Kunnallisvaaliohjelma 2017

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 5.jpg
Keskusta.fi / Kymenlaakso / Suomeksi / Kunnat / Kotka / Kunnallisvaaliohjelma 2017

Keskustan Kotkan kunnallisjärjestön kuntavaaliohjelma

Meille keskustalaisille on tärkeää kuunnella kuntalaisia ja kehittää kaupunkiamme asukkaiden toiveet ja tarpeet huomioiden. Teemme parhaamme, että kaupunkimme menestyisi ja houkuttelisi lisää sijoittajia, yrityksiä, työntekijöitä ja uusia asukkaita. Tavoitteenamme on, että yhä useampi löytäisi työpaikan Kotkasta ja muuttaisi asumaan tänne.
 

Talous ja työllisyys

Kotkan julkinen talous on saatava kuntoon ja kestävälle pohjalle. Siten voidaan tarjota laadukkaat sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelut kuntalaisille myös pitemmällä aikavälillä. Se on myös kilpailukykyasia.

Kolmannen sektorin mahdollisuudesta auttaa työttömien (erityisesti pitkäaikaistyöttömien) työllistymisessä sekä ehkäistä kaikenlaisten ja kaikenikäisten ihmisten syrjäytymistä tulee vahvistaa ja pitää kunnan osuus tämän toiminnan rahoituksesta riittävänä, koska se vaikuttaa ns. kunnan maksaman työmarkkinatuen osuuteen vähentävästi eli nk. kelasakkoihin.

Kehitysyhtiö Cursorin kanssa on tehtävä tiivistä yhteistyötä. Cursorin tulee vähintään kerran vuodessa antaa kaupunginvaltuustolle selvitys valtuuston tiedoksiantokokouksessa siitä, miten kunnan antamaa rahoitusta on kyetty käyttämään kunnan ja koko seudun työllisyyttä parantaviin hankkeisiin.

Me keskustalaiset olemme valmiit jatkamaan talouden tasapainottamista ja alijäämien kattamista vuoden 2022 tilinpäätökseen mennessä, mikä on uuden kuntalain mukainen määräaika. Tavoite on lyhentää myös kaupungin velkaa joutuisammin ja pienemmäksi. Mitä vahvempi talous, sitä elinvoimaisempi kunta ja paremmat mahdollisuudet kehittää kaupunkia, tarjota yrittäjille mahdollisuudet kannattavaan liiketoimintaan, parantaa työllisyyttä sekä tarjota jatkossakin kunnan omia työpaikkoja omille kuntalaisille.

Kotkan paikallisuus ja kilpailukyky

Kotkaa pitää kehittää siten, että myös paikallisuus huomioidaan ja kaupungin nimestä tehdään ns. tuotemerkki eli brändi. Kotkalla on kaikki mahdollisuudet nousta kasvukeskukseksi, kun sen talous on kunnossa, verotus kohtuullisella ja oikeudenmukaisella tasolla sekä palveluiden saatavuus valtakunnallista keskitasoa paremmalla tasolla.

Palveluiden ja työpaikkojen keskittäminen ainoastaan Kotkansaarelle tai sen läheisyyteen ei saa olla itsetarkoitus. Kotkan menestys on kiinni siitä, että myös Karhulaan ja alueen muihin taajamiin syntyy uusia työpaikkoja ja ihmisille löytyy riittävät palvelut lähempänä omaa asuinaluetta.  

Kotka on myös vanha teollisuuskaupunki, jonka vuoksi uusia teollisia työpaikkoja luotaessa parhaat sijoituspaikat löytyvät uuden E18 moottoritien varrelta.

Jumalniemeen rakennettiin rampit uusien kauppakeskusten- ja työpaikkojen synnyttämiseksi sinne.

