Tiedotteet ja kannanotot

banneri_FB_SIVULLE.png
Keskusta.fi / Pohjois-Pohjanmaa / Suomeksi / Ajankohtaista / Tiedotteet ja kannanotot

28.2.2019

WhatsApp Image 2019-02-28 at 12.25.16.jpeg

Viivyttelyn on loputtava
 
Sosiaali- ja terveysuudistusta on valmisteltu jo kohtuuttoman pitkään. Uudistustyöhön ovat vuorollaan osallistuneet kaikki eduskunnan puolueet, mutta valmista ei ole tullut. Nyt on korkea aika saada työ päätökseen.
 
Perustuslakivaliokunta teki lakiesitykseen yksimielisiä muutosehdotuksia. Ministeriöt tarttuivat jo viikonlopun aikana tekemään tarvittavia muutoksia. Hallitus ei aikaillut. Pallo on nyt sosiaali- ja terveysvaliokunnalla.
 
Opposition edustajat sanovat, että valiokunnalla ei ole riittävästi aikaa käsitellä muutoksia. Tätä en usko. Valmistelutyötä ja eri malleja on pyöritelty jo yli vuosikymmen. Kaikki päätöksentekoon tarvittava tieto on kasassa, ja nyt on kyse halusta saada uudistus maaliin. Aiemmin uudistus on kaatunut perustuslaillisiin ongelmiin. Tällä kertaa ne ovat ratkaistavissa. Maakuntamalli sopii uudistuksen läpivientiin.
 
Vaalit ovat lähellä ja se näkyy hermostuneisuutena. Oppositio haluaa kerätä irtopisteitä mahdollisimman paljon, mahdollisimman lähellä vaaleja. Sanotaan, että uudistus on hallituksen käsissä. Myös oppositiopuolueet ovat vastuussa uudistuksen etenemisestä. Eduskunnan arvovaltaa nakertavan viivyttelyn on loputtava. Paketti on vietävä suureen saliin äänestettäväksi.
 
Mikäli uudistus kaatuu kalkkiviivoilla valiokuntaan, merkitsee se suuria ongelmia ennen kaikkea terveys- ja sosiaalipalveluja käyttäville ihmisille. Pisteiden keruussa tuntuu unohtuneen se, miksi uudistusta tarvitaan. Uudistuksen tarkoituksena on saada vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä laajemmille hartioille. Perusterveydenhuollon vahvistamisella varmistetaan hoitoon pääsy ilman ylimääräistä pompottelua. Sairauden hoidosta siirrytään entistä enemmän terveydenhoitoon ja ihminen nähdään kokonaisuutena.
 
Kuntien rahat eivät jatkossa enää riitä sote-palveluiden järjestämiseen. Jos uudistus jälleen lykkääntyy, maahamme tulee entistä laajempi yksityistämisaalto. Sitäkö oppositiopuolueet todella haluavat?
 
Nyt on aika sopia ja näyttää, että suomalainen päätöksentekojärjestelmä toimii. Edellisellä hallituskaudella Keskusta tuli hallituksen tueksi. Löytyykö nykyoppositiolta samanlaista vastuun kantamista?
 
Pohjois-Pohjanmaalla ja muissa maakunnissa valmistelutyötä on tehty kaikkien puolueiden yhteistyönä. Toivottavasti samat edustajat, jotka maakunnissa ovat sitoutuneet valmisteluun, tekevät saman myös eduskunnassa. Olemme valmiita - onko eduskunta?
 
Jussi Ylitalo
puheenjohtaja
Keskusta Pohjois-Pohjanmaan piiri

 

OYS 2030- hanke

Viime perjantaina Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi poikkeusluvan OYS 2030- hankkeelle. Kyselimme tänään (28.11.2018) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Antti Huttu-Hiltuselta vielä muutaman tarkentavan kysymyksen hankkeeseen liittyen. 

Kerrotko vielä hankkeen taustasta?

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on suunniteltu uutta Tulevaisuuden sairaalaa jo vuodesta 2012. Taustalla on ollut nykyisten kiinteistöjen huono kunto ja epätarkoituksenmukaisuus nykyaikaiseen erikoissairaanhoitoon. Olen toiminut PPSHP:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2013 ja ollut alusta saakka mukana tässä hankkeessa. Sairaanhoidon sekä tutkimus-, ja kehittämistoiminnan lisäksi OYSilla on myös aluepoliittinen merkitys.

Näillä näkymin uuden sairaalan rakentaminen voidaan aloittaa jo ensi vuoden alussa ja ensimmäinen vaihe, jolla turvataan sairaalan kriittiset ydintoiminnot, saataneen valmiiksi jo vuosien 2022–2023 aikana.

Mikä näin mittavan hankkeen kustannusarvio on ja kuinka se rahoitetaan?

Uudisrakentamisen kokonaiskustannukset ovat purkamiset ja peruskorjaukset mukaan luettuna n. 1,6 mrd euroa. Luonnollisesti hanke rasittaa merkittävästi sairaanhoitopiirin tai syntyvän maakunnan käyttötaloutta mm. kasvavien lainanhoitokustannusten sekä poistojen myötä. Rakentamishankkeen lisäksi nyt on kyse erikoissairaanhoidon toiminnan uudistamisesta, jonka myötä pyritään tuottavuusohjelman kautta parempaan tuottavuuteen. Tällä kompensoidaan myös rakennushankkeen vaikutuksia.

Mille tahoille kustannukset menevät?

Valtio ei osoita erityistä tukea hankkeelle. Vuonna 2014 olin kolmen muun sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtajan kanssa jättämässä ministeri Huoviselle sairaalarakentamisiin liittyviä valtionavustushakemuksia. Ministeri Huovisen lupauksesta huolimatta asia ei koskaan edennyt. Valtion tuki tulee nykyjärjestelmässä valtion kunnille osoittamien valtionosuuksien kautta. Maakuntien toiminnan käynnistyessä maakuntien rahoitus tulee valtiolta ja osana sitä rahoitusta ja käyttötalousmenojen kautta hoidetaan tämän rakentamishankkeen kustannukset. Maakuntien toiminnan käynnistyessä omaisuuden suppean jakautumismallin mukaisesti pakkokuntayhtymien varat ja velat (= sairaanhoitopiirit) siirtyvät Maakuntien Tilakeskus Oy:lle, joka sitten laskuttaa maakuntia.

Tarkoittaako uuden sairaalan rakentaminen keskittämistä Ouluun?

