Keskustanuoret

Toimintamme tarkoituksena on herättää nuorten kiinnostusta itsensä sivistämiseen ja kehittämiseen, oman arvomaailmakatselmuksensa rakentamiseen, sekä paikallisiin ja yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttamiseen. Tehtävänämme on myös kasvattaa nuorten vastuuntuntoa itsestään, muista ihmisistä ja ympäristöstään sekä kannustaa nuoria osallistumaan erilaisiin tilaisuuksiin. Tarjoamme nuorelle hyvät tiedot ja taidot, poliittiseen vaikuttamiseeen ja hyvät yhteiskuntatieteiset tiedot. Lisäksi innostamme mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen.


Johtokunta

Puheenjohtaja
Porthén Eemeli
040 550 8414
eemeli_porthen[at]hotmail.com

Sihteeri
Lantela Anni
045 675 3528
anniappelsiini[at]hotmail.com

Muut jäsenet
Timo Turo
Kraatari Mikko
Porthén Justiina
Kunnallisjärjestön edustaja