Hallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa, valmistelee ja panee täytäntöön valtuuston päätökset ja valvoo kunnan etua sekä edustaa kuntaa. Kunnanhallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista viisi on Keskustalaista.

Kunnanhallituksen Keskustalaiset jäsenet:

Jaana Ollakka, puheenjohtaja

Petäjänkuja 34
91980 Lumijoki

Sirpa Hirvasniemi, varapuheenjohtaja
Pappilantie 19
91980 Lumijoki

Arto Kauppi
Peltovainio 12
91980 Lumijoki

Ville Keinänen
Ylipääntie 168
91980 Lumijoki

Sirpa Laitinen-Kauppi
Varjakantie 321
91980 Lumijoki