Ajankohtaista

Syyskokous 14.11.2015

Kannanotto

Yhteistyössä rakentamaan Siun sotea ja Miun maakuntaa

 Keskustan Pohjois-Karjalan piiri kutsuu kaikkia maakunnan toimijoita rakentamaan yhteistyössä Siun sotea ja Miun maakuntaa. Tässä onnistuminen ja maakuntamme tuleva menestys on omissa käsissämme vankemmin kuin koskaan aikaisemmin. Maakunnille tarjotaan mahdollisuutta, johon meidän on omassa maakunnassamme tartuttava.

 Hallituksen ja erityisesti pääministeri Juha Sipilän määrätietoisen toiminnan ansiosta pitkään vireillä ollut sote-uudistus etenee.

Uusi itsehallintoalueiden malli varmistaa päätöksenteon ja palveluiden pysymisen alueilla ja lähellä asukkaita niin kaupungeissa kuin kunnissa.

Kilpailun lisääntyminen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa on myös mahdollisuus, kun sekä pk-yritysten että kolmannen sektorin palvelutuotannon kynnys madaltuu.

Julkiset palvelut säilyvät sosiaali- ja terveyspalvelujen perustana ja sitä täydennetään asukkaiden valitsemilla tavoilla.

 Aluekehitystyöhön ja elinkeinojen kehittämiseen liittyvien toimintojen kokoaminen itsehallintoalueiden yhteyteen vahvistaa merkittävästi maakuntien elinvoimaa.

Maakuntapohjaisen itsehallintoalueen käynnistyttyä on aika pohtia sitä, tulisiko myös toisen asteen ammatillinen koulutus yhdistää samaan kokonaisuuteen. Siihen saakka toisen asteen koulutukselle tulee antaa työrauha nykymallisesti järjestettynä.

 Pohjois-Karjala on ollut valtakunnallinen tiennäyttäjä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraation lisäämisessä sekä sosiaalityön ja terveydenhuollon raja-aitojen madaltamisessa. Siun soten myötä sosiaali- ja terveyspalvelujen hallintotoiminnot tullaan kokoamaan alueellisesti yhteen. Pohjois-Karjalan Keskusta haluaa kehittää pohjoiskarjalaisen toimintamallin. Siinä ihmisten tarvitsemat peruspalvelut koko elinkaaren ajalta tuotetaan ja tarjotaan lähipalveluina koko maakunnassa julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin yhteistyöllä. Keskustan Pohjois-Karjalan piiri katsoo, että maakunnassa on valmiutta kokeilla itsehallintoaluetta jo ennen vuotta 2019.

Keskustan Pohjois-Karjalan piiri edellyttää, että Euroopan metsäinstituutin rahoitus varmistetaan ja tulevaisuus turvataan Joensuussa. Lisäksi viljelijöiden toimeentulon ja maaseudun kehityksen turvaamiseksi tarvitaan ripeitä toimenpiteitä. Alueellisen saavutettavuuden kannalta on välttämätöntä turvata kattava raideliikenne myös tulevaisuudessa.

 Perjantaina 13.11. tapahtuneet terroriteot Pariisissa ovat järkyttäneet koko Eurooppaa. Väkivalta ja hyökkäys demokraattista yhteiskuntaa kohtaan on aina tuomittavaa. Terrorismin uhkaa ei kuitenkaan torjuta vihamielisellä suhtautumisella turvapaikanhakijoita kohtaan. Juuri tämänkaltaisten uhkien takia he ovat jättäneet kotinsa. Turvapaikansaaneiden integroiminen suomalaisen yhteiskunnan arkeen tulee olla myös kaikkien pohjoiskarjalaisten yhteinen tavoite. Kotouttamisessa tarvitaan kaikkien ihmisten, yhdistysten ja kuntien yhteistyötä.

 Piirin puheenjohtajasta äänestettiin

Ääniä annettiin 74

                      Hyväksyttyjä 73, yksi tyhjä

                       Hanna Huttunen 37

                      Eero Reijonen 36

                     

                      Piirin puheenjohtajaksi valittiin Hanna Huttunen (jatkaa tehtävässään)

 

Piirin varapuheenjohtajista äänestettiin

Äänet jakautuivat

                      Mustonen Juha 49

                      Sinikka Musikka 31

                      Tapio Tiimonen 30

                      Hannu Urjanheimo 21

 

                      Valittiin Mustonen ja Musikka (jatkavat tehtävissään)

 

