Oulunsalon Keskustan luottamushenkilöt eri tehtävissä v. 2009-2012

KUNNANHALLITUS
Varsinainen jäsen:                                      Henkilökohtainen varajäsen:

Suvi Helanen, puheenjohtaja                    
    Laura Junkkonen
Eero Pernu                                                     Janne Ruotsalainen                                         
Anna-Kaisa Lepistö                                       Jouko Korkeakoski

PALVELULAUTAKUNTA
Varsinainen jäsen:                                       Henkilökohtainen varajäsen:
Jukka Järvelä, puheenjohtaja                          Katariina Viitaluoma                                   
Arja Määttä                                                      Seppo Salo
Eila Siltanen                                                     Anna-Kaisa Lepistö
Tuomas Lääkkö                                               Erkki Kärkkäinen
Pekka Tahkola                                                 Eero Pernu
                
YHDYSKUNTALAUTAKUNTA

Olli Helin
Laura Junkkonen                                            Arja Määttä
Anne Lyttinen                                                  Katariina Viitaluoma
Janne Ruotsalainen

TULEVAISUUSVALIOKUNTA

Suvi Helanen                                                  Arvi Mäläskä

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Katariina Viitaluoma

VALTUUSTO

Finnilä Niko

Helanen Suvi

Helin Olli

Junkkonen Laura

Järvelä Jukka

Korkiakoski Jouko

Lepistö Anna-Kaisa

Lääkkö Tuomas

Mäläskä Arvi

Määttä Arja

Pernu Eero

Ruotsalainen Janne

Salo Seppo

Siltanen Eila

Tahkola Pekka (valtuustoryhmän pj.)