Keskusta Muuramessa

Keskusta K-S metso vihreä sivun yläkuva.jpg
Keskusta.fi / Keski-Suomi / Suomeksi / Kunnat / Muurame / Keskusta Muuramessa

Keskustan Muuramen paikallisyhdistys ry

Keskustalaisen näkemyksen mukaisesti toimimme näkyvästi kuntalaisen parhaaksi. Muuramelaisille Keskusta tarjoaa kanavan osallistua ja vaikuttaa. Paikallisyhdistys virittää omalla toiminnallaan kiinnostusta ajankohtaisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja aktivoi poliittiseen toimintaan.

Paikallisyhdistyksen päätöksenteko nojaa läpinäkyvyyden periaatteelle ja tätä samaa noudatamme myös kunnallispolitiikassakin. Kuntalaisille järjestetään keskustelutilaisuuksia, joihin kutsutaan poliittisia päätöksentekijöitä ja muita asiantuntijoita.

Tavoitteenamme on viedä politiikka lähelle kuntalaisia. Huomioimme kaikessa toiminnassamme jäsenten, kannattajien ja yhteiskunnan edun.

Kunnalliset luottamushenkilöt ja paikallisyhdistys noudattavat keskustalaista politiikkaa, joissa mm. arvoilla on vahva merkitys.

Kunnallisten luottamushenkilöiden ja paikallisyhdistyksen välinen yhteistyö perustuu avoimeen tiedonkulkuun. Pidämme omalta osaltamme myös yllä luottamuksellista suhdetta ja hyvää yhteistyötä Keskustan Keski-Suomen piiriin.    

Panostamme uusien aktiivisten jäsenten hankintaan ja huomioimme kaikki väestöryhmät Muuramen väestöjakauman mukaisesti; erityisesti kiinnitämme huomiota nuoriin kuntalaisiin ja heidän tarpeisiinsa.

Toimintamme tavoitteena on saavuttaa avoin keskusteluilmapiiri ja keskinäinen luottamus jäsenistön sekä kuntalaisten välillä ja olla sen myötä Muuramen suurin poliittinen kunnallisjärjestö.

Yhteisenä päämääränä on kuntalaisten kokonaisvaltainen hyvinvointi. Turvaamme kaikenikäisille.

Haluamme olla mukana kehittämässä Muuramea yrittäjäystävällisenä, hyvinvointia luovana, turvallisena, yhteistyökykyisenä ja monimuotoiset vapaa-ajan harrastus ja elinkeinomahdollisuudet omaavana kuntana.

Muuramen ja muuramelaisten hyvinvointi on meille tärkein asia.