Piirihallitukseen vuodeksi 2016 valittiin

Ilomantsi:        Hannu Urjanheimo

Joensuu:           Timo Reko, Hannes Rossi ja Tuula Parikka 

Juuka:                Jaakko Ruokolainen

Kitee:                 Kirsi Hirvonen

Kontiolahti:    Seppo Toppi

Liperi:               Mira Karjalainen

Nurmes:           Hannu Mikkilä

Outokumpu:  Erkki Buska

Polvijärvi:        Raili Tanskanen 

Rääkkylä:        Senja Lappalainen

Tohmajärvi:   Teuvo Karjalainen

Valtimo:           Arto Hämäläinen

Lieksa:              Jukka Pöppönen

Nuoret:             Susanna Meriläinen 

 

 

Piirin syyskokous 15.11.2014 kannanotot:

 Keskittämisen tulee päättyä

- Keskusta tavoittelee kuutta kansanedustajaa Savo-Karjalan vaalipiiristä

 Suomalaisesta yhteiskunnasta on kadonnut kyky tehdä poliittisia päätöksiä. Maaltamme on kadonnut suunta ja poliittinen johtajuus. Taloudellisen laman lisäksi Suomessa on henkinen lamaannuksen tila. Tässä vaikeassa tilanteessa suomalaisten katseet kääntyvät Suomen Keskustaan.

 Maakunnat muodostavat kansantaloudelle keskeisen mahdollisuuden. Maakunnissamme on paljon luonnonvaroja metsissä ja maaperässä, puhdasta vettä sekä maata viljelyyn. Kun näihin yhdistetään korkean osaamisemme kehittäminen ja hyödyntäminen, uuteen teknologiaan panostaminen ja vahva tahto biotalouden edistämiseen, saadaan tuloksena maakuntien taloudellinen ja henkinen kasvu.

 Luonnonvarojen hyödyntäminen vaatii osaavia ja ammattitaitoisia ihmisiä koko Suomessa. Kattava toisen asteen oppilaitosverkko luo pohjan maamme tulevaisuuden menestyksellemme. Nyt meidän on estettävä maan hallituksen aikeet murentaa suomalaisen osaamisen perusta. Työn ja yrittämisen turvaavat toimivat palvelut ja koko maan elinvoimaisuuden takaava infrastruktuuri. Metsäteollisuus tarvitsee kestävän alemman tieverkon ja toimivat tietoliikenneyhteydet tulee saattaa yhdenvertaiselle tasolle ihmisen asuinpaikasta riippumatta.

  Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa  painopiste on siirrettävä rakenteista käytännön tekemiseen.

 Pohjois-Karjalan Keskustan mielestä sosiaali- ja terveysalan uudistuksesta on puhuttu paljon, mutta sote-palveluista hämmästyttävän vähän. Uudistuksessa tärkeintä ei ole hallinnollinen rakenne vaan se, että käytäntöjä kehittämällä ja kuntarajat sekä kuntien sisäiset hallintokuntarajat ylittävällä eri toimijoiden yhteistyöllä saavutetaan tavoitellut tuottavuus- ja kustannushyödyt ja turvataan lähipalvelut koko maassa. Julkista palvelutarjontaa voidaan täydentää yksityisellä palvelutuotannolla.

 Uudistuksen onnistuminen lepää paikallisessa päätöksenteossa. Pohjois-Karjalassa on jo käynnissä Siun sote - hanke, jossa palvelutuotantoa ja uusia toimintamalleja ratkovat yhdessä sekä kuntien sote-henkilöstö, kuntapäättäjät että useat kansalaisjärjestöt.

 Vähemmän sääntelyä, enemmän työtä

 Suomi nousee työllä ja yrittäjyydellä. Työn ja yrittäjyyden esteitä on purettava. Samoin on vähennettävä muuta yksittäisen kansalaisen arkipäivää vaikeuttavaa turhaa byrokratiaa. Keskustan käynnistämät talkoot yrityksen toimintaa häiritsevien säädösten karsimiseksi on toteuttava.

 Suomen on otettava johtava rooli siinä, että EU-säännösten mahdollistama suuryritysten veronkierto Luxemburgin ja muiden veroparatiisien kautta estettäisiin. Verolainsäädännön on kohdeltava kaikkia yrityksiä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

 Keskusta tavoittelee kuutta kansanedustajaa Savo-Karjalan vaalipiirissä

Keskusta on asettanut 16 ehdokasta Savo-Karjalan vaalipiiriin. Ehdokkaat ovat:

