Hallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus valmistelee tilintarkastukseen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämiseen liittyviä asioita lukuunottamatta kaikki valtuuston päättämät asiat. Kunnanhallitus johtaa kaavoitustyötä, maanhankintaa ja -myyntiä. Kunnanhallitus vastaa kunnan strategisesta suunnittelusta ja edustaa kuntaa ulospäin.

Seitsemänjäsenisessä kunnanhallituksessa esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Valtuuston puheenjohtajistolla on kunnanhallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kunnanhallituksen toimikausi on Taipalsaarella kaksi vuotta.

Keskustan edustajat Taipalsaaren kunnanhallituksessa

  Turunen-Saaresti Teemu.jpg            Hulkkonen Harri.jpg           Westinen Arja-Liisa.jpg
Teemu Turunen-Saaresti   Harri Hulkkonen            Arja-Liisa Westinen
Kunnanhall. pj.                     kunnanhall. jäsen          kunnanhall. jäsen