Tervetuloa Siikajoen Keskustan kunnallisjärjestön sivuille!

Keskustan Siikajoen Kunnallisjärjestö ry:n kunnallisvaaliohjelma 2017

 • Siikajoen kunta on elinvoimaisten kylien muodostama paikallinen itsehallintoalue. Keskusta tulee huolehtimaan kylien säilymisestä elinvoimaisena ja asukasluvultaan elävänä. Keskusta toimii siten, että pienet kyläkoulut säilyvät kylätoiminnan sydämenä.

 • Kylien omaleimaisia palveluja vahvistetaan erityisesti terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä harrastuksia vahvistamalla.

 • Keskusta haluaa vahvistaa yrittäjyyden edellytyksiä kaavoituksen, koulutuksen ja paikallisen hankintamenettelyn avulla.

 • Keskusta toteuttaa maakunnallista yrittäjyysstrategiaa Siikajoen oloihin sovellettuna.

 •  Sivistyspalvelut otetaan tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi. Varhaiskasvatuksessa annetaan perheiden valita itselleen sopiva muoto.

 • Päätöksenteossa Keskusta edistää vuorovaikutteisuutta. Kuntalaisten käyttöön kehitetään vuorovaikutteisia kanavia, joilla voidaan lisätä päätöksenteon läheisyyttä ja vaikuttavuuden arviointia.

 • Edistämme kaikkien ikäluokkien osallistumista. Keskusta toimii siten, että jokaisella taloudella on mahdollisuus laajakaistan käyttöön. Myös siihen liittyvä ilmainen koulutus tulee ulottaa kaikkien saataville.

 • Keskusta edistää kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen saatavuutta ja ylläpitoa. Jokaiselle kylälle tulee rakentaa sille ominaiset liikuntamahdollisuudet.

 • Keskusta toimii Siikajoen tieverkoston perusparantamiseksi. Painostetaan Ely-keskusta.

 • Keskusta painostaa Ely-keskusta myös jatkotoimiin kyliä yhdistävän Siikajoen vedenlaadun parantamiseksi ja vaelluskalakannan nousun turvaamiseksi.

 • Keskusta huolehtii siitä, että kunnan päätöksenteossa ovat esillä riittävät ja tasapuoliset perusterveyspalvelut. Myös maakunnan järjestämien palvelujen on tulevaisuudessa oltava saatavuudeltaan riittäviä ja laajuudeltaan kattavia.
Kunnassamme toimii keskustan paikallisyhdistyksiä joka kylällä, Keskustanaisten ja Keskustanuorten toimintaan voit myös osallistua.

Ota rohkeasti yhteyttä lähimpään paikallisyhdistykseen ja tule mukaan vaikuttamaan meille kaikille tärkeisiin yhteisiin asioihin.

Tavataan