Poliittiset tavoitteet

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Etelä-Pohjanmaa / Suomeksi / Kunnat / Vaasa / Poliittiset tavoitteet

Poliittiset tavoitteet

Huolenpitoa -huomennakin

Tärkeät vaasalaisten arkeen vaikuttavat asiat ovat myös tulevaisuudessa kunnan tehtäviä.

Keskustan vaihtoehdossa Vaasa ei ole mikään jakojäämä, vaan vaasalaisten kotikunta, joka hoitaa arjen palvelut turvallisista lähikouluista alkaen, huolehtii elinympäristöstä, rakentaa elinvoimaista, dynaamista Vaasaa, ja on se lähiyhteisö johon kiinnitymme ja josta ponnistamme elämässä.

Asioita, joihin haluamme Vaasassa vaikuttaa ovat mm:

 • tasapaino kaupungin alueiden kehittämisessä
 • paikallisen pienyrittäjyyden tukeminen mm. pilkkomalla urakat pienempiin osaurakoihin ja parempi kaupungin tiedottaminen paikallisiin yrittäjiin päin
 • kivihiilestä pyrittävä luopumaan aiemmin kuin Vaasan nykyisessä suunnitelmassa mm. selvittämällä vaihtoehtoisia energiamuotoja; kuitenkin niin, ettei kaupunkilaisten kukkarolle mennä kohtuuttomasti
 • kaupungin investoinneissa ei saa olla "piikki auki", vaan urakkahinnoissa on pysyttävä. Muutoin erotukset maksaa jokainen vaasalainen. Huonoja esimerkkejä löytyy...
 • urheilun ja kulttuurin rakennushankkeissa pyrittävä tutkimaan ensisijaisesti ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuus
 • varhaiskasvatuksen mahdollisimman laaja tarjonta sekä lähikouluperiaate tärkeintä lapsiperheille. Vaasan oltava etujoukoissa kehitettäessä uusia pedagogisia ratkaisuja
 • suurissa hankkeissa enemmän yhteistyötä lähikuntien kanssa
 • Vaasa on kaksikielinen kaupunki, joka antaa sille omaleimaisuuden , jota meidän tulee vaalia. Haluamme yhteistyötä kaikkien kanssa emme vastakkainasettelua. Kuitenkin haluamme, että kielisuhde tulee näkyä vaasalaisessa palvelutarjonnassa; ( selkeä suomenkielinen enemmistö ja ruotsinkielinen tarjonta taas sen mukaan, mitä Vaasassa on ruotsinkielistä väestöä).
 • Vaasan tulee tehostaa kotouttamista, sillä jos siinä epäonnistumme, on meillä edessämme paljon inhimillistä hätää, taloudellisia vaikeuksia sekä yhteentörmäyksiä kantaväestön kanssa
 • kuntaliitoksiin on pyrittävä kaikkien lähinaapureiden kanssa
 • joukkoliikenteen suunnittelussa huomioitava opiskelupaikat ja asumiskeskittymien yhteydet viikonloppuisinkin
 • Vaasan tulee pyrkiä sitouttamaan se tietopotentiaali, jonka opiskelijat muodostavat tarjoamalla heille työpaikkoja jo opiskelun aikana ja heti valmistumisensa jälkeen.
 • kaupungin tulee tarjota kaikille työntekijöilleen homevapaat työskentelytilat. Samoin kaikki muutkin kaupungin kiinteistöt tulee kartoittaa homevaurioiden löytämiseksi ja samalla laadittava ohjelma niiden korjaamiseksi.


Ohjelmatyöryhmä

Pentti Paloniemi
Toivo Ikonen
Jouni Niskanen
Risto Kukko