Järjestötoimintaa

2018 Maakuntavaleissa päätetään Orimattilan osallisuudesta Päijät-Hämeen maakunnan toimintaan! 

 

Miksi kannattaisi osallistua järjestötoimintaan?

Järjestötoiminta

Voit saada arvokasta tietoa, osaamista ja kokemusta suunnitttelusta, organisoinnista, päätöksenteosta, järjestötoiminnasta, kokouskäytännöista, ryhmä/tiimi- ja yhteistoiminnasta. Keskusta järjestönä voi olla myös työpaikka.

Orimattilan kunnallisjärjestö on osana Päijät-Hämeen piiriä ja sitä kautta osana Suomen Keskusta rp:ssä. Alueellamme on lisäksi vielä neljä paikallisjärjestöä, joista johonkin jokainen keskustan jäsen kuuluu.

Jäseneksi voit liittyä voit täältä tai ota yhteyttä Orimattila Keskustan Kunnallisjärjestön Puheenjohtajaan Sanna Heikkinen 044 5616 466, sanna.tellervo@gmail.com

Kunnallistoiminta

Voit saada arvokasta tietoa, osaamista ja kokemusta valtuustotoiminnasta, hallitustyöskentelystä, jaostotyöskentelyistä, valiokuntatyöstä, neuvostotyöstä sekä hallinnon työryhmätyöstä. Kunnallinen päätäksenteon organisaatio ja rakenne selviää parhaiten Orimattilan kaupungin kotisivuilta www.orimattila.fi.