Rauli-Jan Albert DI, maatalousyrittäjä, Valtimo

Hannakaisa Heikkinen TTM, maatalousyrittäjä, Kiuruvesi

Hannu Hoskonen metsätalousinsinööri, Ilomantsi

Hanna Huttunen metsätalousinsinööri, yrittäjä, Outokumpu

Aino Kanniainen VET psykoterapeutti, yrittäjä, Leppävirta

Elsi Katainen kansanedustaja, Pielavesi

Antti Kivelä apulaisylilääkäri, Kuopio

Seppo Kääriäinen kansanedustaja, VTT, Iisalmi

Sallamaarit Markkanen erityisavustaja, Siilinjärvi

Sinikka Musikka perushoitaja, Kitee

Juha Mustonen ylilääkäri, Joensuu

Anna Olkkonen koulutussuunnittelija, Kuopio

Juho Pahajoki opettaja, Rautalampi

Eero Reijonen kansanedustaja, Liperi

Markku Rossi kansanedustaja, Kuopio

Anu Vehviläinen kansanedustaja, FM, Joensuu

 Keskustan lista Pohjois-Karjalassa on kaikkien aikojen kovin. Alueellisesti lista on täydellinen. Pohjois-Karjalassa ehdokkaat ovat maakunnan pohjoisimmasta, itäisimmästä, eteläisimmästä, läntisimmästä kunnista, sekä tietysti maakunnan keskeltä. Sukupuolijako on myös erinomainen 4 miestä ja kolme naista. Kaikki ehdokkaat ovat kunnan valtuustojensa puheenjohtajistossa, pois lukien Anu Vehviläinen, joka on puolueen varapuheenjohtaja. Yhdessä Pohjois-Savon kanssa ehdokaslista ansaitsee maininnan erinomainen.

 

Keskustan Pohjois-Karjalan piiri esittää Ville Toivasta puoluevaltuuston varapuheenjohtajaksi

Keskustan Pohjois-Karjalan piiri esittää Ville Toivasta puoluevaltuuston varapuheenjohtajaksi.
Toivanen on 31-vuotias, entinen Keskustanuorten varapuheenjohtaja ja hän on toiminut puoluevaltuuston järjestövaliokunnan varapuheenjohtajana 2010-2012.

Toivaselle Keskustan järjestökenttä on tuttu. Hän on vaikuttanut niin paikallisjärjestön sihteerinä kuin Suomen Keskustanuorten varapuheenjohtajanakin. Toivanen oli varapuheenjohtajana mukana luomassa ja käynnistämässä kattavaa järjestöuudistusta Keskustanuorissa.

Toivanen työskentelee Stora Enson Enocell oy tehtaalla prosessinhoitajana. Hänellä on vahva ay-vaikuttajan tausta. Keskusta tarvitsee vankan ja uskottavan ihmisen puhumaan työelämän asioissa.

 

 

 

 

Uutisia

TIEDOTE 12.6.2014

 

Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon Keskusta nimesivät eduskuntavaaliehdokkaita

 

Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon Keskustan piirihallitukset nimesivät eduskuntavaaliehdokkaita ja suunnittelivat vaalityötä yhteiskokouksessaan 11.6 Tuusniemellä. Piirihallitukset esittävät ehdokkaiksi seuraavia henkilöitä.

 

Rauli-Jan Albert  DI, maatalousyrittäjä, Valtimo

Hannakaisa Heikkinen TTM, maatalousyrittäjä, Kiuruvesi

Hannu Hoskonen metsätalousinsinööri, Ilomantsi

Hanna Huttunen metsätalousinsinööri, yrittäjä, Outokumpu

Aino Kanniainen sairaanhoitaja, VET psykoterapeutti, Leppävirta

Elsi Katainen kansanedustaja, Pielavesi

Antti Kivelä apulaisylilääkäri, Kuopio

Seppo Kääriäinen kansanedustaja, VTT, Iisalmi

Sallamaarit Markkanen erityisavustaja, Siilinjärvi

Juha Mustonen ylilääkäri, Joensuu

Anna Olkkonen koulutussuunnittelija, Kuopio

Juho Pahajoki opettaja, Rautalampi

Eero Reijonen kansanedustaja, Liperi

Markku Rossi kansanedustaja, Kuopio

Anu Vehviläinen kansanedustaja, FM, Joensuu

 

Tavoitteena uudessa suurvaalipiirissä Keskustalla on selkeästi suurimman puolueen asema. ”Olemme saaneet upean ehdokaslistan, jossa on mukana kumpienkin maakuntien vahvoja nimiä sekä uusia päteviä haastajia. Tällä ehdokaslistalla voimme ilolla käydä vaaleihin.” kuvaa Pohjois-Savon Keskustan puheenjohtaja Riikka Pirkkalainen kokouksen tuntoja. Pohjois-Karjalan Keskustan puheenjohtaja Hanna Huttunen on myöskin voitontahtoinen ”Keskusta lähtee tekemään vahvan, yhtenäisen vaalikampanjan joka innostaa mukaansa ihmiset koko laajasta Savo- Karjalasta.”

