Aloitteet

Valtuustoaloite kaupungin investointitarpeiden kokonaisselvityksestä

Keskustan valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että kaupunkiamme kehitetään asukkaiden tarpeista lähtien. Tämä tarkoittaa sitä, että myös investoinnit arvioidaan sen mukaan, miten ne parantavat kaupunkilaisten hyvinvointia. Investointien kustannukset on maksettava verotuloilla, joten suureen velanoton lisäykseen pitää suhtautua varauksella.

Pieksämäen kaupungilla on vireillä lukuisasti suuria investointeja. Tällaisia ovat kauppakeskusrakentamiseen liittyvien investointitarpeiden lisäksi mm. kuusikymmentä asuntoa sisältävä palvelutalo, satapaikkainen päiväkoti, kaksi uutta yläkoulua ja uusi kaupungintalo. Näiden investointien kokonaisarvo tulee olemaan useita kymmeniä miljoonia euroja. Kaupungin verotulot eivät näytä riittävän edes nykyisten rakenteiden ylläpitoinvestointeihin, joten kaikki uusi rakentaminen pitäisi tehdä ottamalla lisää velkaa.

Keskustan valtuustoryhmä esittää aloitteena, että kaikki Pieksämäen kaupungin odotettavissa olevat investointitarpeet arvioidaan kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon kunkin investoinnin perustamiskustannusten lisäksi niiden käyttökustannukset, investoinneista tuleva hyöty asukkaiden hyvinvoinnin näkökulmasta sekä hankkeiden rahoitus ja aikataulu.  Tavoitteena tulee olla, että kaupunki tekee mahdollisimman vähän veronmaksajia rasittavia investointeja.