OYS-Tulevaisuuden Sairaalaan ei rakennu nykyistä enempää sairaansijoja. Maakunnassa olevaa palvelukapasiteettia tarvitaan edelleen tulevaisuudessa. PopSter-hankkeen loppuraportti linjannee maakunnan sote-strategiaa, vaikkei hanke sinänsä tulevaa maakuntavaltuustoa sidokaan. Myös valmisteilla olevalla osuuskuntaratkaisulla pyritään turvaamaan työnjaollisesti potilasvirrat ja osaajat kaikkiin OYS-Erva alueen sairaaloihin.

Lisätietoa asiasta: 

Antti Huttu-Hiltunen, hallituksen puheenjohtaja, PPSHP. Puh.040-556 2486,  antti.huttu-hiltunen@ouka.fi

sekä PPSHP:n kotisivut.

 

Piirihallituksen päätökset 31.8.2018 jäsenäänestystä koskien

 1. Jäsenvaali järjestetään Keskustan jäsenäänestyssäännön mukaisesti koko maakunnan alueella.
 2. Varsinainen äänestys on kunnissa la-su 15.9.-16.9. kiinteillä äänestyspaikoilla. Kunnassa voi olla useampi äänestyspiste (yksi äänestysluettelo, joka toimitetaan piiritoimistolta).
 3. Ennakkoäänestys on piiritoimistolla seuraavasti,
  • ke 12.9. klo 10-14
  • to 13.9. klo 12-16
  • pe 14.9. klo 12-18
 4. Äänestyksessä jokainen jäsen äänestää kolmea henkilöä (kolme ääntä).
 5. Jäsenäänestyssäännön mukaisesti, jäsenäänestyksen tuloksesta saadaan poiketa enintään yhdellä kolmasosalla (1/3). Kahdeksan (8) eniten vaalissa ääniä saanutta henkilöä piirikokous nimeää kansanedustajaehdokkaaksi. Sijoilla 9-15 on viiden (5) ehdokkaan muutosoikeus.      
 6. Jäsenäänestyksen ehdokaslistalle nimettiin seuraavat henkilöt (ehdokasnumero on henkilön sukunimen edessä.)

 

2

Aittakumpu Pekka

Pastori , FM

Oulu

3

Huttu-Hiltunen Antti

Maanviljelijä, opettaja

Oulu

4

Karjalainen Harri

Luokanopettaja

Taivalkoski

5

Kinnunen Mikko

Kansanopiston rehtori, erityisopettaja

Reisjärvi

6

Kisner Susanna

Sairaanhoitaja, lastensuojelun päivystysperhehoitaja

Oulu

7

Kolmonen Jukka

Pastori, yrittäjä

Oulu

8

Lehtonen Marjut

Luokanopettaja, erityisopettaja

Oulainen

9

Mattila Hanna-Leena

Kansanedustaja, FM

Raahe

10

Niinikoski Eija-Riitta

Kehityspäällikkö, TM

Nivala

11

Nikula Antti

Aineenopettaja, FM

Kalajoki

12

Nikula Lauri

Vanhempi konstaapeli, nettipoliisi

Oulu

13

Nurkkala Teemu

Yrittäjä, taksiautoilija

Muhos

14

Paloniemi Merja

Asiantuntija, ammatillinen koulutus

Oulu

15

Parkkinen Eeva-Maria

Erityisopettaja, KM

Oulu

16

Parviainen Ulla

Kansanedustaja, KM

Kuusamo

17

Patana Tuija

Arkkitehti

Oulu

18

Pylväs Juha

Kansanedustaja, maaseutuyrittäjä

Ylivieska

19

Rantakangas Antti

Kansanedustaja, agrologi

Haapavesi

20

Riekki Vesa

Metsuri

Pudasjärvi

21

Savola Ulla

Luokanopettaja, KM

Haapajärvi

22

Siikaluoma Teuvo

Alueasiamies

Oulu

23

Sipilä Juha

Pääministeri, DI

Kempele

24

Tikkala Sirpa

Luokanopettaja, apulaisjohtaja

Oulu

25

Toppinen Ira

Sivistysjohtaja, KTM

Siikalatva

26

Törmänen Anni-Inkeri

Yrittäjä, DI

Pudasjärvi

27

Ylitalo Jussi

Kenttäpäällikkö, agrologi (AMK)

Tyrnävä

 

 

Paikallisyhdistysten tekemät esitykset henkilöistä eduskuntavaaleihin 2019. Jäsenvaalissa on mukana yhteensä 26 ehdokasta. 

Iijokilaakso  

Karjalainen Harri Taivalkoski  
Parviainen Ulla  Kuusamo  
Riekki Vesa Pudasjärvi  
Törmänen Anni-Inkeri Pudasjärvi

  
Oulujokilaakso

  Aittakumpu Pekka  Oulu  
Huttu-Hiltunen Antti  Oulu  
Kisner Susanna  Oulu  
Kolmonen Jukka  Oulu  
Nikula Lauri  Oulu  
Nurkkala Teemu  Muhos  
Paloniemi Merja  Oulu  
Parkkinen Eeva-Maria Oulu  
Patana Tuija Oulu  
Siikaluoma Teuvo Oulu  
Sipilä Juha  Kempele  
Tikkala Sirpa Oulu  
Ylitalo Jussi  Tyrnävä

   
Siika-Pyhäjokilaakso

  Lehtonen Marjut Oulainen  
Mattila Hanna-Leena Raahe  
Rantakangas Antti   Haapavesi  
Toppinen Ira Siikalatva

   
Kalajokilaakso

  Kinnunen Mikko Reisjärvi  
Niinikoski Eija-Riitta  Nivala  
Nikula Antti Kalajoki  
Pylväs Juha Ylivieska  
Savola Ulla  Haapajärvi  

 

Keskustan Pohjois- Pohjanmaan jäsenvaali järjestetään 15.-16.9.2018. Piirihallitus päättää  31.8. kokouksessaan jäsenvaalin tarkemmat reunaehdot. Tiedotamme asiasta kokouksen jälkeen. 

 

 Pohjois-Pohjanmaan piirin vuosikokouksen tiedote 28.4.2018

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin vuosikokous pidettiin lauantaina 28.4.2018 Pattasten koululla Raahessa. Tunnelma oli katossa ja kaikki paikalle tulleet eivät mahtuneet saliin istumaan. Kokouksessa oli yli 320 osallistujaa, joista virallisia edustajia 193. Poliittisen katsauksen piti puolueen puheenjohtaja, Pääministeri Juha Sipilä. Paikalla olivat myös Sotkamon varapuheenjohtajakisaan ilmoittautuneet Hannakaisa Heikkinen, Katri Kulmuni, Antti Kurvinen, Pekka Pöyry ja Juha Rehula sekä puoluesihteeriehdokkaat Jirka Hakala ja Riikka Pirkkalainen.

