VAALITEEMAT

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 5.jpg


MIEHIKKÄLÄ- Hyvän elämän kunta pitää huolta

- Yhdenvertaisista lähipalveluista kuntalaisille

- Asukkaiden turvallisesta yhteisöstä

- Asumisen ja rakentamisen mahdollisuuksista koko kunnan alueella

- Maaseutukunnan yrittäjyydestä elinkeinoelämän monipuolistajana

- Harrastus- ja yritysmahdollisuuksista puhtaassa, rauhoittavassa luonnossa

- Vakaasta kuntataloudesta itsehallinnon perustana

 

 SISULLA JA SYDÄMELLÄ