Keskusta tukee perheiden hyvinvointia


  • Ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja päivähoidossa.
  • Lapsiraha syntyvästä lapsesta
  • Kotiapua tarjolle myös lapsiperheille.
  • Päivähoito tarjoaa vaihtoehtoja perheille eri puolilla kuntaa. Kehitetään tasavertaisesti perhepäivähoitoa, ryhmiksiä, vuorohoitoa, päiväkoteja sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Varmistetaan, että lapsilla on viihtyisä ja turvallinen hoitoympäristö.
  • Neuvola, perhetyö, perheneuvola ja lapsiperheiden sosiaalityö kootaan perhekeskuksiksi.
  • Päivähoidossa erityistuen tarpeessa oleville riittävästi tukea tarjolla.
  • Perhetyö tukee perheitä vaikeissa elämäntilanteissa.
  • Kaavoituksessa ja ympäristön suunnittelussa otetaan huomioon lapsiperheiden tarpeet.
  • Kotihoidon kuntalisä