 Vahva tuki Juha Sipilälle

 Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin vuosikokous esittää yksimielisesti puolueen puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilän valintaa edelleen Keskustan puheenjohtajaksi Sotkamon puoluekokouksessa. Piirikokouksen mielestä Sipilän osaamista ja ratkaisukeskeistä tapaa toimia tarvitaan jatkossakin. Hänen johtamistyylinsä ja vastuullinen tavoitteellisuus on tuottanut tulosta maan talouden kuntoon saattamisessa. Talous on nyt saatu kasvu-uralle ja työ jatkuu. Keskustan tulee varmistaa seuraavalla kaudella, että kaikki pääsevät osallisiksi kasvun hedelmistä koko Suomessa.

 Kokous valitsi puoluevaltuuston jäseniksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle: Sirpa Varanka Ii, Martti Räisänen Pudasjärvi, Juhani Kärki Oulainen, Pirkko Lintunen Pyhäjoki, Ulla Savola Haapajärvi, Jukka Tikanmäki Pyhäjärvi, Ari Mehtälä Ylivieska, Sirpa Tikkala Oulu, Kati Hannila Oulu, Mari Viljas Liminka, Katri Hyvärinen Muhos, Pasi Jarva Kempele, Juho Tuominen Oulu, Jorma Leskelä Oulu, Marjut Lehtonen Oulainen. Varajäseniksi valittiin: Jaana Säkkinen Kuusamo, Markku Paloniemi Taivalkoski, Anne Ruha Kärsämäki, Matti Leiviskä Pyhäntä, Meri Vähäkangas Ylivieska, Eija Pahkala Kalajoki, Juha Kinnunen Sievi, Hanna Markkanen Kempele, Miriam Putula Oulu, Minna Matinlauri Tyrnävä, Kari Vuollo Oulu, Lauri Mikkonen Oulu, Raimo Hämeenniemi Oulu, Kari Ylönen Liminka, Marko Soini Oulu.

 Lisätietoa:

Jussi Ylitalo

Keskustan Pohjois- Pohjanmaan piirin puheenjohtaja

045 1606466

 

 Keskusta nimesi 111 ehdokasta maakuntavaaleihin 16.4.2018

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirihallitus nimesi kokouksessaan 111 ehdokasta lokakuun maakuntavaaleihin. Ehdokaslistalla on muun muassa Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä Kempeleestä.

Piirin puheenjohtaja Jussi Ylitalo ja toiminnanjohtaja Antti Ollikainen ovat tyytyväisiä tämän hetkiseen ehdokasasetteluun. – Meillä on ikä, sukupuoli ja ammattijakaumaltaan hyvin monipuolinen ehdokasjoukkue. Myös alueellisesti ehdokkaita on koko maakunnan alueelta Kuusamosta Reisjärvelle, Ylitalo kertoo.

Toiminnanjohtaja Ollikainen kiittelee järjestöväkeä ehdokasasettelun onnistumisesta. – Meillä kunnissa järjestöväki teki upean työn ehdokashankinnan suhteen. Kun ehdokaslista on jo lähes tässä vaiheessa täysi, antaa se meille enemmän aikaa ja mahdollisuuksia vaaleihin valmistautumiseen. Erityisen tyytyväisiä Ylitalo ja Ollikainen ovat nuorten ehdokkaiden suuresta määrästä. On tärkeää ja merkityksellistä, että nuoria kiinnostaa olla mukana oman maakunnan rakentamisessa, Ylitalo tähdentää.

Keskustan piirihallitus täydentää loput seitsemän ehdokaspaikkaa myöhemmin. Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään sunnuntaina 28. lokakuuta. Maakuntahallintoon liittyvä lainsäädäntö on eduskunnan hyväksymiskäsittelyssä kesäkuun aikana. 

 

Pohjois-Pohjanmaan Keskustan 111 ehdokasta maakuntavaaleihin

ALAVIESKA                                                             

                           Sipilä Annikki                              

HAAPAJÄRVI                                                          

                           Myllylä Teija                               

                           Ranua Paavo                              

HAAPAVESI                                                            

                           Ollila Päivi                                   

                           Rantakangas Antti                                                

                           Seppä Diana                               

HAILUOTO                                                             

                           Välimäki Marko                                         

II                                                                              

                           Paakki Valtteri                           

                           Pakonen Ilkka                            

                           Tihinen Maarit                           

KALAJOKI                                                                

                           Heikkilä Miika                            

                           Hänninen Sami                           

                           Myllylä Raili                                

                           Nikula Antti                                

                           Tilus Riitta A    

                          

KEMPELE                                                                

                           Jarva Pasi                                    

                           Markkanen Hanna                                                

                           Neitola Petra                             

                           Niskanen Birgitta                                                  

                           Sipilä Juha                                   

KUUSAMO                                                             

                           Heiskanen Hemmo                                               

                           Kallunki Janne                            

                           Määttä Mika                              

                           Parviainen Ulla                                                      

                           Sahi Salme                                  

                           Siikaluoma-Lehtosaari Jaana                             

KÄRSÄMÄKI                                                           

                           Koski Markku                             

LIMINKA                                                                 

                           Lehto Leena                               

                           Pakaslahti Juho   

    Salo Elina   

LUMIJOKI                                                               

                           Virolainen Kari                           

                                                                                 

MUHOS                                                                   

                           Jurvanen Eija                              

                           Nurkkala Teemu                                                   

NIVALA                                                                   

                           Hannula Marika                                                    

                           Niinikoski Eija-Riitta                                             

                           Vuolteenaho Jarmo                                             

OULAINEN                                                             

                           Heiska Pekka                              

                           Lehtonen Marjut                                                  

                                                                                 

OULU                                                                      

                           Alakangas Jani                           

                           Eskola Virve                                

                           Hannila Kati                                

                           Harju Janika                                

                           Helanen Suvi                              

                           Huttu-Hiltunen Antti                                            

                           Häikiö Hannu                             

                           Keisala Timo                               

                           Kisner Susanna                           

                           Kolmonen Jukka                                                   

                           Kärkkäinen Minna                                                

                           Latvala Jari                                 

                           Lepistö Anna-Kaisa                                              

                           Leskelä Eveliina                                                    

                           Leskelä Jorma                            

                           Lukka Matti                                

                           Manninen Aki                             

                           Mikkonen Lauri                                                     

                           Muotka Henri                             

                           Mäläskä Arvi                              

                           Nikula Lauri                                

                           Näppä Anneli                             

                           Oikarinen Kyösti                                                   

                           Ojalehto Matias                                                    

                           Paloniemi Merja                                                   

                           Parkkinen Eeva-Maria                                         

                           Patana Tuija                               

                           Putula Miriam                            

                           Päkkilä Risto                               

                           Ruokola Jaakko                                                                                                   

                           Shnoro Elisabet                                                     

                           Siikaluoma Teuvo                                                 

                           Soini Marko                                

                           Tapio Jere                                   

                           Teurajärvi Jari-Pekka                                           

                           Tikkala Sirpa                               

                           Tuominen Juho                                                     

                           Vakkuri Johanna                                                   

                           Vehkaperä Mirja                                                   

                           Vesala Juha-Pekka                                               

                                                                                 

