Kunnallisvaaliohjelma 2017

Keskusta.fi / Etelä-Häme / Suomeksi / Kunnat / Humppila / Kunnallisvaalit 2017

KESKUSTAN HUMPPILAN KUNTAVAALIOHJELMA

"Voimme yhdessä vaikuttaa Humppilan kunnan olemukseen"

Kotikuntamme Humppila on juuri sen näköinen ja oloinen, kuin Humppilassa asuvat ja toimivat

ihmiset, yritykset, järjestöt ja yhteisöt yhdessä sen tekevät !

Suomen ja Humppilankin suunta on muuttunut positiivisesti.  Koko Suomen talous kasvaa vihdoin.

Yhä useampi työtön on saanut työpaikan. Pitkäaikaistyöttömyys on pitkään vaivannut meitä myös Humppilassa ja tehtävää

riittää elinvoimaisuuden saralla.

 

Nyt meidän on vietävä sosiaali- ja terveyspalvelujen  maakuntauudistus maaliin, jotta lääkärille pääsy, hoito ja hoiva voidaan turvata tasa-arvoisesti kaikille suomalaisille koko maassa, myös täällä Humppilassa.

Teemme mittavinta uudistusta hyvinvointiyhteiskunnan palveluihin vuosikymmenniin. Uudistuksen jälkeen 18 maakuntaa

hoitaa sosiaali- ja terveyspalvelut. Humppila vastaa arjen palveluista.

Humppilan voimavarana on perinteisesti ollut kyky uudistuksiin, asioista sopimiseen ja yhteistyöhön.

Ihminen tarvitsee kuntaa kaikissa elämänsä vaiheissa. Rakennetaan Humppilaa ihmislähtöiseksi, eri elämäntilanteet

ja - vaiheet paremmin tunnistavaksi.

 

ARJEN PALVELUT LÄHELTÄ

Eri asteinen koulutus on turvattava tasa-arvoisesti koko Humppilassa.

Laadukas varhaiskasvatus tukee lapsen oppimista, kasvua ja kehitystä.

Kaikilla on oikeus varhaiskasvatukseen.

Nuorten työttömyyteen ja syrjäytymiseen on puututtava uudella otteella.

Nuorelle on räätälöitävä henkilökohtainen opinto-, työ- tai harjoittelupolku.

Kulttuuriin, liikuntaan ja vapaa-ajan toimintoihin sijoittaminen on Humppilalle

tärkeä investointi ja vetovoimatekijä sekä panostus elinvoiman edistämiseen.

Kunnan hankinnat vaikuttavat alueensa elinvoimaan !

Keskustan mielestä poliisin ja muiden turvallisuudesta vastaavien viranomaisten

voimavarat on turvattava myös Humppilassa.

Maankäyttö ja kaavoitus ovat avainasemassa uusien yritysten ja asukkaiden

saamiseksi Humppilaan.

KESKUSTALLE ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ HUMPPILA OLISI KUNTALAISTEN MIELESTÄ PAIKKA,

JOSSA SEN ASUKKAILLA ON MAHDOLLISUUS RAKENTAA HYVÄÄ JA TURVALLISTA TULEVAISUUTTA

ITSELLEEN JA LÄHEISILLEEN SEKÄ VAIKUTTAA KOTIKUNTANSA ASIOIHIN !