Kaavoitus

Kaavoituksen tulee seuraavan neljän vuoden ajan keskittyä kunnan elinvoimaa kasvattavien ja käynnissä olevien hankkeiden läpivientiin. Kaavoitus on myös kunnan monopoli, jolla kunta voi lisätä omia tulojaan ja parantaa omaa talouttaan. Kaavoitus pysyy myös uudessa tulevassa maakuntahallinnossa kunnan omana toimintona.
Asuntotuotannon ja elinkeinoelämän tarpeisiin liittyvät kaavat tulee selvittää pikaisesti, jotta uusia työpaikkoja syntyy nopeammin ja yhä useampi ihminen löytää myös uuden asunnon ja kodin itselleen Kotkasta.

Koulutus

Koulutus on kotikaupunkimme nuorison menestymisen kannalta avainasemassa ja ehkäisee nuorten syrjäytymistä. Koulutus on turvattu ala-asteilta ammattikorkeakouluun asti, mutta ongelmana on nykyiseen tarpeeseen heikkokuntoiset ja sisäilmaongelmista kärsivät tilat. Ongelmiin on puututtava ajoissa eikä vasta sitten, kun ihmiselle ilmaantuu oireita ja siksi myös kaupungin talouden kuntoon saattaminen on edellytys sille, että tulevaisuudessa rahaa riittää paremmin myös näiden tilojen peruskorjauksiin ja investointeihin. Keskusta pitää myös tärkeänä, ettei Karhulan lukiota lakkauteta ja rakennuksen kunnosta pidetään hyvää huolta.

Keskustan mielestä uusi XAMK:n kampus tulee rakentaa mieluummin Karhulan Jumalniemen alueelle, joka on lähempänä Kotkan teollisuutta, Cursoria ja hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Peruspalvelut on turvattava ja tuotettava kustannustehokkaalla tavalla

Uusi sotelainsäädäntö ja tuleva maakuntahallinto asettaa haasteita sille, että Kotkassa pystytään huolehtimaan kuntalaisten moninaisista palveluista terveydenhoidossa ja sosiaalipuolella.

Keskusta pitää tärkeänä, että päivystys- ja leikkaustoiminta säilyy Kotkassa, mutta myös erimielisyydet näiden asioiden järjestämiseen ja tuottamiseen maakunnan sisällä saadaan pikaisesti ratkaistua.

Terveyspalveluiden ajanvaraus ja vastaanotolle pääsyn tulee olla sujuvaa ja lääkärien määrän tulee olla kohtuullisen riittävää. Tämän eteen kaupungin tulee tehdä kaikki voitava.

Vanhusten osalta kotona asumista tulee tukea. Kotona asuminen mahdollisimman pitkään on monen vanhuksen tahto. Kotikaupunkimme vanhuksille on tarvittaessa kyettävä järjestämään nopeasti hoivapaikkoja osaavine henkilöstöineen.

Hyvän elämän edellytykset ovat puhdas vesi, ympäristö ja elävä kulttuuri. Kotkan kulttuuripalvelujen riittävä ja kohtuullinen toiminta on kyettävä turvaamaan

Ennaltaehkäisevään hoitoon ja ihmisten kannustamiseen terveysliikunnan pariin tulee kannustaa. Kunnolliset hyvin hoidetut lähiliikuntapaikat, kuten urheilukentät, hiihtoladut ja luistelukentät luovat tälle pohjaa.

Muutos on mahdollisuus ja uusiutuminen on avainsana Kotkan menestykseen kaupungin johtamisessa. Henkilöstö on voimavara ja sen osaamisesta ja työhyvinvoinnista on myös pidettävä hyvää huolta.

Muutokset kuuluvat Kotkan kehittämiseen ja elämänmenoon. Ne ovat tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa välttämättömiä eikä niiltä voi kukaan välttyä, vaan niihin on kyettävä nopeasti reagoimaan, mikäli meinaa tulevaisuuden kovassa yli kuntarajojen menevässä kilpailussa ja globaalissa maailmantaloudessa pärjätä. Se vaatii meiltä jokaiselta jatkuvaa totuttelua ja asennoitumista uuden oppimiseen.

 

MOTTOMME:

 VASTUUTA JA VÄLITTÄMISTÄ KUNTALAISISTA MUUTOKSEN KESKELLÄ

– me hallitsemme muutosta eikä muutos meitä.