Tiedotteet ja kannanotot

Keskusta.fi / Pohjois-Pohjanmaa / Suomeksi / Ajankohtaista / Tiedotteet ja kannanotot

 

Syn­ny­tys­toi­min­ta säilytettävä – Oulaskangas on korjannut kaikki ne puutteet, joista Valvira on sitä huomauttanut

 

2.2.2018

Vääntö Oulaskankaan synnytyksistä on jatkunut jo pidemmän aikaa. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet ne lukuisat kehittämis- ja parannustoimenpiteet, joita Oulaskankaalla on jo tähän mennessä tehty. Näyttää siltä, että asiassa ovat menneet puurot ja vellit sekaisin.

Valviran kanta on selkeä: se haluaa lopettaa synnytykset Oulaskankaalla vuoden 2018 kesäkuun loppuun mennessä. Valviran mukaan keskeisin epäkohta on ollut vastasyntyneiden tehostetun valvonnan yksikön puuttuminen. Tähän on reagoitu perustamalla 1.3.2017 päivystysasetuksen mukainen Valviran edellyttämä tehostetun valvonnan yksikkö (VaaVila).

Yksikön toiminta on ollut hyvää ja laadukasta. Aiempaa suurempi osa tehohoidosta tapahtuu nyt Oulaskankaalla. Aiemmin lähes kaikki tehostettua valvontaa tarvinneet lapset siirrettiin OYSiin; nyt siirtoja oli kuusi kappaletta eli 1,4 prosenttia syntyneistä ajanjaksolla 1.3.–29.8.2017.

Tehostetun valvonnan yksikön avaamisen lisäksi Oulaskankaan synnytyksiä hoitavien kätilöiden koulutusta on lisätty. Seitsemän kätilöä on käynyt OYSissa puolen vuoden mittaiset koulutukset. Koulutuksen käyneet kätilöt kouluttavat koko muun osaston henkilökunnan esimerkiksi tehostetun valvonnan laitteisiin ja lastenlääkärin avustamiseen eri toimenpiteissä.

"Kyse on myös alueellisesta tasapuolisuudesta. Emme halua Suomeen yksityisiä synnytyssairaaloita."

Kätilöiden osaamista ylläpidetään jatkuvilla kertauskoulutuksilla, jotka on aloitettu syyskuussa 2017. Koko henkilökunta antaa niin ikään näyttöjä muun muassa hengitystukilaitteiston kokoamisesta ja käyttökuntoon saattamisesta. Edellä mainittujen toiminnallisten muutosten lisäksi vieripoliklinikan toiminta on käynnistynyt lokakuussa 2016.

Synnytysten säilyttäminen Oulaskankaalla on maakunnan ihmisten etu. Pitkä etäisyys Ouluun lisää riskiä tien päällä tapahtuvista matkasynnytyksistä, jotka sisältävät monia riskejä niin äidin kuin vauvan näkökulmasta. Niiden lisääntyminen ei ole kenenkään etu.

Oulaskangas on korjannut kaikki ne puutteet, joista Valvira on sitä huomauttanut. Näin ollen synnytystoiminnan lakkauttamiselle ei ole perusteita. Kyse on myös alueellisesta tasapuolisuudesta. Emme halua Suomeen yksityisiä synnytyssairaaloita.

Antti Huttu-Hiltunen

hallituksen puheenjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Matias Ojalehto

maakuntahallituksen puheenjohtaja

Jussi Ylitalo

puheenjohtaja

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri

________________________________________________________________________________________

Tiedote 13.5.2017

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Pudasjärven Hirsikampuksella lauantaina 13.5. Kokouksessa oli mukana 111 virallista edustajaa ja 63 asianharrastajaa.

Kokouksen aluksi Keskustan aatteesta ja arvoista alustivat Keskustan varapuheenjohtaja Antti Kurvinen ja VTT Tytti Isohookana-Asunmaa.