 

Hanna Huttunen, Pohjois-Karjalan Keskusta, puh. 0400 673 114

Riikka Pirkkalainen, Pohjois-Savon Keskusta, puh. 040 539 50 90

 

Keskustan Pohjois-Karjalan ja Keskustan Pohjois-Savon piirihallitusten yhteiskokous Outokumussa 6.9.2013

TIEDOTE 6.9.2013

Keskusta lähtee voitontahtoisena eduskuntavaaleihin 2015 Savo-Karjalassa

 Keskustan Pohjois-Karjalan ja Keskustan Pohjois-Savon piirihallitukset sopivat yhteiskokouksessaan Outokummussa askelmerkeistä eduskuntavaaleihin 2015. Tavoitteena uudessa suurvaalipiirissä Keskustalla on seitsemän kansanedustajan paikkaa ja selkeästi suurimman puolueen asema. Piirijärjestöt sopivat yhteisen vaaliorganisaation perustamisesta, jonka tehtävänä on toteuttaa ehdokkaita ja puolueen menestystä tukeva kattokampanja koko vaalipiirin alueella. Lisäksi sovittiin aikataulu- ja ehdokasmääräesityksistä piirien yleisille kokouksille.  

 ”Vaikka uusi vaalipiiri asettaakin monia haasteita eduskuntavaalityölle, niin Keskustalla on puolueista parhaat edellytykset vastata niihin.” kommentoi Pohjois-Karjalan Keskustan puheenjohtaja Hanna Huttunen. ”Keskustalla on jokaisessa vaalipiirin kunnassa kattava paikallisyhdistysverkko ja toimijat, jotka hyviä ehdokkaitamme tukemalla  tulevat tekemään innokkaasti työtä eduskuntavaalivoiton eteen!” täydentää Pohjois-Savon Keskustan puheenjohtaja Riikka Pirkkalainen. Kummankin piirijärjestön puheenjohtaja korostaa, että piirijärjestöt jatkavat itsenäisinä. "Keskustan järjestö ei ole olemassa vain kerran neljässä vuodessa järjestettäviä eduskuntavaaleja varten. Emme näe mitään syytä heikentää muiden puolueiden tavoin paikallista ja maakuntakohtaista työtä, vaan ulotamme jo entuudestaan vahvan piiriemme välisen yhteistyön nyt eduskuntavaaleihin. Mikäli hallituspuolueiden tarkoitus oli vaalipiiriuudistuksella kaataa keskusta, näytämme Savo-Karjalassa, että olemme vain entistä vahvempia", Huttunen ja Pirkkalainen toteavat yhdessä.

 Hanna Huttunen, Pohjois-Karjalan Keskusta, 0400 673 114

Riikka Pirkkalainen, Pohjois-Savon Keskusta, puh. 040 539 50 90

KANNANOTTO 6.9.2013

Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon keskustapiirit vaativat hallituspuolueita tilille maakuntien pettämisestä!

 Keskustan Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon piirihallitukset vaativat yhteiskokouksessaan hallituspuolueilta selitystä ja vastatoimia EU:n rakennerahastojen tukivarojen keskittämiselle neljään ELY-keskukseen. Keskustalaiset muistuttivat, että rakennerahastovarat ovat olemassa jäsenvaltioiden alueiden välisten erojen tasaamiseen ja rakenneongelmien lieventämiseen. Piirihallitukset totesivat, että hallituspuolueita edustavat pohjoiskarjalaiset ja –savolaiset unohtavat omien maakuntiensa aluekehitystarpeet ja samalla niiden menestymisen mahdollisuudet, mikäli suostuvat ministerityöryhmän kautta luovuttamaan päätösvallan kummankin maakunnan ulkopuolelle.

Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon keskustalaiset korostivat, että maakuntien valta ohjata omaa kehitystään on keskustalle erittäin tärkeä periaate, jonka Suomen hallitus tällä viikolla julkisuuteen tulleella esityksellään heittää syrjään. Keskustalaiset eivät myöskään näe perusteita muuttaa käytäntöjä rajusti samaan aikaan, kun rahoitusta EU:n päätöksillä fokusoidaan nykyiseen kauteen verrattuna. ”Rahoituspäätökset ovat erittäin merkittäviä alueellisesta yrityselämän ja työpaikkojen luomisen näkökulmasta. Kun keskusta ei ole hallituksessa, kokoomus ja SDP hyödyntävät pienpuolueiden tuella jokaisen mahdollisuuden keskittämiseen ja maakuntien rökittämiseen”, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon piirihallitukset tiivistävät.

 lisätietoja:        Pohjois-Karjalan keskustan puheen

johtaja Hanna Huttunen, 0400 673114

                             Pohjois-Savon keskustan puheenjohtaja Riikka Pirkkalainen, 040 539 50 90