LEPPÄVIRRAN KESKUSTANAISET 2020

Puheenjohtaja:

Pirjo Korhonen puh. 040 7451823 

Varapuheenjohtaja:

Leena Kauhanen  

Sihteeri:

Helena Huovinen 

Johtokunta:

Kirsti Hyvärinen
Mirja Kupiainen
Marjo-Nina Mustonen
Tarja Niskanen

Maarit Suihkonen

Katariina Torvinen