Kokouksen kannanotto

Julkiseen rakentamiseen puuta
Puurakentamisen edistäminen on osa hallituksen kärkihankkeita. Puun käyttöä rakennusmateriaalina puoltavat muun muassa terveellisyys- ja ympäristösyyt. Puurakentamiseen liittyy myös alueen kannalta merkittäviä työllisyysnäkökulmia. Suomen kannattaa olla edelläkävijänä kehittämässä uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvia ratkaisuja rakentamisen tuleviin haasteisiin. Puurakentamisen lisääminen edellyttää myös uusia tekijöitä ja osaajia. On huolehdittava puurakentamisen opetuksesta kaikilla oppiasteilla. Piirikokouksen osallistujat näkevät hyvänä esimerkkinä Pudasjärven kaupunginvaltuuston yksimielisen päätöksen, missä edellytetään, että kaikessa julkisessa rakentamisessa selvitetään ensin mahdollisuus rakentaa hirrestä ja puusta.

Keskustaväki kiittää hallituksen puoliväliriihen päätöksiä, kuten Oulun sataman väylän syvennys sekä muun infran kehittäminen, jotka edesauttavat merkittävästi Pohjois-Suomen teollisuuden vientimahdollisuuksia.

Kokousväki kiittää Sipilän hallitusta myös tieverkoston kunnostamiseen tekemistään rahoituspäätöksistä. Korjausvelan voittamiseksi panostuksia tarvitaan edelleen.

Keskusta lähtee täydellä listalla maakuntavaaleihin
Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri lähtee tavoittelemaan tuleviin maakuntavaaleihin täyttä 118 henkilön ehdokaslistaa. Tulevissa maakunnissa päätetään ihmisen arkeen keskeisesti liittyvistä asioista mm. sosiaali-ja terveyspalveluista. Keskusta tavoittelee maakuntavaaleissa vahvaa ykkössijaa, minkä tukemana tulevaa maakuntaa rakennetaan keskustalaisten arvojen pohjalta.  


Lisätiedot,

Antti Ollikainen
toiminnanjohtaja
0407210311

Matias Ojalehto
puheenjohtaja
0505224429

 

 

 

 

oulainen.jpg 

 

Tiedote 12.11.2016

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin sääntömääräinen syyskokous pidettiin Oulaisissa lauantaina 12.11. Kokouksessa oli mukana 162 virallista edustajaa ja 113 kokouksen seuraajaa.
Kokouksen poliittisen katsauksen piti Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä. Kokouksessa vieraili lisäksi perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula.

Piirin puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Matias Ojalehto Oulusta.
Varapuheenjohtajina jatkavat Ulla Parviainen Kuusamosta ja Pasi Parkkila Raahesta.

Kokous päätti esittää Keskustan puoluehallitukseen Matias Ojalehtoa ja Ulla Parviaista.

Piirihallitukseen vuodelle 2017 valittiin: Leena Vähäsöyrinki Nivala, Marja Isokääntä Alavieska, Helena Kinnunen Reisjärvi, Markku Autio Sievi, Miika Heikkilä Kalajoki (uusi), Eeva-Liisa Vilmi Oulu, Kari Vuollo Oulu, Jonna Manninen Oulu, Kalevi Nevala Liminka (u), Pirkko Lintunen Pyhäjoki, Janne Mäkinen Haapavesi, Jukka Ruopsa Siikajoki, Viljo Långström Siikalatva, Mari Kälkäjä Pudasjärvi, Valtteri Paakki Ii ja Salme Sahi Kuusamo (u).

Piirikokouksen kannanotto:  

Maakunta ja kunta muutoksessa
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on Suomelle välttämätön, siksi on tärkeää saada uudistus toteutettua aikataulussaan. Uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannusten kasvua. Edellytämme, että uudistuksessa päätösvalta tulee olla aidosti maakunnilla myös investointien ja palveluverkon suhteen. Maakuntien vahva osaaminen ja alueen erityispiirteiden tuntemus edistävät uudistuksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä demokratiaa.