                                                                                 

PUDASJÄRVI                                                          

                           Kälkäjä Mari                               

                           Riekki Vesa                                 

                           Törmänen Anni-Inkeri                                         

PYHÄJOKI                                                               

                           Soronen Matti                           

PYHÄJÄRVI                                                             

                           Pappila Eeva-Riitta                                               

                           Tikanmäki Jukka                                                   

PYHÄNTÄ                                                               

                           Leiviskä Matti                            

RAAHE                                                                    

                           Aulakoski Antero                                                  

                           Lumijärvi Liisa                            

                           Nivala Matti                               

                           Parkkila Pasi                               

                           Pekkala Sari                                

                           Poukkula Pekka                                                     

                           Suonsivu Pyry                             

REISJÄRVI                                                               

                           Kinnunen Mikko                                                    

SIEVI                                                                        

                           Kangas Terhi                              

                           Rauhala Rami                             

SIIKAJOKI                                                                

                           Lehto Esa                                    

                           Salmenkangas Riitta-Liisa                                   

SIIKALATVA                                                            

                           Hyvärinen Mikko                                                  

                           Tieva Raimo                               

TAIVALKOSKI                                                         

                           Karjalainen Harri                                                   

                           Keränen Niilo                             

TYRNÄVÄ                                                               

                           Suotula-Ervasti Annukka                                     

                           Tölli Tapani                                 

                           Ylitalo Jussi                                 

UTAJÄRVI                                                               

                           Juujärvi Kyösti                            

VAALA                                                                     

                           Paakkari Miia                             

YLIVIESKA                                                               

                           Haapakoski Kaisa                                                 

                           Haapakoski Paula                                                 

                           Jaatinen Markus                                                   

                           Kärkinen Samuli                                                    

                           Pylväs Juha                                 

 

 

Lisätietoja:

Piirin puheenjohtaja Jussi Ylitalo           045 160 6466

Toiminnanjohtaja Antti Ollikainen        040 721 0311

 

 

Syn­ny­tys­toi­min­ta säilytettävä – Oulaskangas on korjannut kaikki ne puutteet, joista Valvira on sitä huomauttanut

 

2.2.2018

Vääntö Oulaskankaan synnytyksistä on jatkunut jo pidemmän aikaa. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet ne lukuisat kehittämis- ja parannustoimenpiteet, joita Oulaskankaalla on jo tähän mennessä tehty. Näyttää siltä, että asiassa ovat menneet puurot ja vellit sekaisin.

Valviran kanta on selkeä: se haluaa lopettaa synnytykset Oulaskankaalla vuoden 2018 kesäkuun loppuun mennessä. Valviran mukaan keskeisin epäkohta on ollut vastasyntyneiden tehostetun valvonnan yksikön puuttuminen. Tähän on reagoitu perustamalla 1.3.2017 päivystysasetuksen mukainen Valviran edellyttämä tehostetun valvonnan yksikkö (VaaVila).

Yksikön toiminta on ollut hyvää ja laadukasta. Aiempaa suurempi osa tehohoidosta tapahtuu nyt Oulaskankaalla. Aiemmin lähes kaikki tehostettua valvontaa tarvinneet lapset siirrettiin OYSiin; nyt siirtoja oli kuusi kappaletta eli 1,4 prosenttia syntyneistä ajanjaksolla 1.3.–29.8.2017.

Tehostetun valvonnan yksikön avaamisen lisäksi Oulaskankaan synnytyksiä hoitavien kätilöiden koulutusta on lisätty. Seitsemän kätilöä on käynyt OYSissa puolen vuoden mittaiset koulutukset. Koulutuksen käyneet kätilöt kouluttavat koko muun osaston henkilökunnan esimerkiksi tehostetun valvonnan laitteisiin ja lastenlääkärin avustamiseen eri toimenpiteissä.

"Kyse on myös alueellisesta tasapuolisuudesta. Emme halua Suomeen yksityisiä synnytyssairaaloita."

Kätilöiden osaamista ylläpidetään jatkuvilla kertauskoulutuksilla, jotka on aloitettu syyskuussa 2017. Koko henkilökunta antaa niin ikään näyttöjä muun muassa hengitystukilaitteiston kokoamisesta ja käyttökuntoon saattamisesta. Edellä mainittujen toiminnallisten muutosten lisäksi vieripoliklinikan toiminta on käynnistynyt lokakuussa 2016.

Synnytysten säilyttäminen Oulaskankaalla on maakunnan ihmisten etu. Pitkä etäisyys Ouluun lisää riskiä tien päällä tapahtuvista matkasynnytyksistä, jotka sisältävät monia riskejä niin äidin kuin vauvan näkökulmasta. Niiden lisääntyminen ei ole kenenkään etu.

Oulaskangas on korjannut kaikki ne puutteet, joista Valvira on sitä huomauttanut. Näin ollen synnytystoiminnan lakkauttamiselle ei ole perusteita. Kyse on myös alueellisesta tasapuolisuudesta. Emme halua Suomeen yksityisiä synnytyssairaaloita.

Antti Huttu-Hiltunen

hallituksen puheenjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Matias Ojalehto

maakuntahallituksen puheenjohtaja

Jussi Ylitalo

puheenjohtaja

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri

________________________________________________________________________________________

Tiedote 13.5.2017

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Pudasjärven Hirsikampuksella lauantaina 13.5. Kokouksessa oli mukana 111 virallista edustajaa ja 63 asianharrastajaa.

Kokouksen aluksi Keskustan aatteesta ja arvoista alustivat Keskustan varapuheenjohtaja Antti Kurvinen ja VTT Tytti Isohookana-Asunmaa.

Kokouksen kannanotto

Julkiseen rakentamiseen puuta
Puurakentamisen edistäminen on osa hallituksen kärkihankkeita. Puun käyttöä rakennusmateriaalina puoltavat muun muassa terveellisyys- ja ympäristösyyt. Puurakentamiseen liittyy myös alueen kannalta merkittäviä työllisyysnäkökulmia. Suomen kannattaa olla edelläkävijänä kehittämässä uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvia ratkaisuja rakentamisen tuleviin haasteisiin. Puurakentamisen lisääminen edellyttää myös uusia tekijöitä ja osaajia. On huolehdittava puurakentamisen opetuksesta kaikilla oppiasteilla. Piirikokouksen osallistujat näkevät hyvänä esimerkkinä Pudasjärven kaupunginvaltuuston yksimielisen päätöksen, missä edellytetään, että kaikessa julkisessa rakentamisessa selvitetään ensin mahdollisuus rakentaa hirrestä ja puusta.

