Keskusta Juvalla

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Etelä-Savo / Suomeksi / Kunnat / Juva / Keskusta Juvalla

Keskustalla vahva perinne Juvalla

Maalaisliiton toiminta käynnistyi Juvan pitäjässä vuoden 1927 eduskuntavaalien aikaan.
Ensimmäinen kahden kylän yhteinen paikallisyhdistys oli tosin perustettu Tuhkalan ja Kilpolan kylälle jo vuonna 1921 ja lisääntyvien paikallisyhdistysten yhteinen Juvan kunnallisjärjestö vuonna 1948. Vuosi 1972 oli rajapyykki vaaleissa. Silloin laskettiin äänestysikärajaa 18 vuoteen ja kunnallisvaalien äänestysprosentti oli kaikkien aikojen suurin 78,4 %. Kunnanvaltuuston polittisissa voimasuhteissa puhuttiin sosialisteista ja porvareista ilman puoluetunnuksia vuoteen 1953 saakka, mutta historian tiedoista selviää, että vuoden 1936 kunnallisvaaleissa Maalaisliitto sai ensimmäisen kerran eniten edustajia valtuustoon, yhteensä kahdeksan edustajaa.

Vaikka Keskusta on ollut enemmistöpuolueena Juvalla kauan, se ei ole halunnut tehdä päätöksiä yksin, vaan yhteistyössä naapuripuolueiden kanssa. Tämä sai aikaan Juva Puolue-ilmiön, joka toimii edelleenkin.

Viime vuosina suomalaisen yhteiskunnan rakennemuutos on näkynyt Juvalla. Maa- ja metsäteollisuudesta on hävinnyt 2600 työpaikkaa 20 vuoden aikana. Palveluelinkeinot olivat jo vuonna 1985 suurin työllistäjä entisen maa- ja metsäteollisuuden sijaan. Nyt kuntarakenne on historian ehkä suurimman myllerryksen alla. Tulevilta päättäjiltä toivotaan kaukonäköisyyttä. Tällä tehdyt päätökset eivät yksin ratkaise kehityksen suuntaa, vaan valtuutettujen pitää osata aistia myös naapurikuntien tunnot ja yhteistyöhalukkuus.

”Juva on viihtyisä, vireä ja verkostoitunut etelä-savolainen maaseutukeskus Viitostien varressa. Juva elää elintarvikkeista, puusta, luonnosta ja palveluista.” Nämä kunnan strategian visiot ovat voimavaroja, joita käyttämällä Juvan tulevaisuus on turvattu.

WP_000639.jpg