Kuntalaisten hyvinvointi sekä alueemme elinvoima edellyttävät toimivia lähipalveluja. Palvelujen saatavuus turvaa kansalaisten arjen tuen ja ehkäisee erityispalveluiden tarvetta. Monipuolisten alueellisten palveluiden tulee tukea uudistuksessa tavoiteltavaa valinnanvapautta.

Pohjois-Pohjanmaalla on vahvaa sosiaali- ja terveyspalveluiden osaamista eri puolilla maakuntaa, mikä on tärkeää huomioida uudistuksessa. Muistutamme, että Oulun eteläisellä alueella olevat vahvuudet hyödynnetään myös jatkossa. Osaava ja alueelle sitoutunut henkilöstö sekä toimivat sote-kiinteistöt mahdollistavat hyvät tulevaisuuden palvelut, jotka tukevat koko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointia ja elinvoimaa. Maakunnan eteläisen alueen korkeatasoinen koulutustarjonta on turvattava myös tulevaisuudessa.

Tulevaisuuden kunnan tärkeimmät tehtävät ovat hyvinvoinnin edistäminen, koulutus, sivistys ja kaavoitus, joilla lisäämme kuntien elinvoimaisuutta. Sote-uudistusta laadittaessa on huomioitava, että Pohjois-Pohjanmaa on lasten ja nuorten maakunta nyt ja tulevaisuudessa.
                                  
 

Lisätietoja,

Matias Ojalehto
puheenjohtaja
050 522 4429
matias.ojalehto@ouka.fi

Antti Ollikainen
toiminnanjohtaja
040 721 0311
antti.ollikainen@keskusta.fi

 

 

TIEDOTE 22.10.2016

Pohjois-Pohjanmaan Keskusta ja Suomen Keskustanuoret: Jussi Ylitalo Keskustan puoluevaltuuston varapuheenjohtajaksi

 

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri ja Suomen Keskustanuoret esittävät tyrnäväläistä Jussi Ylitaloa Keskustan puoluevaltuuston varapuheenjohtajaksi.

Nyt on luotava uutta innostusta järjestöuudistuksen eteenpäin viemiseksi. Puolueen toimintatapojen täytyy tässä ajassa jatkuvasti luoda nahkansa.

Ylitalon mielestä keskustan tulee säilyä osallistavana kansanliikkeenä, jossa jokaisella jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa puolueen linjaan. Puoluevaltuuston tehtävä on miettiä, miten teemme järjestötyöstä innostavampaa ja vaikuttavampaa, ehdokas linjaa. 

– Jussilla on taito tuoda yhteen erilaisia ajatuksia ja käydä rakentavaa keskustelua. Näitä ominaisuuksia puheenjohtajistosta tulee löytyä. Jussilla on vahva nuorkeskustalainen arvomaailma, keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi korostaa. 

Myös Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Matias Ojalehto tuo esiin Ylitalon yhteistyökykyä. 

– Päämäärätietoista ja suoraselkäistä vaikuttajaa on helppo olla tukemassa puoluevaltuuston varapuheenjohtajaksi, Ojalehto toteaa. 

Jussi Ylitalo on 28-vuotias aluepäällikkö. Hän toimii tällä hetkellä Tyrnävän kunnanvaltuuston varapuheenjohtajana, Keskustan Tyrnävän paikallisyhdistyksen puheenjohtajana ja Pohjois-Pohjanmaan Keskustan piirihallituksen jäsenenä. 

Keskustan puoluevaltuusto kokoontuu 26. – 27.11.2016 Torniossa. Kokouksen asialistalla on muun muassa puoluevaltuuston puheenjohtajiston valinta.

