Keskusta Keski-Suomessa

Keskustalainen Keski-Suomi on kauniiden ja puhtaiden järvien, hoidettujen metsien, viljeltyjen peltojen sekä viihtyisien kaupunkien, taajamien ja kylien maakunta.

Haluamme taata keskisuomalaisille tasapuolisen ja oikeudenmukaisen tulevaisuuteen suuntautuvan maakunnan, jossa ei ole unohdettu elämän laatua.

Toiminta-ajatus

Keskustan Keski-Suomen piirin tarkoitus on vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin keskustalaisen aatemaailman mukaisesti kunnallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella sekä eurooppalaisella tasolla. Tavoitteena on kehittää Keski-Suomea niin, että täällä on hyvä elää.

Piiri edistää keskustalaisten päättäjien verkottumista ja tukee nykyisiä ja tulevia päättäjiä toimiessaan oman kuntansa ja maakunnan parhaaksi.

Tapa toimia

Järjestää yleisötilaisuuksia, joissa keskustalaisia tavoitteita esitellään. Piiri ottaa kantaa maakuntaa ja myös laajempia kokonaisuuksia koskevista asioista. Piiri laatii maakuntaa koskevia ohjelmia.
Piiri kouluttaa keskustalaisia toimimaan asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Piiri kouluttaa kunnallisjärjestöjen kanssa kunnallisia luottamushenkilöitä toiminaan oman kunnan päättävissä elimissä. Piiri järjestää erilaisia seminaareja, koulutustilaisuuksia ja luentoja.

Piirin johto ja kansanedustajat osallistuvat maakunnassa järjestettäviin tapahtumiin.
Piiri asettaa ehdokkaat eduskuntavaaleihin ja europarlamentin vaaleihin. Kansanedustajien ja europarlamenttiedustajien kautta vaikutetaan valtakunnalliseen ja Euroopan Unionin päätöksen tekoon.
Piiri valitsee ehdolle kunnallisjärjestöjen ehdotusten pohjalta laaja-alaisten kuntayhtymien hallitusten ja tarkastuslautakuntien sekä valtuustojen puheenjohtajiston keskustalaiset jäsenet.

Piiri tarjoaa vaikutuskanavan yhteiskunnan päätöksentekoon verkostojensa kautta.