Palvelut lähellä ihmisiä

  • Toimiva hoitoketju kotihoidosta, perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon saakka on palvelutuotannon lähtökohta.
  • Terveyskeskuksessa on oltava toimivat ja turvalliset tilat. Palvelujen on tuettava ihmisten omaa vastuunottoa ja elämänhallintaa.
  • Lääkäreiden ja hoitohenkilöstön riittävyydestä ja jaksamisesta on huolehdittava.
  • Aktivoidaan ylläpitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan.