Keskustan Kymen vaalipiirin eduskuntavaaliohjelma 2011

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 3.jpg
Keskusta.fi / Karjala / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutiset / Keskustan Kymen vaalipiirin eduskuntavaaliohjelma 2011
2.2.2011 18:03

Yhdysvaltalainen viikkolehti Newsweek vertaili kansalaisten elinoloja sadassa maassa. Maailman parhaaksi maaksi valikoitui Suomi.

Keskustan Kymen vaalipiirin eduskuntavaaliohjelma 2011

Yhdysvaltalainen viikkolehti Newsweek vertaili kansalaisten elinoloja sadassa maassa. Maailman parhaaksi maaksi valikoitui Suomi.

Vertailuarvoja maiden välillä oli useita mm. sukupuolten tasa-arvo, köyhyydessä elävien vähäisyys, varakkuuden tasainen jakautuminen, ympäristön tila, työssäkäyvien osuus väestöstä, palveluiden ja teollisuustuotannon osuus bruttokansantuotteesta, innovaatioiden määrä, uusien yritysten markkinoillepääsyn helppous, osakemarkkinoiden laajuus, demokraattiset vapaudet, vaaleihin osallistuneiden kansalaisten osuus ja yhteiskunnan poliittinen vakaus.

Sadasta vertailuun osallistuneesta maasta Suomi oli ykkönen. Suomessa Keskusta on kantanut hallitusvastuuta kaksi vaalikautta. Keskustan johdolla olemme maailman huipulla.

Asiaa-tunnus valkoinen teksti pinkki tausta rgb-01.jpg

Mitä olemme tehneet?

Keskusta on kantanut huolta ihmisistä, vaikkei heillä ole yritystä, työtä tai etujärjestöä. Me olemme toteuttaneet suunnanmuutoksen eläkepolitiikassa ajamalla läpi historiallisen takuueläkkeen, joka 1.3.2011 lähtien parantaa yli 100 eurolla kuukaudessa kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten asemaa. Toteutimme ruoan arvonlisäveron alennuksen, josta hyötyivät erituloisesti erityisesti kaikkein pienituloisimmat suomalaiset. Nostimme tuntuvasti pienimpiä äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahoja ja korotimme opintotukea.

Kannustinloukkuja, väliinputoajia ja kannustavuuden puutetta on jäljellä. Siksi pienten työtulojen tuloverotusta, sosiaaliturvaa ja opintoturvaa yhteen sovittamalla tulisi kehittää asteittain kannustavaa vähimmäisturvaa, jotta työn tai koulutuksen motivaatio ja vastaanottaminen helpottuu.

Olemme hoitaneet 2008 alkanutta maailmanlaajuista finanssikriisiä hyvin, inhimillisesti. Valtio on velkaantunut, mutta työttömyys on säilynyt alhaisena.


Mitä Keskusta tarjoaa?

-Näinä aikoina, kun monet tuputtavat äänestäjille politiikan pikaruokaa, Keskusta puhuu äänestäjien kanssa ihmisten mieltä painavista asioista, ongelmien ratkaisuista ja paremman Suomen rakentamisesta – tasavertaisesti kaikille suomalaisille. Meille jokaiset vaalit ovat asiavaalit, mutta puhumme niistä tunteella, kiteyttää Keskustan roolin puheenjohtaja Mari Kiviniemi.


Sosiaalista turvaa ja terveyttä ihmisen ehdoilla, ei järjestelmien

Hyvä sairaanhoito on turvattava kaikkialla Suomessa. Suomessa työ, työttömyys ja työttömyysturva, koulutus, verotus ja sosiaaliturva kietoutuvat toisiinsa. Luukkuja on liikaa, haluamme helpotusta tuohon. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä tulee keskittyä erityisesti sairauksien ennaltaehkäisyyn sekä terveysriskien varhaiseen tunnistamiseen. Meidän on puututtava lapsiperheissä ilmenevään pahoinvointiin. Ihmisten ikääntyessä on politiikalla tuettava omaishoitajuutta, ikäihmisten turvallista ja omaehtoista kotona asumista. Näin toimimalla turvaamme arvokkaan ja laadukkaan vanhuuden ikääntyneelle.
Terveydenhuolto.jpg

 

 

Koulutuksella kohti parempaa työllisyyttä

Ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa tulee huomioida entistä vahvemmin oman alueemme työelämän tarpeet. Oppisopimuskoulutuksen merkitystä uuden ammatin hankkimisessa tulee vahvistaa erityisesti perheellisten aikuisopiskelijoiden suhteen, sekä niiden paikkakuntien osalta, joilla ei ole omia koulutusyksiköitä.

Työ.jpg

Keskusta toimii suomalaisen työn ja yrittäjyyden puolesta

 Haluamme merkittäviä tuloksia työssä jaksamisessa, perhe-elämän ja työn paremmassa yhteensovittamisessa, johtamisessa ja oikeiden asioiden tekemisessä tuottavasti sekä samapalkkaisuudessa. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueiden menestyminen lähtee liikkeelle työhön, ahkeruuteen ja yrittäjyyteen kannustamisesta. Meidän tulee yhdessä luoda puitteet, jossa työtä ja yrittämistä voi ahkeroiden harjoittaa, se luo edellytykset parantaa hyvinvointiamme.
Roy Penttilä.jpg
kuva: Roy Penttilä

 

Suomi talouden kolmannella tiellä

Talouden kolmannella tiellä valtiolla on vahvempi rooli ja se luo pelisäännöt markkinoille. Näin voimme edistää ihmisten hyvinvointia kestävällä tavalla. Valtion vahvempaa roolia tulevaisuudessa puolustaa myös se, että vihreämpää, luonnonvarojen kestävälle käytölle rakentuvaa yhteiskuntaa ei rakenneta pelkästään markkinavoimien avulla.


Bioenergiaa metsistä ja pelloilta

Perinteisen metsäteollisuuden lisäksi metsät tarjoavat suurimman mahdollisuuden lisätä uusiutuvan energian tuotantoa. Energiatavoitteet avaavat Suomelle paljon mahdollisuuksia. Metsästä ja pelloilta saatava energia parantaa työllisyyttä ja luo yrittämisen mahdollisuuksia koko maassa.
26964.jpg

Mahdollisuuksien maaseutu

Tuemme suomalaista maataloutta. Ruuan, puhtaan veden, bioenergian ja kuitujen lisääntyvä tarve maailmassa avaa myös suomalaiselle maa- ja metsätaloudelle sekä koko maaseudulle uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Kuluttajan odotukset ruoan turvallisuuden, tuotantotavan ja hinnan suhteen tulevat kasvamaan. Kauppoihin tulee saada nykyistä enemmän lähellä tuotettua ruokaa.

Lehmät ja kaupunki.jpg

Kylä ja kaupunki – Keskusta vastaa

Keskusta on ainut puolue mikä pitää huolta koko Suomen asioista. Keskusta huolehtii asumisesta ja palveluista aluepolitiikalla koko Suomessa – maaseudulla, taajamissa, kaupunginosissa ja kaupungeissa. Keskustan mielestä kunnille ei tule asettaa tiukkoja väestöpohjarajoja. Kuntien lukumäärän sijaan tulee arvioida kokonaisuutta palvelujen toimivuuden ja etäisyyksien näkökulmasta.