Keskustaväki kiittää hallituksen puoliväliriihen päätöksiä, kuten Oulun sataman väylän syvennys sekä muun infran kehittäminen, jotka edesauttavat merkittävästi Pohjois-Suomen teollisuuden vientimahdollisuuksia.

Kokousväki kiittää Sipilän hallitusta myös tieverkoston kunnostamiseen tekemistään rahoituspäätöksistä. Korjausvelan voittamiseksi panostuksia tarvitaan edelleen.

Keskusta lähtee täydellä listalla maakuntavaaleihin
Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri lähtee tavoittelemaan tuleviin maakuntavaaleihin täyttä 118 henkilön ehdokaslistaa. Tulevissa maakunnissa päätetään ihmisen arkeen keskeisesti liittyvistä asioista mm. sosiaali-ja terveyspalveluista. Keskusta tavoittelee maakuntavaaleissa vahvaa ykkössijaa, minkä tukemana tulevaa maakuntaa rakennetaan keskustalaisten arvojen pohjalta.  


Lisätiedot,

Antti Ollikainen
toiminnanjohtaja
0407210311

Matias Ojalehto
puheenjohtaja
0505224429

 

 

 

 

oulainen.jpg 

 

Tiedote 12.11.2016

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin sääntömääräinen syyskokous pidettiin Oulaisissa lauantaina 12.11. Kokouksessa oli mukana 162 virallista edustajaa ja 113 kokouksen seuraajaa.
Kokouksen poliittisen katsauksen piti Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä. Kokouksessa vieraili lisäksi perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula.

Piirin puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Matias Ojalehto Oulusta.
Varapuheenjohtajina jatkavat Ulla Parviainen Kuusamosta ja Pasi Parkkila Raahesta.

Kokous päätti esittää Keskustan puoluehallitukseen Matias Ojalehtoa ja Ulla Parviaista.

Piirihallitukseen vuodelle 2017 valittiin: Leena Vähäsöyrinki Nivala, Marja Isokääntä Alavieska, Helena Kinnunen Reisjärvi, Markku Autio Sievi, Miika Heikkilä Kalajoki (uusi), Eeva-Liisa Vilmi Oulu, Kari Vuollo Oulu, Jonna Manninen Oulu, Kalevi Nevala Liminka (u), Pirkko Lintunen Pyhäjoki, Janne Mäkinen Haapavesi, Jukka Ruopsa Siikajoki, Viljo Långström Siikalatva, Mari Kälkäjä Pudasjärvi, Valtteri Paakki Ii ja Salme Sahi Kuusamo (u).

Piirikokouksen kannanotto:  

Maakunta ja kunta muutoksessa
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on Suomelle välttämätön, siksi on tärkeää saada uudistus toteutettua aikataulussaan. Uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannusten kasvua. Edellytämme, että uudistuksessa päätösvalta tulee olla aidosti maakunnilla myös investointien ja palveluverkon suhteen. Maakuntien vahva osaaminen ja alueen erityispiirteiden tuntemus edistävät uudistuksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä demokratiaa.

Kuntalaisten hyvinvointi sekä alueemme elinvoima edellyttävät toimivia lähipalveluja. Palvelujen saatavuus turvaa kansalaisten arjen tuen ja ehkäisee erityispalveluiden tarvetta. Monipuolisten alueellisten palveluiden tulee tukea uudistuksessa tavoiteltavaa valinnanvapautta.

Pohjois-Pohjanmaalla on vahvaa sosiaali- ja terveyspalveluiden osaamista eri puolilla maakuntaa, mikä on tärkeää huomioida uudistuksessa. Muistutamme, että Oulun eteläisellä alueella olevat vahvuudet hyödynnetään myös jatkossa. Osaava ja alueelle sitoutunut henkilöstö sekä toimivat sote-kiinteistöt mahdollistavat hyvät tulevaisuuden palvelut, jotka tukevat koko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointia ja elinvoimaa. Maakunnan eteläisen alueen korkeatasoinen koulutustarjonta on turvattava myös tulevaisuudessa.

Tulevaisuuden kunnan tärkeimmät tehtävät ovat hyvinvoinnin edistäminen, koulutus, sivistys ja kaavoitus, joilla lisäämme kuntien elinvoimaisuutta. Sote-uudistusta laadittaessa on huomioitava, että Pohjois-Pohjanmaa on lasten ja nuorten maakunta nyt ja tulevaisuudessa.
                                  
 

Lisätietoja,

Matias Ojalehto
puheenjohtaja
050 522 4429
matias.ojalehto@ouka.fi

Antti Ollikainen
toiminnanjohtaja
040 721 0311
antti.ollikainen@keskusta.fi

 

 

TIEDOTE 22.10.2016

Pohjois-Pohjanmaan Keskusta ja Suomen Keskustanuoret: Jussi Ylitalo Keskustan puoluevaltuuston varapuheenjohtajaksi

 

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri ja Suomen Keskustanuoret esittävät tyrnäväläistä Jussi Ylitaloa Keskustan puoluevaltuuston varapuheenjohtajaksi.

Nyt on luotava uutta innostusta järjestöuudistuksen eteenpäin viemiseksi. Puolueen toimintatapojen täytyy tässä ajassa jatkuvasti luoda nahkansa.

Ylitalon mielestä keskustan tulee säilyä osallistavana kansanliikkeenä, jossa jokaisella jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa puolueen linjaan. Puoluevaltuuston tehtävä on miettiä, miten teemme järjestötyöstä innostavampaa ja vaikuttavampaa, ehdokas linjaa. 

– Jussilla on taito tuoda yhteen erilaisia ajatuksia ja käydä rakentavaa keskustelua. Näitä ominaisuuksia puheenjohtajistosta tulee löytyä. Jussilla on vahva nuorkeskustalainen arvomaailma, keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi korostaa. 

Myös Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Matias Ojalehto tuo esiin Ylitalon yhteistyökykyä. 

– Päämäärätietoista ja suoraselkäistä vaikuttajaa on helppo olla tukemassa puoluevaltuuston varapuheenjohtajaksi, Ojalehto toteaa. 

Jussi Ylitalo on 28-vuotias aluepäällikkö. Hän toimii tällä hetkellä Tyrnävän kunnanvaltuuston varapuheenjohtajana, Keskustan Tyrnävän paikallisyhdistyksen puheenjohtajana ja Pohjois-Pohjanmaan Keskustan piirihallituksen jäsenenä. 

