Oma koti kullan kallis


  • Turvataan vanhuksille hyvä elämä arvostavalla, laadukkaalla kotihoidolla ja palveluasumisella.
  • Vanhustenhuollon painopisteenä on kotihoito, joka sisältää kotipalvelun, kotisairaanhoidon, tukipalvelut ja omaishoidon tuen.
  • Omaishoidon rahoitusta lisätään ja omaishoitajien loma-ajan hoito järjestetään seudullisessa kuntouttavassa yksikössä.
  • Veteraanien kotikuntoutukseen varattavaa määrärahaa korotetaan ja jaetaan varat veteraanien esityksestä. Veteraanien hyvinvointia tuetaan osallistumalla kuntouttaviin hankkeisiin. Ilmainen kotihoito veteraaneille myös Äänekoskelle
  • Yksityiset palveluntuottajat täydentävät kunnallisia palveluja.Rakennetaan palveluasuntoja tulevan tarpeen mukaan.
  • Henkilökohtaisella ja yksilöllisellä avulla vahvistetaan vammaisten itsenäisyyttä ja yhdenvertaisuutta.
  • Entinen kodinhoitajamalli uudelleen käyttöön