Tervetuloa Keskustan Kuusamon kunnallisjärjestön sivuille

Keskustalaisella toiminnalla on Kuusamossa pitkät ja ansiokkaat perinteet. Vuosikymmeniä keskustalaiset ovat yhteistyössä rakentaneet Kuusamoa ja Koillismaata paikaksi, jossa jokaisella on hyvä elää ja olla.

"Tutkimustenkin mukaan suurin osa meistä suomalaisista sijoittuu arvoiltaan ja mielipiteitään poliittiseen keskustaan. Me keskustalaisesti ajattelevat suomalaiset emme jätä kaveria pulaan ja pidämme kaikista huolta. Me teemme tunnollisesti työmme ja toivomme, että meitä kohdellaan reilusti työpaikalla. Me ajattelemme, että Suomea voidaan rakentaa vain työnteolla ja yrittämisellä.
 
Me välitämme ympäristöstä, kannatamme valinnanvapautta asumiseen ja lastenhoitoon ja haluamme kotimaassa kasvatettua turvallista ruokaa. Me edellytämme vakaata ja luotettavaa otetta niiltä, jotka vastaavat Suomen sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta. Haluamme, että asiat hoidetaan ylipäätään hyvin ilman turhaa kiihkoilua. 
 
Keskustalaisen ajattelun perustana oleva vastuullinen vapaus on syvästi inhimillinen arvopohja, jolle tulevaisuus rakennetaan. Käytännössä se tarkoittaa, että yhteiskuntaa ei tarvitse huutaa apuun joka käänteessä. Keskustalainen ajattelu rakentuu voimakkaasti myönteisen yhteisöllisyyden varaan. Se luo turvallisuutta ja kunnioittaa ihmisen omia valintoja. Keskusta ei ole minä tai me, vaan minä ja me. Tässä ajattelussa Suomen Keskustalla on jo yli sadan vuoden perinne.

Keskusta on suuri suomalainen puolue ja 160 000 jäsenen kansanliike. Me emme kopioi politiikkaamme oppeja viime vuosikymmeniltä vaan rakennamme suomalaisille parempaa tulevaisuutta 2010-luvun eväillä."

Ota rohkeasti yhteyttä johonkin keskustalaiseen toimijaan (yhteystietoja löydät näiltä sivuilta) tai lähimpään paikallisyhdistykseen ja tule mukaan vaikuttamaan yhteisiin asioihin. Kehitetään yhdessä Kuusamoa ja yhteiskuntaa!

Seurakuntavaalit 2018

Seurakuntavaalit järjestetään Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa 18.11.2018 teemalla Minun kirkkoni. Ennakkoäänestyksen ajankohta on 6. - 10.11.2018.

Keskusta lähtee syksyn seurakuntavaaleihin tunnuksella ”Kotiseurakunta kuuluu kaikille”

Tällä haluamme kutsua kaikkia seurakunnan jäseniä mukaan toimintaan. Korostamme sitä, että seurakunnassa kaikki ovat samanarvoisia, tulevat kuulluiksi ja kohdatuiksi. Seurakunta on avoin yhteisö, johon kaikki ovat tervetulleita. Se tarkoittaa myös sitä, että arvostamme toisen oikeutta olla asioista eri mieltä.

Seurakunta olemme me. Seurakuntalaiset, papit ja muut seurakunnan työntekijät muodostavat yhdessä seurakunnan ja päättävät sen toiminnasta. Seurakuntatyö on koko kirkon perusta.

Seurakunnan jäsenten toiminta omassa lähiyhteisössään ja elämässään lähimmäisten ja koko luomakunnan parhaaksi on elävän seurakunnan merkki. Vastuunkanto toisista ihmisistä niin lähellä kuin kaukana kuuluu keskeisesti näkemyksiimme.

Seurakunnan ja kirkon tehtävänä on pitää huolta siitä, että yhteiskunnassa käydään keskustelua oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta. Toimimme omantunnon äänenä ja kannamme huolta heikommista myös maailmaanlaajuisesti. 

Kirkon toimintaa tulee Keskustan mielestä rakentaa entistä enemmän seurakuntalaisista ja heidän elämästään ja tarpeistaan käsin, ei vain kirkon omiin työaloihin pohjautuen.

Keskustan seurakuntavaaliohjelma

”Kelpaamme keskeneräisinä. Haluamme Suomen, jossa ihmisarvoa ei määritetä kympin suorituksilla. Tärkeämpää on kilvoitella itsensä kanssa kuin saavuttaa muiden mittarit. 
Meille tärkein ei ole se, joka huutaa lujimmin. Vaatii erityistä herkkyyttä kuulla häntä, joka enää vain vaikenee. Hauraiden ja haavoitettujen osallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on yhteinen asia.”
(Otteita Suomen Keskustan periaateohjelmasta, 2018)

Seurakunta olemme me!

Suomen Keskusta kannustaa evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvia jäseniään osallistumaan ja vaikuttamaan kotiseurakunnassa – lähiyhteisössään. Seurakunta olemme me kaikki, kirkon jäsenet.  

Seurakunta toimii, kun me omassa lähiyhteisössämme - kotona, työpaikalla, naapurustossa - toimimme lähimmäisten ja luomakunnan parhaaksi sekä olemme yhteydessä hyvään Jumalaan. Samalla olemme osa maailmanlaajuista kristikuntaa: kannamme vastuuta ihmisistä niin lähellä kuin kaukana.

Luterilaisessa kirkossa seurakuntalaiset, papit ja muut seurakunnan työntekijät päättävät asioista ja muodostavat yhdessä seurakunnan. Vaaleissa valittavien kirkkovaltuustojen sekä kirkko- ja seurakuntaneuvostojen tehtävänä on linjata seurakunnan toimintaa, varojen käyttöä sekä tehdä tärkeimmät henkilövalinnat. Luottamushenkilöt myös valitsevat osaltaan koko kirkon korkeimman päätöksentekoelimen, kirkolliskokouksen jäseniä.

