Keskusta Pieksämäellä

Keskusta.fi / Etelä-Savo / Suomeksi / Kunnat / Pieksämäki / Keskusta Pieksämäellä

Keskusta Pieksämäellä – ihmisten puolesta

Keskusta on monikasvoinen ja moniarvoinen kansanliike. Siinä toimii tuhansia ihmisiä, jotka haluavat rakentaa tätä päivää ja huomista sellaiseksi, jossa kaikkien suomalaisten on hyvä elää. Kannattajat ja jäsenet ovat hyvä läpileikkaus kaikista suomalaisista – Keskusta on suomalaisten näköinen puolue.

 

Keskustan tavoitteena on taata ihmisille mahdollisuus vaikuttaa itsenäisesti ja omatoimisesti omiin elinoloihinsa sekä ympäröivään yhteiskuntaan. Toteutamme uutta politiikkaa, joka lisää ihmisten hyvinvointia ja taloudellista aktiivisuutta. Keskustalainen ajattelu edustaa kolmatta vaihtoehtoa kapitalismin ja sosialismin asemesta.

 

Pieksämäellä Keskustan tavoitteet perustuvat työpaikkojen ja väestön kasvuun, kestävään kehitykseen, paraneviin palveluihin koko kunnan alueella ja ihmisten omatoimisuuden tukemiseen.  

Pieksämäen kaupungilla on mahdollisuus säilyttää kilpailukykynsä niin työpaikoista kuin asukkaistakin. Elinkeinosektorilla keskusta kannattaa panostusta uusiutuvan energian tuotantoon ja siihen liittyvään teollisuuteen sekä palvelujen, erityisesti matkailun lisäämiseen. Asumisen ja asuntotuotannon edistämiseksi pitää huolehtia kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta niin, että asumismahdollisuuksia tarjotaan joka puolella kuntaa. Palvelutason säilyttäminen onnistuu parhaiten kehittämällä kaupungin omaa palvelutuotantoa. Kaupungin hallinnon keventämisessä Keskusta toimii aktiivisesti.

Pieksämäen Keskustalle on tärkeitä asioita inhimillisyys, yhteisvastuu, tasa-arvo ja suvaitsevaisuus. Samoin Keskustalle on tärkeää kuntalaisten sosiaalinen perusturva ja yrittäjyys. Keskusta on myös turvallinen ja eteenpäin katsova uudistaja. Keskusta on ollut keskeisessa asemassa, kun kaupunkiamme on nostettu uuteen nousuun. Keskusta on myös vahva vaikutuskanava.

Keskustaan voit liittyä paikallisyhdistysten kautta ja olla tätä kautta toiminnassamme mukana. Saat uusia ystäviä, innostavan harrastuksen ja mahdollisuuden vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Paikallisyhdistyksiä on noin 30 ja ne ovat eri puolilla Pieksämäen kaupunkia.

Keskusta on suurin puolue Pieksämäellä.  Keskustalaisia luottamushenkilöitä on tärkeillä paikoilla kaupunkimme luottamuselimissä. Samoin heitä on myös maakunnallisiisa luottamuselimissä.

Keskusta järjestää kunnallisiltoja kaupunginhallituksen kokousta edeltävänä iltana. Tule keskustelemaan ja tutustumaan keskustalaisiin vaikuttajiin ja rivijäseniin. Kunnallisillassa keskustellaan kaupunginhallituksen esityslistalla olevista ja muista ajankohtaisista asioista. Seuraa kunnallisiltojen ilmoittelua Pieksämäen lehden seurapalstalta ja nettisivuiltamme.

TERVETULOA MUKAAN KESKUSTAN TOIMINTAAN - VAIKUTTAMAAN JA VAHVAA PIEKSÄMÄKEÄ

Kunnallisjärjestön johtokunta

Kunnallisjärjestön puheenjohtaja
Risto Ockenström
taloustieteiden maisteri
puh. 040-5090060
risto.ockenstrom@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Sakari Nenonen
yrittäjä
puh. 0040-0-571132
sakari.nenonen@gmail.com

Sihteeri
Kaija Viljakainen
koulusihteeri
puh. 040-5163756
kaija.viljakainen@pp.inet.fi
kaija.viljakainen@pieksamaki.fi

Muut johtokunnan jäsenet

Lotta Salminen
opiskelija
puh. 040-8785385
salmlott@luukku.com

Sami Vähätalo
opiskelija
puh. 044-5151463
sami.vahatalo@pp2.inet.fi

Kirsi Marika Manninen
erityiskoulunkäyntiavustaja
puh. 050-5742704
marika.manninen.@pieksamaki.fi

Johanna Lehvonen
luokanopettaja
puh. 040-7473892
johanna.lehvonen@surffi.fi

Tauno Tikkanen
eläkeläinen
puh. 0400-915302

Yrjö Merikoski
radiologian erikoislääkäri
puh. 015-482537
yrjo.merikoski@gmail.com

Arvo Levänen
talousneuvos, maanviljelijä
puh. 0400-240113
multalansora@pp.inet.fi

Arja Tarvainen
erikoislaboratoriohoitaja
puh. 040-5163756
arja.tarvainen@islab.fi

Mirja Loponen
tietokanta-asiantuntija
puh. 040-5458410
mirja.lopo

Kalevi Kaasinen
kauppias
puh. 0500-348488
kalevi.kaasinen@gmail.com