Lautakunnat

Parikkalan kunnasssa on asiantuntijaeliminä lautakuntia. Maaseutuelinkeino-, sivistys- ja tekninen lautakunta ovat seitsemänjäsenisiä elimiä.  Rakennus-, tarkastus-, ja keskusvaalilautakunta ovat viisijäsenisiä elimiä.  Parikkalan kunnan lautakuntien jäsenien paikat jakaantuvat valtuustoryhmittäin pitkälti vaalituloksen perusteella lukuunottamatta keskusvaalilautakuntaa. Keskusvaalilautakunnassa jokaisella Parikkalan kunnanvaltuustossa olevalla poliittisella ryhmällä on keskenään tasavahva edustus. Alla näkyy Keskustan edustus Parikkalan kunnan lautakunnissa 

Maaseutuelinkeinolautakunta

Kari Pekonen            Heli Parvinen          Matti Kähkönen    Mia Saukkonen
puheejohtaja             jäsen                          jäsen                        jäsen

Sivistyslautakunta

Sari Tiainen               Timo Nokelainen    Kari Huotilainen  Mika Anttonen
puheenjohtaja           jäsen                          jäsen                        jäsen

Tekninen lautakunta

Jouni Heltimoinen  Minna Repo             Matti Saikkonen   Anne Eerikäinen
varapuheenjohtaja   jäsen                          jäsen                       jäsen 

Rakennuslautakunta

Jouko Saukkonen    Lumi Aidanjuuri    Saara Wilhelms
puheenjohtaja           jäsen                         jäsen

Tarkastuslautakunta

Ilkka Tiainen             Tuija Aronen           Minna Kettunen   
puheenjohtaja           jäsen                          jäsen

Keskusvaalilautakunta

Olavi Laukkanen
puheenjohtaja

Suhteellisen vaalin lautakunta

Jouni Heltimoinen       Sari Tiainen
puheenjohtaja               jäsen