Lautakunnat 2017-2021




SUHTEELLISTEN VAALIEN LAUTAKUNTA 





 




TARKASTUSLAUTAKUNTA 









KESKUSVAALILAUTAKUNTA 





 




ELINKEINOLAUTAKUNTA 





 




TEKNINEN LAUTAKUNTA 





 




SIVISTYSLAUTAKUNTA