Ahvonen-Matti.jpg

Matti Ahvonen  

Arminen-Antti.jpg

Antti Arminen

Arola-Tapio.jpg

Tapio Arola    

Kaarna-Antti.jpg

Antti Kaarna

Kemppi-Jouni.jpg

Jouni Kemppi

Laivamaa-Hannu.jpg               

Hannu Laivamaa

Lohko-Jukka.jpg

Jukka Lohko                      

Munnukka-Riitta.jpg

Riitta Munnukka

Partanen-Tuula.jpg

Tuula Partanen

Teppo Puhakainen.jpg

Teppo Puhakainen

Pulli-Jarmo.jpg

Jarmo Pulli  

Pulli-Katri.jpg

Katri Pulli  

Torniainen-Ari.jpg

Ari Tornianen