkoenergian komponenttien tuotantosarjojen nopea piteneminen pudottaa yksikköhintoja.  Aurinkokennoilla tuotettu sähkö on hyvillä alueilla edullisin sähköntuotantomuoto jo nyt, saati kymmenen vuoden kuluttua.

22.7.2015

Kesän kummallisuuksia on Kreikka-keskustelun jatkuminen. Kreikka on nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa EU:lle ja Euroopalle niin suuri kysymys, että Kreikasta huolehditaan kyllä. En voi kuin  ihmetellä niitä emeritiuksia ja veteraanipoliitikkoja, jotka povaavat tai vaativat Kreikan erottamista. Heidän tulisi eurooppalaiset 1990-luvun mullistukset läpikäyneinä tietää paremmin: euron vakaus on merkittävä osa Euroopan ja EU:n turvallisuuspolittistakin uskottavuutta. Euro on strateginen voimakysymys siinä kuin aseetkin. Populismi on oma lukunsa.

14.6.2015

Ei ongelmamme ole Kreikka vaan EU-argumentaatiomme synkkyys, maineemme rapisee, mikä ei voi olla heijastumatta talouteemme, tilauksia menee muualle. Näkyy siinäkin, ettei Saksan hyvä vauhti tällä kertaa juurikaan heijastu teollisuuteemme. Tarvitsemme parempaa eurooppalaista yhteistyötä, se on myös Suomen turvallisuusetu.