Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto on Rautjärven kunnan ylin päättävä elin. Rautjärven kunnanvaltuusto on 21-jäseninen. Keskustalla on 10 kunnanvaltuutettua Rautjärven kunnanvaltuustossa.

Keskustan valtuustoryhmä 2013-2016

teemu europaeus.JPG                  Harri Huhtanen.JPG                 terho kemppinen.JPG
  Teemu Europaeus          Harri Huhtanen             Terho Kemppinen  
  kunnanvaltuut.               kunnanvalt.                     kunnanvalt.           
050 5919603                     050 3551354                    050 3386743        
teemueuropaeus(a)         harri.huhtanen(a)           terho.kemppinen(a) 
luukku.com                        pp1.inet.fi                         gmail.com

Helena Lensu-Saukkonen.JPG                  Taina Lonka.JPG           Kari Luumi.JPG
Helena Lensu-Saukkonen    Taina Lonka              Kari Luumi    
kunnanvalt.                             kunnanvalt.                kunnanvalt, I vpj. 
040 5708487                          0400 169587              050 5144078
helena.lensu-saukkonen(a) taina.lonka(a)             kari_luumi(a)
pp.inet.fi                                  upm.com                     hotmail.com
timo mikkonen.JPG          timo näränen.JPG       Heimo Repo.JPG      timo tervonen.JPG
Timo Mikkonen         Timo Näränen      Heimo Repo       Timo Tervonen
kunnanvalt.                kunnanvalt.           kunnanvalt.        kunnanvalt.
050 4957060             0500 196607         0400 720065     0505883910
timo.mikkonen4(a)  timo.naranen(a)    timoantero.tervonen(a)pp.inet.fi             pp.inet.fi                      gmail.com   
 

 

Keskustan varavaltuutetut

Krista Repo
Helena Pesonen
Jani Kosunen
Pekka Lapakko
Pirjo Rautio-Sihvonen
Jaana Wilska
Kalevi Auvinen
Sanna Kukkura
Seppo Lehtimäki
Leea Putkuri-Lappalainen