Kunnallisvaalit

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Alatalo Ritva.jpg


 Alatalo
 Ritva-Liisa
 (sit.)

 134                                                               
Juntunen Jouko.jpg


 Juntunen
 Jouko


 135                                                                  
Keskikallio Raimo.jpg


 Keskikallio
 Raimo


136                                                                     
Ketola Arja.jpg


 Ketola
 Arja


 137
Kivelä Henri.jpg


 Kivelä
 Henri


 138
Klementtinen Susanna.jpg


 Klemettinen
 Susanna


139 
Kourula Tuire.jpg


 Kourula
 Tuire


 140
Kuismanen Laura.jpg


 Kuismanen
 Laura


 141
Laitila Minna.jpg


 Laitila
 Minna


 142
Malo Sanna.jpg


 Malo
 Sanna


 143
Mansikkamaa Aila.jpg


 Mansikkamaa
 Aila
 (sit.)

 144
Miettunen Ulla.jpg


 Miettunen
 Ulla


 145
Mört Ari.jpg


 Mört
 Ari
 (sit.)

 146
Pasanen Antti.jpg


 Pasanen
 Antti


 147
Pudas Markku.jpg


 Pudas
 Markku


 148
Puro Juha.jpg


 Puro
 Juha


 149
Pyykkö Aki.jpg


 Pyykkö
 Aki


 150
Riikonen Tapio.jpg


 Riikonen
 Tapio


 151
Rousu Riitta-Liisa.jpg


 Rousu
 Riitta-Liisa


 152
Sonntag Ritva.jpg


 Sonntag
 Ritva


 153
Taanila Juha.jpg


 Taanila
 Juha


 154
Tuokila Eero.jpg


 Tuokila
 Eero (sit.)


 155
Vieruaho Seppo.jpg


 Vieruaho
 Seppo
 (sit.)

 156
 

YHTEISVASTUUTA KEMILÄISISTÄ

Kemiläisten terveydenhoitoon tarvitaan yksi hyvin toimiva terveysasema. Päiväkodeissa ja kouluissa on oltava toimivat tilat ja ryhmäkoot. Päiväkotien vaihtoehtona on oltava tarjolla perhepäivähoitoa. Pienten lasten vanhempia on myös kannustettava lasten hoitamiseen kotona mm. kotihoidon kuntalisää maksamalla. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi on tehtävä yhteistyötä järjestöjen ja seurakunnan kanssa sekä huolehdittava riittävistä opiskelumahdollisuuksista. Vanhusten kotona asumista on helpotettava tukemalla vanhuksia hoitavia omaisia sekä kunnallisella kotiavulla, jota tulee olla myös lapsiperheiden saatavilla. Ikääntyville kemiläisille tarvitaan myös lisää palveluasuntoja.

 

KESTÄVÄÄ TALOUDENHOITOA

Kaupungin talouden tervehdyttämistä on jatkettava. On varauduttava siihen, että iso osa kaupungin työntekijöistä jää eläkkeelle lähivuosina. Työvoimakustannusten hallitsemiseksi on huolehdittava työntekijöiden hyvinvoinnista ja työvoima on mitoitettava toimivaksi. Ostopalveluja voidaan käyttää, mikäli palvelu on laadukasta ja edullisempaa kuin oma palvelutuotanto. Kaupungin omaisuudesta ja palvelurakenteesta tulee pitää huolta järkevillä investoinneilla (mm. terveysasema ja Kivikon päiväkoti).

 

AKTIIVISTA KUNTAYHTEISTYÖTÄ

Kemin Keskusta suhtautuu myönteisesti vapaaehtoisiin kuntaliitoksiin Meri-Lapissa. Kuntayhteistyön helpottamiseksi on pikimmiten luotava yhteiset tietojärjestelmät. Toimivalla yhteistyöllä voidaan ylläpitää esimerkiksi tasokasta ammattiteatteria ja monipuolisia liikuntamahdollisuuksia.

 

TUOTTAVAA ELINKEINOPOLITIIKKAA

Kaupungin vetovoimaisuutta asuin- ja yritysympäristönä on parannettava. Satamakangas on kaavoitettava. Sarius ja Ruutinpuisto on rakennettava. Matkailua on kehitettävä ympärivuotiseksi. Kemille tärkeän suurteollisuuden ohelle kaupunkiin on saatava lisää pientä ja keskisuurta yritystoimintaa. Biodieseltehtaan rakentamiseksi Kemiin on oltava aktiivinen.