Ympäristösuunnittelu

Keskusta K-S metso vihreä sivun yläkuva.jpg

Ympäristön suunnittelulla viihtyvyyttä ja turvallisuutta

  • Pitkäjänteisellä maanhankinta ja kaavoituspolitiikalla pyritään ennakoimaan tulevat tarpeet vähintään kymmenen vuoden tähtäimellä.
  • Uusilla rakennushankkeilla parannetaan kaupunkikuvaa huomioiden ekologisuus , kunnioittaen vanhaa ja olemassa olevaa rakennuskantaa, luoden kuitenkin uutta..
  • Uusiin kehittämishankkeisiin suhtaudutaan myönteisesti mikäli ne soveltuvat ympäristöön tuovat yrittäjyyttä, työtä ja palveluja.
  • Vesistön kunnosta huolehditaan.
  • Yksityisteiden perusparannukseen ja kunnossapitoon lisää julkisia varoja.
  • Liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen 4-tiellä on panostettava.
  • Tonttialueita ja kyläkaavoja toteutetaan aktiivisesti.
  • Kehitetään kylien omaleimaisuutta niiden omista lähtökohdista.