Lautakunnat

Keskustaryhmän jäsenet lautakunnissa.

Sivistyslautakunta:

Virva Leväinen, pj                                varajäsen: Juha Hytönen

Sivistyslautakunnan toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, kirjasto sekä aiemmin vapaa-aikalautakunnan toimialaan kuuluneet nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimi sekä Karhulahden museo.

Perusturvalautakunta:

vpj. Pekka Lantto                                varajäsen: Juha Hytönen

jäsen Rauni Janhunen                     varajäsen: Soile Keitaa                                                                                                

 

      Perusturvalautakunnan tehtävänä onasettaa toimialansa päämäärät  ja tavoitteet, päättää voimavarojen suuntaamisesta, ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta, huolehtia alaisensa organisaation kehittämisestä sekä seurata toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Valmistella toimialallaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kuuluvat asiat sekä huolehtia päätösten täytäntöönpanosta. Toimia toimialansa lainsäädännön tarkoittamana monijäsenisenä toimielimenä sekä käyttää tälle toimielimelle lainsäädännössä säädettyä ratkaisuvaltaa ja huolehtia toimintaan ja investointeihin saatavien valtionosuuksien ja hankerahojen hakemisesta ja oikeudellisuudesta. Perusturvalautakunta on Varkauden kaupungin alaisuudessa oleva lautakunta, toiminta perustuu järjestämisvastuu- ja yhteistyösopimukseen Varkauden kanssa.

P

 

Tekninen lautakunta:

vpj. Pekka Viljakainen

jäsen Sabine Taskinen                               

Ympäristölautakunta:

 Petra Puurula                                     varajäsen: Outi Honkapuro

Heinäveden, Joroisten ja Leppävirran kuntien sekä Pieksämäen ja Varkauden kaupunkien yhteinen ympäristötoimi

Maaseutulautakunta:     

pj. Honkapuro Outi                           varajäsen:   Leväinen Saara

Rantasalmen kunta tuottaa maaseutu- ja lomatoimen toimialan palvelut  yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Juvan, Joroisten ja Sulkavan kunnalle.

 

Tarkastuslautakunta:

pj. Pekka Lantto                                    

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa toteutuneet. Se huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Näin tarkastuslautakunta valvoo päätösten ja toimien oikeellisuuden sekä kuntalaisen etujen toteutumista.