Hyvät Keskustan Kaavin kunnallisjärjestön jäsenet, äänestäjät, tukijat ja näiden sivujemme mahdolliset muut lukijat.

Toivotamme kaikki sivujemme lukijat seuraamaan Keskustan Kaavin kunnallisjärjestön ylläpitämiä nettisivuja. Pyrimme mahdollisuuksiemme mukaan pitämään teidät ajan tasalla siitä, missä Kaavin keskusta menee, mihin me pyrimme, mitkä ovat tavoitteemme. Halutessanne voitte antaa palautetta. Sähköpostiosoitteitamme on näillä sivuilla.

Vaaliohjelma 2017-2021

Alkavalla valtuustokaudella tapahtuu merkittävä muutos kunnalliseen päätöksen tekoon. Sosiaali- ja terveystoimen siirtyminen maakunnallisen organisaation hallinnoimaksi ja organisoimaksi muuttaa päätöksenteon fokusta aikaisempaa kapeammalle alueelle, mutta tulee samalla erittäin vaativaksi. Vain ne kunnat, jotka pystyvät jäljelle jääneillä resursseilla optimoimaan kunnan ja kuntalaisten keskeiset menestystekijät, pärjäävät.

    Aivan keskeinen haaste tulee olemaan monipuolisen, nykyaikaisen ja modernin elinkeinoelämän kehittäminen. Työpaikkoja pitää pystyä luomaan niin naisille, kuin miehillekin ja ennen kaikkea nuorille. Elinkeinoelämälle ja asumiselle  pitää saada tasokkaat kaavalliset ja muut infrastruktuuriin liittyvät mahdollisuudet. Ellemme pysty pitämään nuoristamme kiinni aikaisempaa enemmän ja paremmin, huoltosuhteemme vaikeutuu ennestään.

    Tasokkaan koulutuksen asema korostuu entisestään. Kunnan pitää pystyä houkuttelemaan jatkuvasti päteviä opettajia kunnassa oleviin kouluihin, jotta valmiudet jatko-opintoihin pysyvät korkeatasoisina. Lapset, nuoret ja aikuiset ansaitsevat ja tarvitsevat tasokkaan kulttuuriympäristön, jossa voivat kehittyä omien vahvuuksiensa ja osaamispääomansa avulla. Kasvuympäristö sisältää mahdollisuuksia liikkumiseen, kulttuuri- ja  monipuoliseen muuhun harrastamiseen kirjastoineen, nuorisotaloineen jne.

    Edellä on lueteltu paljon korkeatasoisia tavoitteita, jotka on mietitty tarkkaan. Korkeatasoisia siksi, jotta voimme menestyä kuntien välisessä kilpailussa edelleen voittajina, keskinkertaisuus ei kerta kaikkiaan enää riitä.

    Tulevan valtuustokauden keskeisiä tavoitteita ovat myös päätöksenteon muuttaminen aikaisempaa modernimmaksi, tavoitehakuisemmaksi ja luottamuksellisemmaksi. Mahdollisimman monen tahon pitää pystyä vaikuttamaan siihen, jotta halutut päämäärät saavutetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että päätökset tehdään kunnassa ja omissa järjestöissämme korostettujen demokraattisten pelisääntöjen puitteissa. Näin saadaan tarvittava ja kattava kuntalaisnäkemys päätöksenteon pohjaksi. Nykyisestä valtuustokaudesta on otettava opiksi. Siksi tarvitsemme sivistynyttä ja tasokasta ajatusten vaihtoa, monipuolisia näkökohtia päätöksenteon pohjaksi, sekä kattavaa päämäärätietoisuutta. Päätöksenteossa liiallinen yksilökeskeisyys häivytetään historian lehdille.

    Tarvitsemme kuntaan selkeän strategian, kuntavision, johon kaikki osapuolet sitoutuvat. Laadittava strategia ja kuntavisio tulee toteuttaa siten, että kenellekään ei jää epätietoisuutta siitä, mihin päätöksentekijät ja viranhaltijat toimissaan pyrkivät. Jatkuva ja tasokas tiedotustoiminta takaa sen, että kuntalaisten ei tarvitse arvailla, mitä kulloinkin tapahtuu. Samalla varmistetaan se, että tavoitteista ei lipsuta, eikä päämäärä katoa horisonttiin.  Kaavin kunta on kuntalasia varten, ei päinvastoin.