 

Lisätiedot

Jussi Ylitalo

jussiytalo@gmail.com

045 160 6466

 

Hilkka Kemppi

Suomen Keskustanuorten puheenjohtaja

050 384 6820

 

Matias Ojalehto

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja

050 522 4429

 

 

 

 

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
Mediatiedote 13.10.2016

Jari-Pekka Teurajärvi siirtyy Keskustaan

Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Jari-Pekka Teurajärvi on liittynyt Keskustan jäseneksi.
- Perussuomalaiset tietävät päätökseni perusteet ja ovat täysin ymmärtäneet liikkuni. Tulen jatkamaan politiikan tekoa samoilla teemoilla kuin aikaisemminkin, kommentoi Teurajärvi.


Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Matias Ojalehto toivottaa Teurajärven lämpimästi tervetulleeksi Keskustaan.
– Hienoa saada Jari-Pekan kaltainen innostunut ja monipuolinen osaaja joukkueeseemme. Ojalehto pitää merkittävänä, että Keskustan keskeiset arvot muun muassa koko Suomesta huolehtiminen ja perheiden hyvinvointi ovat Teurajärvelle tärkeitä.


Jari-Pekka Teurajärvi on toiminut Perussuomalaisten piirin puheenjohtaja vuosina 2015 ja 2016. Hän on koulutukseltaan insinööri (M.Eng. + B.Sc.) ja opiskelee tällä hetkellä ammatillisessa opettajakorkeakoulussa, josta valmistuu aikanaan opettajaksi.


Lisätiedot:
Jari-Pekka Teurajärvi 0408073847
Matias Ojalehto 0505224429

 

 

 

 

 

 Pyhäjärvi.jpg

Tiedote 16.4.2016

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Pyhäjärvellä lauantaina 16.4. Kokouksessa oli mukana 150 virallista edustajaa ja 72 asianharrastajaa.
Kokouksen poliittisen katsauksen piti Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä.

Kokous teki esitykset Keskustan Pohjois-Pohjanmaan ehdokkaista (15) Keskustan puoluevaltuustoon:
Varsinaiset jäsenet: Riikka Ruonala Ii (uusi), Martti Räisänen Pudasjärvi (u), Katja Erkkilä Pyhäjärvi, Kaarina Torkkola Haapajärvi, Ari Mehtälä Ylivieska (u), Maija Tahkola Kempele, Jussi Ylitalo Tyrnävä, Jorma Leskelä Oulu, Kari Vuollo Oulu (u), Sirpa Tikkala Oulu (u), Lauri Mikkonen Oulu, Mari Viljas Liminka (u), Anne Ruha Kärsämäki, Juhani Kärki Oulainen (u) ja Hanna Markkanen Kempele (u).

Varaedustajiksi esitetään: Jaana Säkkinen Kuusamo (u), Markku Paloniemi Taivalkoski (u), Meri Vähäkangas Ylivieska (u), Sami Hänninen Kalajoki, Jarmo Vuolteenaho Nivala, Julia Tikkala Oulu (u), Elina Lappalainen Oulu (u), Suvi Helanen Oulu (u), Ulla Rasvala Oulu, Kari Ylönen Liminka, Matti Karhula Oulu (u), Arvi Mäläskä Oulu (u), Matti Leiviskä Pyhäntä, Liisa Lumijärvi Raahe (u), Taneli Kastikainen Oulu (u).

Lisäksi kokous päätti esittää Matti Vanhasta Keskustan presidenttiehdokkaaksi Seinäjoen puoluekokouksessa.

Kokous teki seuraavat kannanotot:

Pohjois-Pohjanmaan Keskusta: Juha Sipilä jatkoon
 
Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin vuosikokous esittää yksimielisesti puolueen puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilän valintaa edelleen Keskustan puheenjohtajaksi Seinäjoen puoluekokouksessa 10.–12.6.2016.
 
Piirikokouksen mielestä Sipilän osaamista ja panosta tarvitaan jatkossakin keskeisillä paikoilla Suomessa ja Keskustassa.
 
Sipilän johdolla on hyvä lähteä hakemaan menestystä kuntavaaleihin ja tuoda puheenjohtajan esimerkin innoittamana sama tekemisen meininki myös kuntatasolle.

