Kuntavaaliohjelma

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Itä-Savo / Suomeksi / Kunnat / Rantasalmi / Kuntavaaliohjelma

Rantasalmen Keskustan kuntavaaliohjelma lyhyesti:

Keskustalainen kuntapolitiikka on avointa yhteistyötä kaikkien osapuolten kanssa ja kaikkien kuntalaisten hyväksi.

Päätöksenteossa tulee ottaa kuntalaiset aktiivisesti mukaan jo valmisteluvaiheessa.

Tasapuolisuus asuinpaikasta riippumatta. Huolehditaan eri ikäluokkien ja erityisryhmien tarpeista. Terveys- ja hoivapalveluiden laatu ja hyvä saatavuus.

Elinkeinojen kehittäminen käyttäen hyväksi alueen vahvuuksia kuten maa-ja metsätaloutta. Jo olemassa olevien yritysten ja elinkeinojen kehittäminen.

Hankinnoissa otetaan huomioon lähipalvelut- ja ruoka.

 

Tehdään yhdessä ja hyvällä hengellä me rantasalmelaiset!-         

 

-