Keskusta Hattulassa

Keskusta.fi / Etelä-Häme / Suomeksi / Kunnat / Hattula / Keskusta Hattulassa

Keskusta Hattulassa

Hattulan Keskustan kunnallisjärjestön toiminnan tavoitteena on yhdistää Hattulan kunnan alueella Keskustan jäsenyhdistyksiä, niiden jäseniä sekä puolueen kannattajia. Yhdessä valtuustoryhmän kanssa kunnallisjärjestö johtaa Keskustan kunnallispoliittista toimintaa Hattulan alueella sekä kokoaa jäseniä ja kunnallisia luottamushenkiöitä toimimaan ja vaikuttamaan kunnallispoliittisten aloitteiden toteuttamiseksi. Kunnallisjärjestö myös arvioi yhteiskunnan kehitystä ja tulevaisuutta ja tekee sen perusteella aloitteita ja vaikuttaa niin paikallisella, seutukunnallisella kuin maakunnallisellakin tasolla elinolojen parantamiseksi Keskustan periaatteiden mukaisesti.

Hattulan Keskustan kunnallisjärjestö pyrkii lisäksi yleisemmin virittämään kiinnostusta yhteiskunnalliseen toimintaan sekä tarjoaa jäsenille, luottamushenkilöille ja muille yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen. Tavoitteena on myös vahvistaa kansanvaltaa, paikallista aloitteellisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä edistää suvaitsevaisuutta, hengellisiä arvoja, ihmisoikeuksien kunnioittamista, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta sekä turvallisuutta ja yhteisvastuuta.

Kunnallisjärjestön johtokunta 2016

Puheenjohtaja
Pirkko Lokinperä
pirkko.lokinpera(at)kolumbus.fi
Puh. 050 557 1717

Sihteeri, rahastonhoitaja
Jaakko Viitala
jaakko.viitala(at)pp.inet.fi
Puh. 040 768 5659

Muut johtokunnan jäsenet:
Kari Virtanen, varapuheenjohtaja
Sari Hanka
Piia Hyyrynen
Niina Järvinen
Saara Kiuru
Yrjö Koskinen
Pekka Laine
Mikko Myllymäki
Ilpo Mäkelä
Arto Ollikainen

Vaalipäällikkö
Pirkko Lokinperä

Tiedotus- ja verkkovastaava
Pekka Laine
pekka.laine(at)hotmail.fi

Kunnallisjärjestön vuosikello 2015