Puoluekokousaloitteiden toimittamisaika on päättynyt

Naulaus-Tiles-iso-kuva.jpg
Keskusta.fi / Osallistu ja vaikuta / Puoluekokous 2018 / Puoluekokousaloitteiden toimittamisaika on päättynyt

Myöhästyneisiin puoluekokousaloitteisiin vastaa puoluehallitus

Keskustan sääntöjen mukaan puoluekokouksessa käsitellään aloitteet, jotka puolueen jäsenyhdistykset ovat vii­meistään kolme kuukautta ennen puoluekokousta puo­luehallitukselle kirjalli­sesti esit­täneet. Jäsenyhdistyksiä ovat Keskustan paikallisyhdistykset ja muut perusjärjestöt, kunnallisjärjestöt ja piirijärjestöt sekä keskustanaisten, -nuorten ja -opiskelijoiden yhdistykset keskusjärjestöistä aina paikallistasolle saakka.

Myöhästyneitä aloitteita ei oteta puoluekokouksen käsiteltäväksi vaan 8.3.2018 jälkeen tulleisiin aloitteisiin vastaa puoluehallitus.


Lisätietoja: poliittinen asiantuntija Ilkka Miettinen ilkka.miettinen@keskusta.fi p. 050 56 66 189.