Yritykset tuovat hyvinvointia


  • Otetaan huomioon päätösten vaikutukset yrittäjyyteen.
  • Uskotaan tulevaisuuteen ja kehitetään kuntaa omien vahvuuksien pohjalta.
  • Ääneseudun Kehitys Oy:n kehittämistoimintaa suunnataan palvelemaan entistä paremmin yrityskenttää.
  • Biodieselhankeen osalta on tehtävä kaikki voitava saada se Äänekoskelle.
  • Kehitysyhtiö panostaa yhteistyöhön TE- keskuksen, työvoimahallinnon ja oppilaitosten kanssa, jotta kyetään turvaamaan yrityksille osaavaa työvoimaa oikea-aikaisesti.
  • Yritysten investointien toteutuminen mahdollistetaan hankkimalla kehitysyhtiön avulla ulkopuolisia rahoitusmahdollisuuksia.
  • Yhteistyötä ja vuorovaikutusta tehostetaan.
  • Perusmaatalouden toimintaedellytykset turvataan.
  • Kunta pitää peruspalvelut, koulutuksen ja päivähoidon ja työterveyshuollon toimivina, jotta kunta on houkutteleva paikka asua ja tehdä työtä.
  • Kaavoitusta toteutetaan pitkäjänteisesti elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeet huomioiden.