Keskustan puoluevaltuusto kokoontuu 26. – 27.11.2016 Torniossa. Kokouksen asialistalla on muun muassa puoluevaltuuston puheenjohtajiston valinta.

 

Lisätiedot

Jussi Ylitalo

jussiytalo@gmail.com

045 160 6466

 

Hilkka Kemppi

Suomen Keskustanuorten puheenjohtaja

050 384 6820

 

Matias Ojalehto

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja

050 522 4429

 

 

 

 

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
Mediatiedote 13.10.2016

Jari-Pekka Teurajärvi siirtyy Keskustaan

Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Jari-Pekka Teurajärvi on liittynyt Keskustan jäseneksi.
- Perussuomalaiset tietävät päätökseni perusteet ja ovat täysin ymmärtäneet liikkuni. Tulen jatkamaan politiikan tekoa samoilla teemoilla kuin aikaisemminkin, kommentoi Teurajärvi.


Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Matias Ojalehto toivottaa Teurajärven lämpimästi tervetulleeksi Keskustaan.
– Hienoa saada Jari-Pekan kaltainen innostunut ja monipuolinen osaaja joukkueeseemme. Ojalehto pitää merkittävänä, että Keskustan keskeiset arvot muun muassa koko Suomesta huolehtiminen ja perheiden hyvinvointi ovat Teurajärvelle tärkeitä.


Jari-Pekka Teurajärvi on toiminut Perussuomalaisten piirin puheenjohtaja vuosina 2015 ja 2016. Hän on koulutukseltaan insinööri (M.Eng. + B.Sc.) ja opiskelee tällä hetkellä ammatillisessa opettajakorkeakoulussa, josta valmistuu aikanaan opettajaksi.


Lisätiedot:
Jari-Pekka Teurajärvi 0408073847
Matias Ojalehto 0505224429

 

 

 

 

 

 Pyhäjärvi.jpg

Tiedote 16.4.2016

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Pyhäjärvellä lauantaina 16.4. Kokouksessa oli mukana 150 virallista edustajaa ja 72 asianharrastajaa.
Kokouksen poliittisen katsauksen piti Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä.

Kokous teki esitykset Keskustan Pohjois-Pohjanmaan ehdokkaista (15) Keskustan puoluevaltuustoon:
Varsinaiset jäsenet: Riikka Ruonala Ii (uusi), Martti Räisänen Pudasjärvi (u), Katja Erkkilä Pyhäjärvi, Kaarina Torkkola Haapajärvi, Ari Mehtälä Ylivieska (u), Maija Tahkola Kempele, Jussi Ylitalo Tyrnävä, Jorma Leskelä Oulu, Kari Vuollo Oulu (u), Sirpa Tikkala Oulu (u), Lauri Mikkonen Oulu, Mari Viljas Liminka (u), Anne Ruha Kärsämäki, Juhani Kärki Oulainen (u) ja Hanna Markkanen Kempele (u).

Varaedustajiksi esitetään: Jaana Säkkinen Kuusamo (u), Markku Paloniemi Taivalkoski (u), Meri Vähäkangas Ylivieska (u), Sami Hänninen Kalajoki, Jarmo Vuolteenaho Nivala, Julia Tikkala Oulu (u), Elina Lappalainen Oulu (u), Suvi Helanen Oulu (u), Ulla Rasvala Oulu, Kari Ylönen Liminka, Matti Karhula Oulu (u), Arvi Mäläskä Oulu (u), Matti Leiviskä Pyhäntä, Liisa Lumijärvi Raahe (u), Taneli Kastikainen Oulu (u).

Lisäksi kokous päätti esittää Matti Vanhasta Keskustan presidenttiehdokkaaksi Seinäjoen puoluekokouksessa.

Kokous teki seuraavat kannanotot:

Pohjois-Pohjanmaan Keskusta: Juha Sipilä jatkoon
 
Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin vuosikokous esittää yksimielisesti puolueen puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilän valintaa edelleen Keskustan puheenjohtajaksi Seinäjoen puoluekokouksessa 10.–12.6.2016.
 
Piirikokouksen mielestä Sipilän osaamista ja panosta tarvitaan jatkossakin keskeisillä paikoilla Suomessa ja Keskustassa.
 
Sipilän johdolla on hyvä lähteä hakemaan menestystä kuntavaaleihin ja tuoda puheenjohtajan esimerkin innoittamana sama tekemisen meininki myös kuntatasolle.

 
Pohjois-Pohjanmaan Keskusta: Positiivisuus luo uusia innovaatioita
 
Pyhäjärvelle vuosikokoukseen kokoontunut keskustaväki haluaa herätellä suomalaisia positiivisuuteen ja näkemään myös hyviä uutisia suomalaisessa päätöksenteossa. Nelostien kunnostushanke, Pyhäjoen ydinvoimala, Oulun keskustan kehittäminen ja Pohjois-Suomen suunnitteilla olevat bioenergia- ja jalostamohankkeet sekä muu uusiutuvan energian kehittäminen ovat valtavia piristysruiskeita alueelle. Jokainen hanke on vahva osoitus elinvoimaisesta maakunnasta myös tulevaisuudessa.
 
Pohjois-Pohjanmaalla lasten ja nuorten osuus väestöstä on suuri; alle 25-vuotiaiden osuus on yli 33 prosenttia. Nuori ikärakenne tuo mahdollisuuksia osaltaan siihen, että alueen kunnat pysyvät virkeinä palveluiden tuottajina ja pystyvät houkuttelemaan alueelle myös uusia asukkaita, mikäli koulutusmahdollisuudet säilyvät kattavina alueella.
 
Positiivisuudella ja innostavalla ilmapiirillä on suuri vaikutus uusien innovaatioiden syntymiseen, yrittäjämyönteiseen päätöksentekokulttuuriin ja sitä kautta uusien työpaikkojen luomiseen maakunnassa. Myös tuleva sote-uudistus ja siinä mukana oleva valinnan vapaus osaltaan mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymistä eikä pidä unohtaa myöskään kotimaisen elintarviketuotantoketjun merkitystä alueelle ja koko Suomelle.
 
Pyhäjärven kaupunki on erinomainen esimerkki kuinka varautua tiedossa olevaan rakennemuutokseen hyvissä ajoin, kuten esimerkiksi kunta on mukana toteuttamassa tärkeitä kansallisia tavoitteita alueen valokuituverkon rakentamisessa.
 