 
Pohjois-Pohjanmaan Keskusta: Positiivisuus luo uusia innovaatioita
 
Pyhäjärvelle vuosikokoukseen kokoontunut keskustaväki haluaa herätellä suomalaisia positiivisuuteen ja näkemään myös hyviä uutisia suomalaisessa päätöksenteossa. Nelostien kunnostushanke, Pyhäjoen ydinvoimala, Oulun keskustan kehittäminen ja Pohjois-Suomen suunnitteilla olevat bioenergia- ja jalostamohankkeet sekä muu uusiutuvan energian kehittäminen ovat valtavia piristysruiskeita alueelle. Jokainen hanke on vahva osoitus elinvoimaisesta maakunnasta myös tulevaisuudessa.
 
Pohjois-Pohjanmaalla lasten ja nuorten osuus väestöstä on suuri; alle 25-vuotiaiden osuus on yli 33 prosenttia. Nuori ikärakenne tuo mahdollisuuksia osaltaan siihen, että alueen kunnat pysyvät virkeinä palveluiden tuottajina ja pystyvät houkuttelemaan alueelle myös uusia asukkaita, mikäli koulutusmahdollisuudet säilyvät kattavina alueella.
 
Positiivisuudella ja innostavalla ilmapiirillä on suuri vaikutus uusien innovaatioiden syntymiseen, yrittäjämyönteiseen päätöksentekokulttuuriin ja sitä kautta uusien työpaikkojen luomiseen maakunnassa. Myös tuleva sote-uudistus ja siinä mukana oleva valinnan vapaus osaltaan mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymistä eikä pidä unohtaa myöskään kotimaisen elintarviketuotantoketjun merkitystä alueelle ja koko Suomelle.
 
Pyhäjärven kaupunki on erinomainen esimerkki kuinka varautua tiedossa olevaan rakennemuutokseen hyvissä ajoin, kuten esimerkiksi kunta on mukana toteuttamassa tärkeitä kansallisia tavoitteita alueen valokuituverkon rakentamisessa.
 


Lisätietoja,
Matias Ojalehto
puheenjohtaja
050 5224429
matias.ojalehto@ouka.fi


Antti Ollikainen
toiminnanjohtaja
040 7210311
antti.ollikainen@keskusta.fi

 

 

 

 

 

 

Kannanotto 21.2.2016
Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirihallitus

Kuntien tehtäviä ja velvoitteita on vähennettävä

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirihallitus kannattaa kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen viime viikolla esittämiä kuntien tehtävien vähentämistä. Ehdotuksessa esitetään 400 miljoonan euron kustannussäästöt pitkällä aikavälillä. Se tuo merkittävät säästö kunnille, kuitenkaan palvelutarjontaan merkittävästi vähentämättä.

Hallitusohjelman mukaan hallitus vähentää kuntien kustannuksia yhdellä miljardilla eurolla karsimalla lakisääteisiä tehtäviä sekä niiden toteuttamista ohjaavia velvoitteita. Kunnille on useiden vuosikymmenten ajan velvoitettu uusia tehtäviä, olosuhteet eri kunnissa ja alueilla vaihtelevat kuitenkin huomattavasti toisistaan.

Hyvinä asioina esityksessä nähdään eri sektoreiden tehtävien toteuttamistapaa koskevia säännöksiä, jotka koskevat palvelujen saatavuutta, hallinnon sisäistä prosessia ja ulkoista viranomaisprosessia sekä laaditaan kuntien ja maakuntien järjestämien palvelujen toteuttamisen menettelytapoja. Hyvää on myös se, että kelpoisuusvaatimuksia koskevasta sääntelystä poistetaan tutkinnon tasoa tai tiettyä nimettyä tutkintoa koskevat vaatimukset, joita ei ole erittäin painavista syistä tarpeellista säilyttää. Ehdotuksessa todetaan, että joustavoitetaan kelpoisuuden saavuttamista terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammateissa. mm. täydennyskoulutuksella. Se on tärkeä lähestymistapa palveluiden turvaamisen näkökulmasta, piirihallitus linjaa.

