Valtuusto

Matti Aspinmaa
Sisko Heinämäki
Maija-Liisa Jokinen
Teija Lehtomäki (2 vpj.)
Erkki Linna
Anneli Mertaniemi
Matti Saarinen
Seppo Sipilä