Keskustan tavoitteet

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg

Keskustan tavoitteet


JUANKOSKI ON ELINVOIMAINEN JA KEHITTYVÄ MAALAISKAUPUNKI

  • perusterveydenhoito kuntoon, terveyskeskus remontoitava
  • hoitoketju kuntoon: ennaltaehkäisy, kotiin annettavat palvelut ja hyvät palveluasumisen vaihtoehdot
  • kolmella alakoululla eteenpäin, perheen palveluja kehitettävä edelleen
  • yrittäjämyönteinen ilmapiiri ja monipuolinen elinkeinopolitiikka edesauttaa uusien työpaikkojen syntyä ja entisten säilymistä
  • viihtyisyyttä asumiseen: hoidettu ympäristö ja harrastusmahdollisuudet, kaavoitus sekä monipuolinen tontti- ja vuokra-asuntotarjonta tarjoavat vaihtoehtoja

TERVEYS- JA SOSIAALITOIMEN PERUSPALVELUT KEHITTÄMISEN KESKIÖSSÄ

Terveyskeskuksemme korjataan mahdollisimman nopeasti turvaamaan asukkaidemme palvelut pitkäksi ajaksi eteenpäin. Perusterveydenhoidon lähipalvelut on saatava omasta kunnasta jatkossakin. Entistä enemmän tulee panostaa ennaltaehkäiseviin toimiin, kuten kaikkiin asukasryhmiin ulottuva terveystarkastus/neuvontapalvelu.
Sosiaalitoimen kehittämisessä panostamme edelleen kotiin annettaviin palveluihin. Lisäksi tarvitsemme riittävän määrän erilaisia palveluasumisvaihtoehtoja niille, jotka eivät enää selviydy kotonaan.
Päivähoitopalveluissa turvaamme erilaiset hoitovaihtoehdot (kotihoito, perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito ja päiväkoti). Myös muita perheen palveluja, kuten perheille suunnattua kotipalvelua, tulee edelleen vahvistaa.
Asukkaiden toimeentuloa ja työllistymistä tuetaan aktiivisella yhteistyöllä kaupungin, työvoimapalveluiden sekä mm. työttömien yhdistyksen kanssa.

OSAAMISEEN PANOSTETAAN

Lapsella on oikeus monipuoliseen ja laadukkaaseen oppimiseen Juankoskella kouluverkko on jo aiempina vuosina osattu järjestää kuntaosakeskusten ympärille. Juankosken, Muuruveden ja Säyneisen alakoulut antavat laadukasta opetusta kohtuullisin kustannuksin ja toimivat samalla kylien monitoimipisteinä.

Koulun on oltava turvallinen paikka kaikille. Valtakunnalliset ongelmat näyttäytyvät meilläkin, ja niinpä Juankoskella on mm. satsattu erityisopetukseen ja osallistumme jatkuvasti valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin. Myös Juantehtaan koulun tilakysymys on saatava nopeasti kuntoon. Ruukin- koulu tarjoaa yläkoulun ja lukion opiskelijoille viihtyisät puitteet nykyaikaiseen ja tehokkaaseen opiskeluun.

Lukiota ja ammatillisia oppilaitoksia kehitetään jatkuvasti ajan vaatimusten mukaisesti. Yhteistyötä parannetaan, jotta nuorille pystytään tarjoamaan todellinen mahdollisuus opiskeluun rinnakkain molemmissa oppilaitoksissa.

Savon ammatti- ja aikuisopiston Juankosken ja Muuruveden yksiköt ovat koko Koillis-Savoa ajatellen tärkeitä ammattiin opiskelevien nuorten ja työelämässä jo toimivien kouluttajia. Muuruveden monipuolinen luonnonvara-alan koulutus vastaa tulevaisuuden haasteisiin. Yrittäjien, työvoimahallinnon ja kouluttajien tiiviillä yhteistyöllä turvataan väestön työllistyminen oman paikkakunnan yrityksissä.

Juankosken kansalaisopiston toimintaedellytykset turvataan tekemällä yhteistyötä, sillä se on tärkeä aikuisväestön omaehtoisen opiskelun ja harrastustoiminnan tukija.

TOIMEENTULO ON SAATAVA KOTISEUDULTA

Keskustan tavoitteena on, että Juankoski tarjoaa laadukkaan asumisympäristön ja hyvät palvelut, jotka pitävät nykyiset asukkaat tyytyväisinä ja houkuttelevat uusia.
Juankosken kaupungissa tulee harjoittaa aktiivista ja kasvuhakuista elinkeinopolitiikkaa, jotta voimme säilyttää olemassa olevat työpaikat ja saada paikkakunnalle uusia yrityksiä. Aiempia keinoja ovat olleet pääomasijoitusten tekeminen, kaavoitus, toimitilahankinta sekä konsultointi- ja neuvonta-avun antaminen. Uutena keinona elinkeino- ja maaseutuasiamies aloittaa työnsä vielä tänä syksynä.
Osallistutaan EU-osarahoitteisiin hankkeisiin, joilla kehitetään elinkeinoja ja palveluja.
Maito-Savon ja Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n hankkeiden avulla yrittäjät ovat voineet uudistaa ja laajentaa toimintaansa.

TURVALLINEN JA VIIHTYISÄ ASUINYMPÄRISTÖ

Työpaikan ohella ympäristön turvallisuus ja viihtyisyys on tärkeä tekijä asuinpaikan valinnassa. Juankoskella on kaunis luonto vesistöineen, metsineen ja peltoineen. Elinkelpoinen maatalous turvaa parhaiten hoidetun maalaismaiseman, johon eivät kuulu ränsistyvät rakennukset ja hoitamattomat pellot. Vesistöjä suojellaan pilaantumiselta, sillä puhtaiden järvien arvo lisääntyy kaupungistuvassa Euroopassa. Viihtyisään asuinympäristöön kuuluvat myös Juankosken monet harrastusmahdollisuudet.

TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN

Hyvin toimivat kunnalliset palvelut merkitsevät ihmisille perusturvallisuutta. Tasapainoinen kunnallistalous takaa parhaiten palvelujen tuottamisen, jossa toivotaan myös valtiovallan tuntevan vastuunsa. Ne palvelut, joiden järjestämiseen Juankosken voimavarat ovat liian vähäiset, tuotetaan yhteistoiminnassa naapurikuntien kanssa.

Viime vuosina tehdyt ja tulossa olevat suuret investoinnit aiheuttavat kaupungin taloudelle suuria haasteita. Talous on saatava tulevalla valtuustokaudella tasapainoon, sillä menneiden vuosien ylijäämät on kulutettu loppuun muutamassa vuodessa. Tasapainottaminen vaatii yhteisvastuullisuutta ja uusien toimintamallien kehittämistä – siis kaikkia meitä.