Lopuksi piirihallitus toivoo, että kuntien tehtävien vähentäminen saadaan täytäntöön mahdollisimman pian päätöksenteon jälkeen, ettei kävisi niin kuin edellisillä hallituskausilla.

 

 _________________________________________________________________________________

 

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
Piirihallitus 29.1.2016

Peltojen pinta-alamittausten käytäntöjä yksinkertaistettava EU:n maatalouspolitiikassa

Keskustan on varmistettava, että hallitus saa EU:n maatalouspolitiikan yksinkertaistamista koskevissa neuvotteluissa poistettua toistuvat pinta-alamittaukset samoilta peltolohkoilta.

EU:n maatalouskomissaari Phil Hoganin keväällä 2015 käynnistämä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen etenee. Yksinkertaistamista tarkastellaan neuvostossa Euroopan unionin maatalousministerien kesken vuoden 2016 kuluessa. Yksinkertaistaminen on Hoganin kärkihankkeita, jonka tavoitteena on koota yhteen ehdotuksia yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseksi vuoden 2020 jälkeen muun muassa viherryttämisen osalta.

Yksinkertaistamisen ulottaminen myös peltolohkojen mittaamiseen on ollut Hoganin agendalla ja asia on esillä seuraavissa neuvoston kokouksissa.  Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri pitää toistuvien peltojen pinta-alamittausten lopettamista erittäin tärkeänä viljelijän käytännön työn helpottamiseksi ja tehostamiseksi. Hyvin asiansa hoitavan viljelijän ei tule joutua olemaan jatkuvan tarkkailun alaisena. Peltojen pinta-alamittausten käytäntöjen yksinkertaistamisessa on päästävä pian sanoista tekoihin, sillä normien purkaminen on sekä Euroopan komission että Suomen hallituksen kärkihanke.

 

Lisätiedot,
Antti Ollikainen
toiminnanjohtaja

040 721 0311


______________________________________________________________________________________________________

 

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
Piirihallitus 11.12.2015

 

Vesivoimaa ei saa unohtaa

Osana Suomen sähköntuotantoa on edelleen kehitettävä saasteetonta, uusiutuvaa ja kotimaista vesivoimaa. Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirihallitus pitää tärkeänä, että Kollajan allashanketta pidetään yhtenä vaihtoehtona vesivoiman tuotannossa. Kollajan allas on tärkeä koko alueelle työllisyyden ja Pudasjärven tulvasuojelun vuoksi. Kollajan rakentamisen yhteydessä tulisi ottaa käyttöön kaikki saatavissa oleva teho jo olemassa olevista rakenteista. Runsas tuulivoiman lisärakentaminen aiheuttaa entistä suuremman tarpeen säätövoimalle.  Samalla voimme vähentää säätövoimana käytettyä hiilivoimaa.

Erityisesti tässä taloudellisessa tilanteessa on tarkasteltava, voisiko hankkeen toteuttaa pikaisella aikataululla siten, että rakentamisessa hyödynnettäisiin mahdollisimman paljon paikallista työvoimaa sekä paikallisia yrityksiä, urakoitsijoita ja palveluita. Hyvin toteutettuna hanke antaisi mittavan piristysruiskeen aluetalouteen.

Piirihallitus pitää tärkeänä, että hankkeen toteuttaminen tehdään suunnitteluvaiheesta lähtien hyvässä yhteistyössä ja yhteisiä ratkaisuja hakien paikallisten ihmisten, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Myös luontoarvot, porotalous ja erityisesti kalakantojen turvaaminen sekä vaelluskalojen reittien rakentaminen pitää ottaa huomioon jo alkuvaiheessa.