Seurakunnan päättäjät vaikuttavat siihen, missä hengessä omassa seurakunnassa toimitaan. Välittyykö seurakunnasta toivo ja ilo? Kutsuuko se mukaan toimintaan eri-ikäisiä ja erilaisia ihmisiä?

Seurakunnan jäseninä me päätämme, millaisen seurakunnan ja millaisen kirkon puolesta toimimme.

ERI TAVOIN USKOVIA KOKOAVA KANSANKIRKKO
Toimimme erilaisia, kaikenikäisiä ja eri tavoin uskovia ihmisiä kokoavan kansankirkon puolesta. Meille seurakunta on paikka, jossa kännykän ruudun sijaan kohtaamme toisen ihmisen ja katsomme häntä silmiin.

Kotiseurakunta on jumalanpalveluksen, pyhän kokemisen ja hyvän tekemisen yhteisö. Seurakunnan ja kirkon tehtävänä on pitää huolta siitä, että yhteiskunnassa käydään keskustelua oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta. Toimimme omantunnon äänenä ja kannamme huolta heikommista myös maailmaanlaajuisesti. Olemme tottuneet keskustelemaan asioista. Arvostamme toisen oikeutta olla asioista eri mieltä. 

SEURAKUNNASSA KUUNTELEMME JA TULEMME KUULLUIKSI
Lisäämme viestintää seurakunnan jäsenten kanssa, jotta heidän näkemyksensä tulevat kuulluiksi. Myös lapset ja nuoret ovat seurakunnan jäseniä. Aikuisten velvollisuus on tukea ja rohkaista lasten ja nuorten osallistumista ja vaikuttamista seurakunnassa. Haemme yhteyttä jäseniin, joiden kiinnittyminen seurakuntaan on katkennut tai katkeamassa. Tuomme esille kasteen merkitystä. Vahvistamme jäsenten osallisuutta kaikessa toiminnassa, esimerkiksi diakonia- ja lähetystyössä sekä jumalanpalvelusryhmissä.

KOKOAMME SUKUPOLVIA YHTEEN
Tuemme seurakuntatyössä ylisukupolvisia yhteyksiä sekä kristillistä kasvatusta.  Vähennämme yksinäisyyttä. Tuemme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia se-kä parisuhteiden kestävyyttä. Ylisukupolvisuus tukee eri-ikäisten ihmisten omien voimavarojen vahvistumista. Selvitämme päätösten vaikutukset lapsiin ja otamme huomioon lapsen edun.

OLEMME YHTEISTYÖTÄ LUOVA JA YLLÄPITÄVÄ SEURAKUNTA
Puolustamme positiivisen uskonnonvapauden toteutumista yhteiskunnassa. Rakennamme yhteistyötä ja yhteishenkeä kunnan ja seurakunnan sekä eri järjestöissä toimivien kesken oman kotikunnan ja kuntalaisten parhaaksi. Toiminnan suunnittelussa otamme huomioon tulevat maakunnat. Seurakunnasta tuomme yhteistyöhön esimerkiksi

  • uskontokasvatuksen osaamista varhaiskasvatuksen ja koulun toimijoille  
  • perheiden kohtaamispaikkoja, perheitä ja eri sukupolvia kokoavia tapahtumia
  • lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaa ja nuorisotyötä
  • musiikkielämän monipuolisuutta
  • sielunhoidon tukea sairaalan ja vanhuspalveluiden työhön
  • saattohoidon osaamista
  • neuvontaa perheiden ja parisuhteiden tueksi
  • diakonian tukea vähävaraisille ja yhteisiä aterioita
  • kokoontumistiloja järjestöille ja yhteisöille


TOIMIMME VUOROPUHELUN PUOLESTA
Vahvistamme yhteiskunnassa ymmärrystä uskonnon merkityksestä ihmiselle. Toimimme aloitteellisesti niin ekumeenisessa, kristillisten kirkkokuntien yhteistyössä kuin muutenkin uskontojen vuoropuhelussa myös omalla paikkakunnalla.

YHDENVERTAISUUDEN PUOLESTA - VIHAPUHETTA, SYRJINTÄÄ JA RASISMIA VAS-TAAN
Toimimme aktiivisesti erilaista vihapuhetta, syrjintää ja rasismia vastaan.  Edistämme tasa-arvoa, esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Seurakunta on avoin yhteisö, johon kaikki ovat tervetulleita. Kaikenlainen hengellinen väkivalta on tuomittavaa.

KOKO SUOMEN KIRKKO
Oman seurakunnan taloutta hoidamme niin, että emme syö tulevien sukupolvien eväitä.  Yhteistyötä seurakuntien kesken on tarpeen lisätä. Vaalimme kulttuuriperintöä. Haluamme kehittää kirkkotiloista yhteisöllisyyttä ja kohtaamista tukevia. Pidämme hautausmaat kauniina ja rakennukset kunnossa. Kirkolla on merkittävä rooli saamen kielen ja kulttuurin sekä viittomakielen tukijana.

Kirkon tulevaisuustyössä tavoittelemme seurakuntia palvelevaa ja hallinnoltaan kevyttä kirkkoa. Tunnistamme kirkon työaloihin jakautuneen toimintatavan ongelmat ja haluamme rakentaa toiminnan seurakuntalaisten elämästä käsin. Seurakuntatyön edellytykset on turvattava koko Suomessa. Toiminnan edellytyksiä turvaa myös kirkon nykyisen julkisoikeudellisen aseman säilyttäminen.

   Keskusta Facebookissa