Toimintasuunnitelma

Keskusta K-S metso vihreä sivun yläkuva.jpg
Keskusta.fi / Keski-Suomi / Suomeksi / Me / Toimintasuunnitelma

Toiminta

Keskustan Keski-Suomen piiri r.y.
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

Vuosi 2020 on Keskustan Keski-Suomen piirin 101. toimintavuosi. Piirin toiminta painottuu vaalittomana vuonna puolueen kehittämis- ja järjestötyöhön sekä poliittiseen vaikuttamiseen ja sen tukemiseen erityisesti paikallistasolla.

Osallistumme piirinä aktiivisesti ja myös paikallistasolla Keskusta 2030-uudistusohjelman työstämiseen kevään 2020 aikana. Uudistusohjelma hyväksytään Vantaan puoluekokouksessa kesäkuussa 2020.

Vuoden 2020 aikana valmistellaan kuntavaalisuunnitelma ja maakunnallinen kuntavaaliohjelma. Ohjelmatyöhön kutsutaan avoimella haulla kaikki kiinnostuneet keskisuomalaiset. Kuntavaaliohjelma hyväksytään piirin syyskokouksessa ja ehdokashankinnan ohjelma ja vaalisuunnitelma vuosikokouksessa 2020. Ehdokashankinnan ohella tehdään aktiivista jäsenhankintaa paikallistasoilla.

Paikallisen politiikan merkitys kasvaa kohti kevään 2021 kuntavaaleja käydessä. Vaalityön menestyksellisyyden kannalta on tärkeää, että keskustalaiset kuntatoimijat kertovat laajasti linjauksistaan ja kannoistaan paikallisesti puhuttaviin kysymyksiin oman alueen medioissa ja sosiaalisen median keskustelupalstoilla. Piiri tukee tätä työtä tarjoamalla näkyvyyttä ja tilaa paikallisille aloitteille, mielipiteille ja kannanotoille kotisivuillaan ja Facebook-sivuilla. Jokainen viestijä on yhtä tärkeä. Piirin viestintästrategia uusitaan vuoden 2020 aikana.

Piirin poliittista profiilia vahvistetaan Keskustan kärkiteemojen arki, lapset ja luonto ympärille. Piiri on aloitteellinen ja ottaa kantaa myös yrittäjyyttä, sivistystä ja maa- ja metsätaloutta koskevissa asioissa. Keskustan profiili Keski-Suomessa on poliittisten keskusteluiden ratkaisuiden hakija, sillanrakentaja sekä hyvän ja sujuvan arjen ja toivon lähettiläs.

Kerromme toiminnastamme näillä sivuilla ja Facebookissa Keski-Suomen Keskusta -sivulla, tervetuloa mukaan!