Kuntavaaliohjelma

Rantasalmen Keskustan kuntavaaliohjelma lyhyesti:

Keskustalainen kuntapolitiikka on avointa yhteistyötä kaikkien osapuolten kanssa ja kaikkien kuntalaisten hyväksi. Tavoitteemme on, että jokainen Rantasalmella asuva voi tuntea Rantasalmen kodikseen ja tuntea itsensä arvostetuksi kansalaiseksi kotiseudullaan.    

Vuorovaikutteinen päätöksenteko takaa kuntalaisen vaikutusmahdollisuuden!

-          Pienellä paikkakunnalla ihmiset tuntevat toisensa ja se lisää kuntalaisen mahdollisuutta vaikuttaa oman kuntansa asioihin. Inhimillisyys säilyy ja kuntalainen voi tuntea olonsa turvalliseksi.

Terveydenhuolto ihmisiä varten!

-          Perusterveydenhoidon palvelut turvattava jatkossakin lähipalveluna

-          Ikäihmisten palvelut mahdollisimman pitkään kodinomaisia palveluina

-          Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon roolin vahvistaminen kaiken ikäisten osalta

Lapset ja nuoret- huomattuja vai huomaamattomia?

-          Lasten hoitopalvelut pidettävä asianmukaisina

-          Turvattava pienimpien kuntalaistemme oikeudet saada tervettä kasvua, oppia ja kehitystä kunnassamme

Elinkeinopolitiikalla työtä ja toimeentuloa

-          Yritysten toiminnan jatkumisen turvaaminen

-          Uutta yritystoimintaa vahvuuksien kautta

-          Maatalouden sekä matkailun huomioiminen päätöksenteossa

-          Kunta esimerkin näyttäjänä tasapainoisessa energian käytössä

Toimiva ja turvallinen liikenne. Sähköiset palvelut mahdollisiksi.

-          Tiestön kunnon turvaaminen taajamissa sekä kylillä.

-          Kevyenliikenteenväylien tasosta ja turvallisuudesta huolehdittava

-          Esteettömyys huomioitava sekä joukkoliikennepalveluiden turvaaminen

-          Turvattava tietoliikenneyhteydet kuntalaisille, yrityksille ja loma-asukkaille

-          Sähköisillä palveluilla helpotettava peruspalveluiden saatavuutta

-          Kunnan henkilökunnan kouluttaminen sähköisten palveluiden osaajiksi