Vaaliohjelma

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg


KESKUSTAN PIEKSÄMÄEN KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017

Pieksämäki nousuun

Pieksämäen keskusta tähtää tulevalla vaalikaudella (2017 - 2021) kaupunkimme työpaikka- ja väestökehityksen kääntämiseen laskukierteestä uuteen nousuun. Tämä tarkoittaa sitä, että Pieksämäki houkuttelee tulijoita; Yrityksiä menestymään, nuoria opiskelemaan ja työntekoon sekä eläkeläisiä viihtymään edullisiin asuntoihin hyvien palvelujen äärelle.

Työpaikkojen lisäämiseksi keskusta esittää, että kaupunki toteuttaa aktiivista toimitilamarkkinointia ja koulutusta matkailu- ja hoivapalveluyrittäjille, vähittäiskaupan, muiden palvelualojen sekä liikenteen ja teollisuuden yrittäjille yhteistyössä oppilaitosten ja kiinteistönomistajien sekä rakennusliikkeiden kanssa. Uudet yritykset lisäävät työllisyyttä ja kysyntää kaupan, palvelujen ja rakentamisen aloilla.

Asuntojen kysynnän kasvattamiseksi kaupunki edistää lähiyhteisöjen muodostumista kaupungin eri alueille palvelujen läheisyyteen. Käytännön toimenpiteitä ovat esimerkiksi, että kaupunki edistää hissien rakentamista kerrostaloihin ja kaavamuutokset, joilla tehdään mahdolliseksi kortteli- ja talokohtaisten yhteistilojen toteuttaminen. Näillä toimenpiteillä tuetaan ikääntyvien ihmisten asumista omissa asunnoissaan ja samalla heidän mahdollisuuksiaan päästä yhteyteen muiden ihmisten kanssa. Kotiin vietävien palvelujen saatavuutta edistetään palvelusetelien avulla.

Keskusta pitää tärkeänä, että yrittämisen ja asumisen mahdollisuuksia edistetään myös haja-asutusalueilla. Toimenpiteinä esitämme yksityistieavustusten merkittävää lisäämistä, julkisen liikenteen ylläpitämistä, liikkuvia palveluja, kuten kirjastoauto, ruoka- ja hoiva- sekä terveyspalveluja sekä hyvien tietoliikennepalvelujen edistämistä. Keskusta haluaa pitää edelleen lähipalveluina päivähoitopaikat ja alakoulut.

Monipuolinen ammatillinen koulutus sekä laadukas peruskoulutus ja lukio luovat pohjan nuorten kiinnostukselle Pieksämäkeä kohtaan. Lapsiperheitä varten tarvitsemme monipuoliset päivähoitovaihtoehdot. Kannatamme lasten kotihoidontuen kuntalisän ottamista uudelleen käyttöön.

Kaikille kuntalaisille tarkoitettujen palvelujen merkitys kunnan toiminnassa korostuu jatkossa, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät vuonna 2019 maakuntien vastuulle. Kirjastot, kansalaisopisto sekä monipuoliset kulttuuri- ja liikuntamahdollisuudet lisäävät viihtymistä ja kuntalaisten hyvinvointia. Monipuolisten palvelujen avulla annetaan kaikille kuntalaisille virkeä ja turvallinen elinympäristö.