Lisätietoja,
Matias Ojalehto
puheenjohtaja
050 5224429
matias.ojalehto@ouka.fi


Antti Ollikainen
toiminnanjohtaja
040 7210311
antti.ollikainen@keskusta.fi

 

 

 

 

 

 

Kannanotto 21.2.2016
Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirihallitus

Kuntien tehtäviä ja velvoitteita on vähennettävä

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirihallitus kannattaa kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen viime viikolla esittämiä kuntien tehtävien vähentämistä. Ehdotuksessa esitetään 400 miljoonan euron kustannussäästöt pitkällä aikavälillä. Se tuo merkittävät säästö kunnille, kuitenkaan palvelutarjontaan merkittävästi vähentämättä.

Hallitusohjelman mukaan hallitus vähentää kuntien kustannuksia yhdellä miljardilla eurolla karsimalla lakisääteisiä tehtäviä sekä niiden toteuttamista ohjaavia velvoitteita. Kunnille on useiden vuosikymmenten ajan velvoitettu uusia tehtäviä, olosuhteet eri kunnissa ja alueilla vaihtelevat kuitenkin huomattavasti toisistaan.

Hyvinä asioina esityksessä nähdään eri sektoreiden tehtävien toteuttamistapaa koskevia säännöksiä, jotka koskevat palvelujen saatavuutta, hallinnon sisäistä prosessia ja ulkoista viranomaisprosessia sekä laaditaan kuntien ja maakuntien järjestämien palvelujen toteuttamisen menettelytapoja. Hyvää on myös se, että kelpoisuusvaatimuksia koskevasta sääntelystä poistetaan tutkinnon tasoa tai tiettyä nimettyä tutkintoa koskevat vaatimukset, joita ei ole erittäin painavista syistä tarpeellista säilyttää. Ehdotuksessa todetaan, että joustavoitetaan kelpoisuuden saavuttamista terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammateissa. mm. täydennyskoulutuksella. Se on tärkeä lähestymistapa palveluiden turvaamisen näkökulmasta, piirihallitus linjaa.

Lopuksi piirihallitus toivoo, että kuntien tehtävien vähentäminen saadaan täytäntöön mahdollisimman pian päätöksenteon jälkeen, ettei kävisi niin kuin edellisillä hallituskausilla.

 

 _________________________________________________________________________________

 

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
Piirihallitus 29.1.2016

Peltojen pinta-alamittausten käytäntöjä yksinkertaistettava EU:n maatalouspolitiikassa

Keskustan on varmistettava, että hallitus saa EU:n maatalouspolitiikan yksinkertaistamista koskevissa neuvotteluissa poistettua toistuvat pinta-alamittaukset samoilta peltolohkoilta.

EU:n maatalouskomissaari Phil Hoganin keväällä 2015 käynnistämä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen etenee. Yksinkertaistamista tarkastellaan neuvostossa Euroopan unionin maatalousministerien kesken vuoden 2016 kuluessa. Yksinkertaistaminen on Hoganin kärkihankkeita, jonka tavoitteena on koota yhteen ehdotuksia yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseksi vuoden 2020 jälkeen muun muassa viherryttämisen osalta.

Yksinkertaistamisen ulottaminen myös peltolohkojen mittaamiseen on ollut Hoganin agendalla ja asia on esillä seuraavissa neuvoston kokouksissa.  Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri pitää toistuvien peltojen pinta-alamittausten lopettamista erittäin tärkeänä viljelijän käytännön työn helpottamiseksi ja tehostamiseksi. Hyvin asiansa hoitavan viljelijän ei tule joutua olemaan jatkuvan tarkkailun alaisena. Peltojen pinta-alamittausten käytäntöjen yksinkertaistamisessa on päästävä pian sanoista tekoihin, sillä normien purkaminen on sekä Euroopan komission että Suomen hallituksen kärkihanke.

 

Lisätiedot,
Antti Ollikainen
toiminnanjohtaja

040 721 0311


______________________________________________________________________________________________________

 

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
Piirihallitus 11.12.2015

 

Vesivoimaa ei saa unohtaa

Osana Suomen sähköntuotantoa on edelleen kehitettävä saasteetonta, uusiutuvaa ja kotimaista vesivoimaa. Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirihallitus pitää tärkeänä, että Kollajan allashanketta pidetään yhtenä vaihtoehtona vesivoiman tuotannossa. Kollajan allas on tärkeä koko alueelle työllisyyden ja Pudasjärven tulvasuojelun vuoksi. Kollajan rakentamisen yhteydessä tulisi ottaa käyttöön kaikki saatavissa oleva teho jo olemassa olevista rakenteista. Runsas tuulivoiman lisärakentaminen aiheuttaa entistä suuremman tarpeen säätövoimalle. Samalla voimme vähentää säätövoimana käytettyä hiilivoimaa.

Erityisesti tässä taloudellisessa tilanteessa on tarkasteltava, voisiko hankkeen toteuttaa pikaisella aikataululla siten, että rakentamisessa hyödynnettäisiin mahdollisimman paljon paikallista työvoimaa sekä paikallisia yrityksiä, urakoitsijoita ja palveluita. Hyvin toteutettuna hanke antaisi mittavan piristysruiskeen aluetalouteen.

Piirihallitus pitää tärkeänä, että hankkeen toteuttaminen tehdään suunnitteluvaiheesta lähtien hyvässä yhteistyössä ja yhteisiä ratkaisuja hakien paikallisten ihmisten, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Myös luontoarvot, porotalous ja erityisesti kalakantojen turvaaminen sekä vaelluskalojen reittien rakentaminen pitää ottaa huomioon jo alkuvaiheessa.

 

Lisätiedot:
Matias Ojalehto
Pohjois-Pohjanmaan Keskustan puheenjohtaja
050 522 4429

_________________________________________________________________________________

Tiedote 7.11.2015

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin sääntömääräinen syyskokous pidettiin Pyhännällä lauantaina 7.11.
Kokouksen poliittisen katsauksen piti Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä.

Piirin puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Matias Ojalehto Oulusta. Matias Ojalehto voitti vaalissa oululaisen Eeva-Maria Parkkisen äänin 120-64.

Piirin varapuheenjohtajiksi valittiin jatkamaan Ulla Parviainen ja Pasi Parkkila.

Piirihallitukseen vuodelle 2016 valittiin: Viljo Långström Siikalatva, Janne Mäkinen Haapavesi (uusi), Pirkko Lintunen Pyhäjoki, Jukka Ruopsa Siikajoki, Leena Vähäsöyrinki Nivala (u), Sami Hänninen Kalajoki, Marja Isokääntä Alavieska, Markku Autio Sievi (u), Helena Kinnunen Reisjärvi, Mari Kälkäjä Pudasjärvi, Pekka Koskela Ii, Valtteri Paakki Ii (u), Eeva-Liisa Vilmi Oulu, Kari Vuollo Oulu, Jonna Manninen Oulu (u) ja Jussi Ylitalo Tyrnävä (u).

