Kunnallispoliittinen ohjelma

Keskusta K-S metso vihreä sivun yläkuva.jpg
Keskusta.fi / Keski-Suomi / Suomeksi / Kunnat / Äänekoski / Kunnallispoliittinen ohjelma

Koti on elämän keskusta.
On kotiin tulon aika.


Jos olet sitä mieltä, että Äänekoskella me kaikki olemme yhtä arvokkaita asuinpaikasta, syntyperästä, ammatista ja tuloista riippumatta. Keskustan ehdokkaat ovat sinun puolellasi.

Keskusta tukee perheiden hyvinvointia

 • kotihoidon kuntalisä käyttöön
 • vanhemmat osaavat parhaiten päättää, hoidetaanko lapset kotona vai perhepäivähoidossa
 • peruspalvelut kuten koulutus, päivähoito, terveydenhuoltoon pidettävä toimivina
 • myös yhden hengen taloudet ovat perheitä
 • perheiden tulee saada tukea silloin kun ollaan ahtaalla ja tarvitaan apua ulospääsyyn

Oma koti kullan kallis- mummoilla ja vaareillakin on oikeus hyvään vanhuuteen

 • vanhuksille tulee turvata hyvä elämä arvostavalla, palveluasumisella ja kotihoidolla
 • entinen kotiapumalli kodinhoitajineen käyttöön

Sydämen sivistys on keskustan perusperiaatteita Äänekoskella

 • jokaisella lapsella on oikeus hyvään kouluun ja koulutukseen
 • hyvät oppimistulokset on varmistettava kohtuullisella ryhmäkoolla, turvaamalla opetuksen resurssit ja pitämällä opettajien osaaminen ajan tasalla
 • erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille tulee olla riittävästi tukea tarjolla

Palvelut lähellä ihmistä

 • terveyskeskuksessa on oltava toimivat lähipalvelut ja turvalliset tilat 
 • terveyspalveluiden on tuettava ihmisen omaa vastuunottoa ja elämän hallintaa
 • lähipalvelut on tuotettava lähellä ihmisiä koko kunnan alueella 
 • uusia palveluiden tuottamismalleja tulee kehittää ja ottaa käyttöön
 • lääkäreiden ja hoitohenkilöstön riittävyydestä ja palveluiden saatavuudesta huolehdittava
 • potilas ensin -ajattelu käyttöön; sairaan on saatava hoitoa ilman kohtuuttomia jonotusaikoja

Yritykset tuovat hyvinvointia

 • on tärkeää ottaa huomioon päätösten vaikutukset yrittäjyyteen
 • kaavoitusta tulee toteuttaa pitkäjänteisesti elinkeinoelämän, ympäristön ja asukkaiden tarpeet huomioiden

Tasapainoisella taloudella turvataan palvelut myös tulevaisuudessa

 • tasapainoinen kuntatalous takaa edellytykset palvelujen järjestämiselle ja yrittäjyyden kehittämiselle
 • palvelutarpeiden kasvu ja työvoiman väheneminen edellyttävät, että tuottavuutta ja vaikuttavuutta pystytään parantamaan ja uudistamaan palveluidentuottamistapoja

Hyvinvointia liikunnasta ja kulttuurista

 • on tärkeää ylläpitää hyviä liikuntamahdollisuuksia
 • järjestöjen aktiivisuutta tulee ylläpitää arvostamalla yhteistyötä ja tukemalla järjestöjä
 • kulttuurin kautta vahvistetaan kansalaisaktiivisuutta ja edistetään myös terveyttä sekä hyvinvointia

Ympäristön suunnittelulla viihtyvyyttä ja turvallisuutta

 • ihmisen ja luonnon kumppanuus on vihreyttä
 • kehittämishankkeisiin suhtaudutaan myönteisesti, mikäli ne soveltuvat ympäristöön ja tuovat työtä
 • liikenteen sujuvuus ja turvallisuus tärkeää
 • vesistön kunnosta huolehdittava

Investoinnit

 • meneillään niin isoja investointeja, että niihin ei paljon rahaa
 • Mämmen koulun rakentaminen ja Senioritalojen rakentaminen terveyskeskuksen välittömään läheisyyteen on tärkeää