Keskustanaisten Peräpohjolan piiri

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Peräpohjola / Suomeksi / Keskustanaiset / Keskustanaisten Peräpohjolan piiri

Tervetuloa Keskustanaisten Peräpohjolan piirin sivuille!

Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten yhdenvertaisuuden sekä perheisiin ja lapsiin liittyvien kysymysten edistämiseksi lainsäädännössä, politiikassa ja käytännössä. Kokoamme yhteen keskustalaisesti ajattelevat naiset, jotja haluavat vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin lähiseudullaan, kotimaassaan sekä globaalilla tasolla. Tarjoamme jäsenillemme mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittyä yhteiskunnallisina toimijoina.

Hyvät keskustanaiset!

Silloin kun Peräpohjolan Keskustanaiset on perustettu, runsas 60 vuotta sitten, aika oli kokonaan toisenlainen kuin tänä päivänä.  Suuria eroja löytyy monista  yhteiskunnan rakenteellisista tekijöistä, kuten elinkeino, perheiden koostumus, elintaso, tiestö, kulku- ja tiedotusvälineet.  
Huolimatta siitä, että ajat ovat muuttuneet, on keskustanaisten poliittinen
järjestötyö edelleen tärkeää. Kaikkina vuosikymmeninä mukana olleet naiset ovat aina olleet avaran ja vaativan tehtäväkentän äärellä. 

Peräpohjolassa keskustalaisuudella on juuret syvällä ja vankka kannatus, jonka luomisessa ovat naiset olleet omalla panoksellaan vahvasti mukana.  Valistustoiminta on vuosien mittaan tuottanut tulosta, sillä naisten osuus kunnallisessa päätöksenteossa on ollut kaiken aikaa kasvavaa.

Keskustanaisten Peräpohjolan piiri on järjestöllisesti organisoitunut Suomen suurimpaan naisjärjestöön, Suomen Keskustanaisiin, jonka poliittisen toimintaohjelman perusarvoja ovat tasa-arvo, yhteisvastuullisuus, sosiaalinen ja alueellinen oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys sekä ihmisten itsensä kehittäminen.
Tässä tehtävässä meille Peräpohjolan naisille riittää paljon työtä ja tehtävää.

Meidän keskustanaisten tehtävänämme on pitää huolta siitä, että päätöksenteko on avointa, päätöksiä tehtäessä kuunnellaan kansalaisten ääntä ja päätökset perustellaan seikkaperäisesti ja selkeästi.  Näin osaltamme säilytämme kansalaisten luottamuksen poliittiseen järjestelmään ja sen uskottavuuteen sekä sen toimivuuteen.

Asta Valkonen


Tapahtumia:

Uutisia: