Kuntapäättäjät

Vihannin kunnanvaltuuston 21:sta valtuutetusta keskustan valtuustoryhmään kuuluu 10 jäsentä.

Vihannin kunnanhallituksen 8:sta jäsenestä keskustan valtuustoryhmän edustajia on 4 .

Eri lautakunnissa on keskustalaisia henkilöitä vaihteleva määrä, riippuen lautakunnan koosta.

Vihannin Keskustan kunnallisvaaliohjelma


VIHANNIN KESKUSTAN KUNNALLISVAALIOHJELMA 2009-2012 (28 KB)