 

Lisätiedot:
Matias Ojalehto
Pohjois-Pohjanmaan Keskustan puheenjohtaja
050 522 4429

_________________________________________________________________________________

Tiedote 7.11.2015

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin sääntömääräinen syyskokous pidettiin Pyhännällä lauantaina 7.11.
Kokouksen poliittisen katsauksen piti Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä.

Piirin puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Matias Ojalehto Oulusta. Matias Ojalehto voitti vaalissa oululaisen Eeva-Maria Parkkisen äänin 120-64.

Piirin varapuheenjohtajiksi valittiin jatkamaan Ulla Parviainen ja Pasi Parkkila.

Piirihallitukseen vuodelle 2016 valittiin: Viljo Långström Siikalatva, Janne Mäkinen Haapavesi (uusi), Pirkko Lintunen Pyhäjoki, Jukka Ruopsa Siikajoki, Leena Vähäsöyrinki Nivala (u), Sami Hänninen Kalajoki, Marja Isokääntä Alavieska, Markku Autio Sievi (u), Helena Kinnunen Reisjärvi, Mari Kälkäjä Pudasjärvi, Pekka Koskela Ii, Valtteri Paakki Ii (u), Eeva-Liisa Vilmi Oulu, Kari Vuollo Oulu, Jonna Manninen Oulu (u) ja Jussi Ylitalo Tyrnävä (u).

Piirikokouksen kannanotto:

Kunnilla näytön paikka

Piirikokous on tyytyväinen, että sote-ratkaisu syntyi. Se on osoitus Juha Sipilän hallituksen yhteistyö- ja toimintakyvystä.

Samalla Pohjois-Pohjanmaan piiri muistuttaa, että kunnilla on vahva rooli myös tulevaisuudessa, kun sote-palvelut siirretään itsehallintoalueille. Kuntien on löydettävä ne vahvuudet, joihin kunnan toiminta jatkossa nojaa. Näin voimavaroja vapautuu muuhun tekemiseen. Kun kunta profiloituu elinvoimaan kannustavaksi, on tehtävä kovasti töitä sen eteen, että kunta koetaan houkuttelevaksi toimintapaikaksi yrittäjien keskuudessa. Pelkät mainoslauseet eivät riitä.

Piirikokous kehottaa kuntia profiloitumaan myös esimerkiksi matkailun, luonnon, kotimaisen ruoan tai hyvinvoinnin ympärille sekä panostamaan kuntalaisten hyvinvointiin kuten kulttuuriin, liikuntaan ja aktiiviseen kylätoimintaan. Omien vahvuuksiensa avulla kunta pysyy elinvoimaisena alueena asua ja yrittää.

Pohjois-Pohjanmaan Keskusta pitää Pyhäntää mainiona esimerkkinä yrittäjyyteen kannustavasta teollistuneesta kunnasta. Lähes puolet Pyhännän työpaikoista on teollisuuden parissa. Kunnassa tehdään aidosti töitä sen eteen, että yritystoimintaa saadaan liikkeelle.

Piirikokous on tyytyväinen Juha Sipilän hallituksen toimiin yrittäjyyden edistämiseksi. Piirin mukaan hallituksen kärkihankkeita täytyy toteuttaa näkyvästi myös maakunnissa. Ne eivät saa jäädä pelkästään Etelä-Suomen hankkeiksi. Etenkin biotalouden, koulutuksen ja digitalisaation kärkihankkeille maakuntamme tarjoaa ainutlaatuisen toteutusympäristön. Alueilla täytyy olla vahva rooli maakunnan hankkeista päätettäessä, piiriväki toteaa.


Lisätietoja,

Matias Ojalehto
puheenjohtaja
050 522 4429

Minna Siira
toiminnanjohtaja
040 721 0311

 

________________________________________________________________________________________________

 

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri                              
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Oulu 9.5.2015

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin vuosikokous pidettiin lauantaina 9.5. Oulussa, hotelli Lasaretissa.

