Lapuan vesaiset

Vesaiset on lapsi- ja perhejärjestö, joka tukee lapsen kehitystä, perheiden kasvatustehtävää ja edistää hyvää harrastustoimintaa sekä toimii lasten ja lapsiperheiden puolestapuhujana.Valtakunnallinnisessa Vesaisten keskusliitossa on mukana noin 25 000 lasta ja aikuista. Maakunnallisia piirijärjestöjä on 19 ja jokaisen piirin alueella toimii useita osastoja.

Vesaiset on arvoiltaan keskustalainen. Toiminta lasten ja perheiden parissa on kuitenkin epäpoliittista ja kaikki perheet ovat tervetulleita mukaan toimintaan.

Vesaiset järjestää erilaista vapaa-ajan ja harrastustoimintaa. Vesaiset toimii myös yhteistyössä muiden varhaisnuorisojärjestöjen kanssa.puheenjohtaja
Seija Perälä
p. 040 586 5873

varapuheenjohtaja
Anne-Maria Jaskari
p. 0500 927 123

sihteeri
Kirsti Kallio
050 599 1935


rahastonhoitaja
Eila Takaluoma
p. 050 308 1510

jäsenet
Maija Kallio

Jonna Viljanen

 

 

 

 


___________________________________________________________________