Kuntapäättäjät

Keskusta.fi / Pirkanmaa / Suomeksi / Kunnat / Akaa / Kuntapäättäjät

Kuntapäättäjät

Keskustan edustajia Akaan kaupunginvaltuustossa 2013-2016 ovat Markku Anttila, Vesa Liehu, Vesa Peltola, Mari Peräkivi, Ilkka Rehuttu sekä Jouni Vaittinen.

Valtuuston II varapuheenjohtajana toimii kunnallisjärjestön puheenjohtaja Jouni Vaittinen.

Kaupunginhallituksessa Keskustan edustajista vaikuttaa Markku Anttila sekä Mari Peräkivi.
Keskiviikkona 14.12.2011 vuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa Keskustan Jani Hevonoja esitti ryhmäpuheenvuorossaan seuraavia ajatuksia.


Arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuusto

Valtioneuvosto ajaa keskittämisen ja kahtiajaon politiikkaa. Ihmisiä, palveluja ja työpaikkoja johdetaan muutamaan suureen keskukseen. Hallitus tasapainottaa taloutta veron kiristyksin ja leikkauksin. Silti porvarit rauhoittavat tuloverot eikä ALV:n nosto kelpaa sosialisteille. Kantamatta jäävät tärkeät eurot valtion velkaantumisen pysäyttämiseen, palveluiden turvaamiseen ja työllistämiseen. Leikkauksia kohdistetaan sinne missä ollaan oltu jo tiukoilla. Kunnat, maaseutu ja sotaväki ovat helppoja kohteita.  Esimerkiksi kaupunkimme saa valtion osuuksia noin 1,4 miljoonaa euroa odotettua vähemmän.

Vaikka maailmalta tulee ikäviä viestejä, emme voi jäädä huolien alle. Mitä vaikeimpia uutisia kuulemme, sitä paremmin on omat asiamme hoidettava. Kun vastakkain ovat verot ja leikkaukset, meille keskustalaisille on tärkeää, ettei perusturvasta ja peruspalveluista tingitä. Koulut, päiväkodit, terveyskeskukset ja vanhusten hoito on turvattava lähipalveluina.

Kuitenkaan veroprosenttien korotukset eivät voi olla automaatti, joka tasapäisyydessään syö ankarimmin pienituloisten toimeentuloa. Emme voi tasapainottaa talouttamme kauaa yhdistymisavustuksin tai infrastruktuuria myymällä. Budjetoitua suuremmat verotulotkaan eivät aina yllätä. Kuten talousarviossamme todetaan tuottavuutta pitää parantaa esimerkiksi toimintatapoja uudistamalla. Taloutemme vahvistamiseksi tarvitsemme uusiakin yrityksiä ja osaavaa työvoimaa. Sijaintimme ja elinkeinoelämään tehdyt panostukset on hyödynnettävä. Yritystonttimme ovat Pirkanmaan edullisimpia. Sisu-hankkeen väliraportteja odotamme toiveikkaina.  Myös kaupungin tekemien hankintojen strategisilla linjauksilla on vaikutusta alueemme elinkeinoelämälle ja työllisyydelle.

Akaa investoi jopa suunnitelmallisesti priorisoiden. Niin on pakko, sillä talousarvion 100 000 euron vuosikate ei riitä lähellekään suunniteltujen 2,5 miljoonan euron poistojen kattamiseen ilman vesihuoltotoiminnan siirtymiseen HS-Vesi Oy:lle liittyvää tulosvaikutteista kirjausta, 2,2 miljoonaa euroa. Tulevan tilikauden tulos jää silti alijäämäiseksi 225 000 euroa.

Toivottavasti on huomioitu ja keskusteltu tuosta HS-Veteen liittyvästä kirjanpidon kirjauksesta, jossa tuloslaskelmaan kirjataan käyttöomaisuuden myyntivoittoa. Pitää ehdottomasti muistaa, että tuota rahaa ei oikeasti tule koskaan Akaan kaupungille, ei missään muodossa.

Olemme lyhyen ajan sisällä tehneet isoja päätöksiä. Kylmäkoski on liittynyt osaksi kaupunkia. Vesihuollosta vastaa pian HS-Vesi Oy. Puhdasta vettä on luvattu ja Toijalaan huomattava keskuspuhdistamo. On laadittu strategia ja kauaskantoinen strateginen kehityskuvakin on valmisteilla.

Toijalan alueen kehittäminen on välttämätöntä. Siitä hyötyy koko kunta. Samalla on annettava monipuolisen asumisen ja elinkeinojen sekä harrastusten mahdollisuus myös Viialassa ja Kylmäkoskella, taajamissa ja haja-asutusalueilla. Strategisella kehityskuvalla ei saa rajoittaa harvemmin asuttujen alueiden rakentamista ja elämisen mahdollisuuksia. On varauduttava siihenkin, että paikallisten luonnonvarojen merkitys tulee lisääntymään maailman väestön kasvun ja ilmaston lämpenemisen myötä.

Voi olla niinkin, etteivät nykyiset reuna-alueemme pian olekaan reuna-alueita, vaan kasvaneen kunnan sisäosia. Monenlaisen yhteistyön yli nykyisten kuntarajojen tulee näkyä myös kaavatyössä.