Kokous keräsi liki 200 osallistujaa. Kokouksessa iloittiin hyvästä vaalimenestyksestä – yhdeksän (9) keskustalaista kansanedustajaa Oulun vaalipiiristä.

Vaalitulos toi myös vaalipiiriin euroedustajan, Hannu Takkulan, joka nousi Euroopan Parlamenttiin Olli Rehnin tilalle.

Kokouksen kannanotossa piirikokous antaa täyden tukensa hallitustunnustelija Juha Sipilän strategiatyölle keskustajohtoista hallitusta muodostettaessa.

Toivomme, että keskustalainen arvopolitiikka näkyy vaikeiden päätösten teossa, jotta päätökset vähentäisivät eriarvoisuutta ja loisivat pohjaa tuleville sukupolville.

 

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri: Suomi kuntoon!

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirikokous haluaa tukea maamme uudistamista. Pohjois-Pohjanmaan ja koko Suomen elinvoiman turvaamiseksi tarvitsemme biotalouden kehittämistä sekä kotimaisen uusiutuvan, päästöttömän energian käyttöönoton lisäämistä mm. vesivoimahankkeita tukemalla. Maatalouden elinvoima halutaan turvata, ja näin varmistaa ruokaomavaraisuus sekä maatalousyrittäjyyden jatkuvuus ja parempi kannattavuus sekä yrittäjien jaksaminen.

Tarvitsemme alueellisesti kattavaa koulutusta, joka turvaa alueemme osaavan työvoiman saamisen myös uusille aloille. Ratkaisevan tärkeää on saada väylät niin tieverkoston, rautateiden kuin meriväylien osalta vastaamaan liikenne- ja logistiikkatarpeita. Tietoverkostojen saatavuus on turvattava koko maakunnan alueella.

Piirikokous haluaa antaa täyden tukensa hallitustunnustelija Juha Sipilän strategiatyölle keskustajohtoista hallitusta muodostettaessa. Toivomme, että keskustalainen arvopolitiikka näkyy vaikeiden päätösten teossa, jotta päätökset vähentäisivät eriarvoisuutta ja loisivat pohjaa tuleville sukupolville.

Lämmin kiitos äänestäjille vahvasta luottamuksesta eduskuntavaaleissa niin Pohjois-Pohjanmaalla kuin koko Suomessa. Keskusta vetosi äänestäjiin muutoksen puolesta. Saimme selkeän tuen vaihtoehdollemme. Tästä alkaa työ, johon tarvitsemme jokaisen osallistumista.

Lisätiedot
Matias Ojalehto, puheenjohtaja
050 522 4429

Minna Siira, toiminnanjohtaja
040 7210 311

 

 _________________________________________________________________________________

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

KANNANOTTO

Piirihallitus 9.3.2015


Ensihoito – osa sote-uudistusta

Ensi vaalikaudella päätettävän sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja halutaan vahvistaa ja luoda sujuvat palvelu- ja hoitoketjut.

Valmisteilla olevan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä on huolehdittava myös siitä, että ensihoito ja sairaankuljetus järjestetään hyvin ja tasavertaisesti koko Pohjois-Pohjanmaan alueella. Ensihoitoasetuksen mukaan sairaanhoitopiirin on turvattava ensihoidon yhdenvertainen saatavuus riskeiltään ja palveluntarpeiltaan samanlaisilla alueilla sairaanhoitopiirin sisällä.

Keskusta on ohjelmissaan sitoutunut edistämään yksityisten työpaikkojen syntymistä. Samalla keskusta edellyttää, että julkisten palvelujen tuottamisessa otetaan huomioon taloudellisin, turvallisin ja sosiaalisesti hyväksyttävin toteutustaho. Kilpailulainsäädännön huomioonottamisen lisäksi on pyrittävä estämään julkisen tai yksityisen monopoliaseman syntyminen. Paikallinen yritystoiminta on asetettava etusijalle myös julkisissa hankinnoissa.Lisätiedot:

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

Matias Ojalehto
puheenjohtaja
050 522 4429