Sydämen sivistys


Sydämen sivistys on Keskustan perusperiaatteita Äänekoskella

  • Kyläkouluja elävänä pitämällä kannustetaan lapsiperheitä asumaan kylillä.
  • Lapsiperheitä houkutellaan myös kyläkunnille mahdollistamalla asuminen ja työstämällä kyläkaavoja.
  • Katsotaan kyläkoulujen säilymisen olevan satsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja kylien kehittymiseen elinvoimaisena.
  • Hyvät oppimistulokset varmistetaan kohtuullisella ryhmäkoolla, turvaamalla opetuksen resurssit ja pitämällä opettajien osaaminen ajan tasalla.
  • Erityistuen tarpeessa oleville lapsille tulee olla riittävästi tukea tarjolla.
  • Yhteistyöllä varmistetaan, että peruskoulun jälkeen jokainen nuori löytää oman paikkansa elämässä.
  • Lukiokoulutusta on kehitettävä yhteistyössä pohjoisen Keski-Suomen lukioverkostossa
  • Ammatillisen koulutuksen oppilasmäärä pidetään laadukkaalla monipuolisella koulutuksella, joka vastaa yrittäjien työvoimatarpeeseen.
  • Kansalaisopisto antaa mahdollisuuden elämänikäiseen oppimiseen.
  • Aikuiskoulutusta kehitetään aktiivisesti oman kuntayhtymän POKE:n kautta.