Keskusta Keiteleellä

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Pohjois-Savo / Suomeksi / Kunnat / Keitele / Keskusta Keiteleellä

 

Keskusta Keiteleellä

Keskustan toimintaa Keiteleellä johtaa paikallisyhdistys Keiteleen Keskusta ry, ja sen johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja viisi muuta jäsentä. Johtokunnan yhteystiedot löydät alla olevasta osiosta.

Paikallisyhdistyksellä on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta.

Paikallisyhdistys Keiteleen Keskusta ry:n tarkoituksena on:

 - yhdistää kunnan alueella keskustalaisia jäseniä ja puolueen kannattajia 
 -  johtaa yhdessä valtuustoryhmän kanssa Keskustan kunnallispoliittista toimintaa alueellaan
 - koota jäseniä ja kunnallisia luottamushenkilöitä toimimaan ja vaikuttamaan kunnallispoliittisten aloitteiden toteuttamiseksi

Paikallisyhdistys Keiteleen Keskusta pyrkii:

 - omalta osaltaan arvioimaan oman alueensa ja maakunnan kehitystä ja tulevaisuutta
 - vaikuttamaan paikallisella ja maakunnallisella tasolla tekemällä aloitteita elinolojen parantamiseksi, Keskustan periaatteiden mukaisesti

Keiteleen Keskusta:

- tarjoaa jäsenilleen , luottamushenkilöille ja muille yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen
 - virittää kiinnostusta yhteiskunnalliseen toimintaan

 - pitää yhteyttä jäseniinsä sekä alueelta valittuihin Keskustan luottamushenkilöihin ja huolehtii heidän mahdollisuuksistaan aatteelliseen ja järjestölliseen koulutukseen
 - tekee aloitteita mm. valtuustoryhmälle

Keiteleen Keskustan johtokunta 2017

Puheenjohtaja:
Timo Kolehmainen

Varapuheenjohtaja:
Saara Koskinen

Sihteeri:
Arja Heiskanen arja.heiskanen@prt-sahko.fi

Jäsenet:

Eija Liimatainen
Marko Metso

Hannu Paananen

Oiva Saastamoinen
Anna-Liisa Tuhkanen