Keskustanaiset

Tietoja toiminnasta saat seuraavilta henkilöiltä:

Saarijärven Keskustanaiset
puheenjohtaja Annikki Myllykoski
annikki.myllykoski@pp.inet.fi
puh. 0400-686 405

Kalmarin Keskustanaiset
puheenjohtaja Airi Eerola