Piirikokouksen kannanotto:

Kunnilla näytön paikka

Piirikokous on tyytyväinen, että sote-ratkaisu syntyi. Se on osoitus Juha Sipilän hallituksen yhteistyö- ja toimintakyvystä. Samalla Pohjois-Pohjanmaan piiri muistuttaa, että kunnilla on vahva rooli myös tulevaisuudessa, kun sote-palvelut siirretään itsehallintoalueille. Kuntien on löydettävä ne vahvuudet, joihin kunnan toiminta jatkossa nojaa. Näin voimavaroja vapautuu muuhun tekemiseen. Kun kunta profiloituu elinvoimaan kannustavaksi, on tehtävä kovasti töitä sen eteen, että kunta koetaan houkuttelevaksi toimintapaikaksi yrittäjien keskuudessa. Pelkät mainoslauseet eivät riitä.
Piirikokous kehottaa kuntia profiloitumaan myös esimerkiksi matkailun, luonnon, kotimaisen ruoan tai hyvinvoinnin ympärille sekä panostamaan kuntalaisten hyvinvointiin kuten kulttuuriin, liikuntaan ja aktiiviseen kylätoimintaan. Omien vahvuuksiensa avulla kunta pysyy elinvoimaisena alueena asua ja yrittää.

Pohjois-Pohjanmaan Keskusta pitää Pyhäntää mainiona esimerkkinä yrittäjyyteen kannustavasta teollistuneesta kunnasta. Lähes puolet Pyhännän työpaikoista on teollisuuden parissa. Kunnassa tehdään aidosti töitä sen eteen, että yritystoimintaa saadaan liikkeelle.

Piirikokous on tyytyväinen Juha Sipilän hallituksen toimiin yrittäjyyden edistämiseksi. Piirin mukaan hallituksen kärkihankkeita täytyy toteuttaa näkyvästi myös maakunnissa. Ne eivät saa jäädä pelkästään Etelä-Suomen hankkeiksi. Etenkin biotalouden, koulutuksen ja digitalisaation kärkihankkeille maakuntamme tarjoaa ainutlaatuisen toteutusympäristön. Alueilla täytyy olla vahva rooli maakunnan hankkeista päätettäessä, piiriväki toteaa.


Lisätietoja,

Matias Ojalehto
puheenjohtaja
050 522 4429

Minna Siira
toiminnanjohtaja
040 721 0311

 

________________________________________________________________________________________________

 

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri                              
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Oulu 9.5.2015

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin vuosikokous pidettiin lauantaina 9.5. Oulussa, hotelli Lasaretissa.

Kokous keräsi liki 200 osallistujaa. Kokouksessa iloittiin hyvästä vaalimenestyksestä – yhdeksän (9) keskustalaista kansanedustajaa Oulun vaalipiiristä.

Vaalitulos toi myös vaalipiiriin euroedustajan, Hannu Takkulan, joka nousi Euroopan Parlamenttiin Olli Rehnin tilalle.

Kokouksen kannanotossa piirikokous antaa täyden tukensa hallitustunnustelija Juha Sipilän strategiatyölle keskustajohtoista hallitusta muodostettaessa.

Toivomme, että keskustalainen arvopolitiikka näkyy vaikeiden päätösten teossa, jotta päätökset vähentäisivät eriarvoisuutta ja loisivat pohjaa tuleville sukupolville.

 

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri: Suomi kuntoon!

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirikokous haluaa tukea maamme uudistamista. Pohjois-Pohjanmaan ja koko Suomen elinvoiman turvaamiseksi tarvitsemme biotalouden kehittämistä sekä kotimaisen uusiutuvan, päästöttömän energian käyttöönoton lisäämistä mm. vesivoimahankkeita tukemalla. Maatalouden elinvoima halutaan turvata, ja näin varmistaa ruokaomavaraisuus sekä maatalousyrittäjyyden jatkuvuus ja parempi kannattavuus sekä yrittäjien jaksaminen.

Tarvitsemme alueellisesti kattavaa koulutusta, joka turvaa alueemme osaavan työvoiman saamisen myös uusille aloille. Ratkaisevan tärkeää on saada väylät niin tieverkoston, rautateiden kuin meriväylien osalta vastaamaan liikenne- ja logistiikkatarpeita. Tietoverkostojen saatavuus on turvattava koko maakunnan alueella.

Piirikokous haluaa antaa täyden tukensa hallitustunnustelija Juha Sipilän strategiatyölle keskustajohtoista hallitusta muodostettaessa. Toivomme, että keskustalainen arvopolitiikka näkyy vaikeiden päätösten teossa, jotta päätökset vähentäisivät eriarvoisuutta ja loisivat pohjaa tuleville sukupolville.

Lämmin kiitos äänestäjille vahvasta luottamuksesta eduskuntavaaleissa niin Pohjois-Pohjanmaalla kuin koko Suomessa. Keskusta vetosi äänestäjiin muutoksen puolesta. Saimme selkeän tuen vaihtoehdollemme. Tästä alkaa työ, johon tarvitsemme jokaisen osallistumista.

Lisätiedot
Matias Ojalehto, puheenjohtaja
050 522 4429

Minna Siira, toiminnanjohtaja
040 7210 311

 

 _________________________________________________________________________________

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

KANNANOTTO

Piirihallitus 9.3.2015


Ensihoito – osa sote-uudistusta

Ensi vaalikaudella päätettävän sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja halutaan vahvistaa ja luoda sujuvat palvelu- ja hoitoketjut.

Valmisteilla olevan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä on huolehdittava myös siitä, että ensihoito ja sairaankuljetus järjestetään hyvin ja tasavertaisesti koko Pohjois-Pohjanmaan alueella. Ensihoitoasetuksen mukaan sairaanhoitopiirin on turvattava ensihoidon yhdenvertainen saatavuus riskeiltään ja palveluntarpeiltaan samanlaisilla alueilla sairaanhoitopiirin sisällä.

Keskusta on ohjelmissaan sitoutunut edistämään yksityisten työpaikkojen syntymistä. Samalla keskusta edellyttää, että julkisten palvelujen tuottamisessa otetaan huomioon taloudellisin, turvallisin ja sosiaalisesti hyväksyttävin toteutustaho. Kilpailulainsäädännön huomioonottamisen lisäksi on pyrittävä estämään julkisen tai yksityisen monopoliaseman syntyminen. Paikallinen yritystoiminta on asetettava etusijalle myös julkisissa hankinnoissa.Lisätiedot:

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

Matias Ojalehto
puheenjohtaja
050 522 4429